Ơn gọi không đến từ con người

0
272

Thầy Micae Trần Quốc Thạch – Học Viện Ngôi Lời

Theo Chúa Kitô luôn là khát vọng cao quý được Thiên Chúa gieo vào những con người yếu đuối, vốn mỏng giòn như thánh Phaolô đã từng cảm nghiệm: “Kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành” (2Cr 4,7). Dẫu vậy, nhưng môn đệ Đức Giêsu có quyền tin tưởng: “Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13).

Thực vậy, Ơn gọi không đến từ con người nhưng Ơn gọi xuất phát và đến từ Thiên Chúa. Khi xưa Chúa gọi các môn đệ (là những người chẳng mấy tài giỏi đồng thời đầy những yếu đuối, bất toàn và mỏng giòn) một cách trực tiếp, qua các trình thuật của Tin mừng (Mátthêu, Máccô, Luca và Gioan) cho chúng ta thấy được lời kêu gọi của Đức Giêsu “hãy theo Tôi”, các môn đệ “đi theo Chúa” với sứ mạng là làm “lưới người như lưới cá”. Riêng Mátthêu và Máccô còn nhấn mạnh đến việc môn đệ “bỏ mọi sự mà theo Chúa”. Chính Đức Kitô là động lực làm nảy sinh đời thánh hiến. Do đó, đời tu trì mang dấu vết thần linh, hoán cải con người mang đầy tham-sân-si, đầy những yếu đuối, làm nô lệ cho những đam mê để trở thành những con người mới. Con người được giải thoát khỏi sự kiềm chế của dục vọng xác thịt, hoàn toàn nên giống Đức Kitô.

Ngày nay Chúa vẫn mời gọi con người trở thành môn đệ của Chúa nhưng không phải một cách trực tiếp, mà qua các trung gian như là: sự gặp gỡ, đối thoại, các biến cố hay những khía cạnh xảy đến trong đời sống của ta… Ơn gọi là một ân ban đến từ Thiên Chúa nhưng đồng thời lời mời gọi đó cần đến sự đáp trả của con người. Nếu không có sự đáp trả của con người thì ta sẽ thấy mù mờ và hoài nghi về Ơn gọi của mình. Vì vậy, chúng ta cần đáp trả mới có thể nhận ra được Ơn gọi của mình một cách thực sự và chính xác.

Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi đặc biệt là các bạn trẻ hãy đáp trả qua việc dấn thân để khám phá ra Ơn gọi của chính mình. Hãy đến với Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời (SVD) để khám phá và có những trải nghiệm với những cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Để từ đó có thể nhận ra được Ơn gọi thực sự của mình.