LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 2 MC)

0
547

Bài đọc: Mk 7,14-15

Tin Mừng: Lc 15,1-3.11-32

1 Khi ấy, tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

11 “Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha rằng: ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.

16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!

18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy’. 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. 21 Bấy giờ người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa…’

22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! 24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng.

25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.

27 Người ấy trả lời: ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe.’ 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.

29 Cậu trả lời cha: ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!’

31 “Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy’”.

—– o0o —–

Suy niệm

TIN MỪNG MỚI (Tu sĩ  G. B. Hoàng Gia Bảo, SVD)

Theo quan niệm Do Thái thời xưa, người tội lỗi là thành phần bị gạt ra khỏi xã hội. Vì thế, ai tiếp xúc với họ sẽ bị ô uế. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại khác: Người thích “đụng chạm” và giao lưu với thành phần tội lỗi. Người đồng bàn, đồng bạn và đồng hành với những loại người này. Chúa Giêsu làm như thế là bởi Người đến thế gian để loan báo Tin Mừng mới, Tin Mừng dành cho tất cả mọi người, không phân biệt vai trò, địa vị.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu gần gũi với phường tội lỗi khi Người đón tiếp và ăn uống với họ. Đây là một điều không thể chấp nhận được với người Do Thái, đặc biệt là những người lãnh đạo. Tuy nhiên, đứng trước những lời chỉ trích của nhóm Pharisêu, Chúa Giêsu đã đáp lại rằng Người đến là “để kêu gọi người tội lỗi”. Chúa Giêsu muốn cho người dân, đặc biệt là những nhà lãnh đạo Do Thái hiểu rằng: trước mặt Thiên Chúa, mọi người đều có nhân vị, giá trị và vị trí đặc biệt. Do đó, Chúa Giêsu không kỳ thị những người tội lỗi mà ngược lại Người yêu thương và mong muốn họ được tái hòa nhập với cộng đoàn. Bên cạnh đó, Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn “Người cha nhân hậu” nhằm khẳng định tình thương của Thiên Chúa dành cho những người tội lỗi, thành phần bị gạt ra khỏi xã hội. Dù họ có lỗi lầm, phạm tội ra sao nhưng chỉ với lòng ăn năn thống hối và thực hiện hành động quay về thì Thiên Chúa vẫn luôn rộng tay đón nhận và trao trả vị trí “người con” cho những người lầm lạc. Thiên Chúa vẫn hằng mong chờ và tìm kiếm chúng ta là những tội nhân được giao hòa và trở về với Người.

Lạy Chúa, thế giới vẫn còn nhiều người sống bên lề xã hội. Đó có thể là những người tội lỗi, những người thấp cổ bé họng và cũng có thể là mỗi người chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn nhận thân phận mỏng dòn, yếu đuối của mình để rồi từ đó chúng con có cái nhìn cảm thông, đầy yêu thương đối với anh chị em xung quanh. Amen.


ĐỨNG LÊN ĐI VỀ CÙNG CHA (Tu sĩ G. B. Trần Anh Tuấn, SVD)

Sống trên đời, dù ít hay nhiều, chắc chắn ai cũng từng gặp phải những lỗi lầm. Tuy nhiên, việc nhận ra những lỗi lầm là một chuyện, còn việc hối hận và ăn năn lại là chuyện khác. Vì thế, người biết nhận ra những lỗi lầm và biết khắc phục, sửa chữa thực sự đáng được khoan dung và đón nhận.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay phần nào giúp chúng ta nhận ra được điều đó. Người con thứ, một người con hoang đàng tội lỗi, sau khi đã nhận ra mình là người “đắc tội với trời và với cha”, anh đã hồi tâm và quyết định “đứng lên, đi về cùng cha” để xin cha tha thứ. Hành động ấy của anh cũng chỉ mong được cha cho cơm ăn áo mặc như người đầy tớ. Nhưng điều bất ngờ, người cha không chỉ tha thứ mọi lỗi lầm của anh mà còn đón nhận anh như một người con “đã chết nay đã sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy”.

Trong cuộc sống đức tin, con đường dẫn chúng ta đến với Chúa chính là biết hối cải và quay trở về với Ngài. Trở về với Chúa là chúng ta biết chấp nhận thân phận hèn yếu tội lỗi của mình. Trở về với Chúa là chúng ta khiêm nhường xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm. Trở về với Chúa là chúng ta để cho Chúa “chạnh lòng thương” đón lấy, ôm vào lòng. Có như thế, chúng ta mới trở thành người con đáng để Chúa “mặc áo đẹp, xỏ nhẫn vào tay, xỏ dép vào chân và làm tiệc ăn mừng”.

Mùa Chay Thánh là cơ hội để mỗi người chúng ta hoán cải trở về với Chúa. Ước mong rằng, mỗi người chúng ta khiêm nhường chấp nhận con người tội lỗi yếu đuối của mình. Nhờ đó, mau mắn đến với Chúa qua bí tích Hòa Giải, quyết tâm đứng lên, đi về cùng Chúa là Cha giàu lòng thương xót đang chờ đón chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết nhận ra thân phận hèn yếu, mỏng dòn của mình, đồng thời giúp chúng con can đảm đứng lên, trở về với Chúa là Đấng giàu lòng thương xót để được Chúa thương yêu tha thứ. Amen.


ĐÓN NHẬN NGƯỜI TỘI LỖI (Lm. Phaolô Trần Khắc Công, SVD)

Thấy Chúa Giêsu tiếp đón những người thu thuế và tội lỗi, những người Pharisêu và các kinh sư đã tỏ ra bực bội. Trước thái độ loại trừ đó, Chúa đã đưa ra dụ ngôn “Người cha nhân hậu”. Qua đó, Chúa muốn nhắc nhở họ hãy biết mở rộng tấm lòng đón nhận những người tội lỗi.

Trong dụ ngôn, người con thứ đã thể hiện sự bất hiếu tột đỉnh khi nó quyết đoạn tuyệt với cha mình. Hành động “thu gom tất cả”, không để lại một thứ gì thể hiện rõ thái độ dứt khoát của nó: “một đi không trở lại”. Thế nhưng, tình thương của người cha cũng không chịu thua thái độ đó. Người con càng dứt khoát ra đi, người cha càng mở rộng tấm lòng để đón nhận nó trở về. Tấm lòng đón nhận đó trước hết thể hiện qua những gì mà ông đã chuẩn bị cho đứa con của mình: áo, nhẫn, dép, bê béo…Những thứ tốt nhất, đẹp nhất đó có lẽ ông đã chuẩn bị ngay từ khi nó ra đi. Những thứ đó như muốn nói lên tấm lòng của ông: ông luôn sẵn lòng chào đón đứa con của mình trở về. Thứ đến, thái độ đón nhận còn thể hiện qua sự chờ mong đứa con trở về của ông. Để rồi khi nó còn ở đằng xa, ông đã nhận ra ngay. Thật không dễ để nhận ra một người xa cách lâu ngày khi còn “ở đằng xa”. Ông thấy và nhận ra ngay vì hình ảnh người con luôn ở trong tâm trí ông: ông luôn mong nó trở về.

Đứng trước những người tội lỗi, chúng ta vẫn thường muốn cô lập, loại trừ họ. Qua cách hành xử của người cha trong dụ ngôn, Chúa muốn chúng ta cũng biết mở rộng tấm lòng để đón nhận những kẻ tội lỗi, sa ngã. Khi đón nhận họ, là chúng ta đang thể hiện lòng thương xót đối với họ vậy.

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết mở rộng tấm lòng để đón nhận những con người yếu đuối, sa ngã khi họ trở về với chúng con. Amen.


 

SOI MÌNH (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcThánh Giuse: Đấng bảo vệ đời sống nội tâm
Bài tiếp theoCHÚ GIẢI TIN MỪNG CHÚA NHẬT III Mùa Chay, Năm B (Ga 2,13-25)