MÓN QUÀ ƠN CỨU ĐỘ (30/6, Thứ Tư Tuần XIII TN)

0
133

Tu sĩ Martinô Nguyễn Hoàng Vũ, SVD

Bài đọc: St 21,5.8-20

Tin Mừng: Mt 8,28-34

Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?” Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.” Người bảo: “Đi đi!” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người  chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự,  và những gì đã xảy ra cho những người  bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

Suy niệm

Ơn cứu độ là món quà của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thế nhưng để nhận được ơn cứu độ thì cần có sự cộng tác của con người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã trừ quỷ giúp dân miền Gađara cũng như mang Tin Mừng đến cho họ, thế nhưng dân chúng đã xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

Để chữa lành cho hai người bị quỷ ám, Đức Giêsu đã cho quỷ nhập vào đàn heo và lao xuống biển. Nhìn vào mặt kinh tế, Đức Giêsu đã làm cho người ta chịu nhiều thiệt hại về tài sản. Theo Thánh sử Máccô thì có đến 2,000 con heo, đó là cả một gia tài lớn. Với Đức Giêsu, việc giải thoát con người khỏi sự cầm buộc của sự dữ thì quan trọng hơn là vật chất. Số phận của hai người kia thì cao trọng hơn đàn heo. Đó chính là tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Hơn thế nữa, không chỉ đàn heo mà Người còn hy sinh chính mình để cứu chuộc ta.

Tình yêu của Thiên Chúa là thế, nhưng vì lợi ích mà chúng ta không ít lần chối từ tình yêu của Người. Những người nơi đây vì sợ chịu thiệt hại vật chất mà từ chối Đức Giêsu. Họ đã đánh mất cơ hội để đón nhận ơn cứu độ. Đó cũng chính là lời cảnh tỉnh chúng ta ngày nay. Những thiệt hơn về vật chất làm cho con người khép kín tâm hồn và mù quáng trước ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Chúng ta không nhận ra rằng bình an của tâm hồn thì còn hơn là bất an trong vật chất.

Lạy chúa, vì vẫn còn lệ thuộc vào vật chất mà chúng con đã nhiều lần khước từ bình an và ân sủng của Ngài. Sự đánh đổi luôn làm cho chúng con xao xuyến. Xin thêm sức mạnh cho tầm hồn chúng con, để chúng con đủ can đảm từ bỏ những cái chóng qua mà biết chọn lựa nguồn ơn cứu độ thật sự là chính Chúa. Amen.