ƠN CỨU ĐỘ (21/9, Thứ Ba Tuần XXV TN)

0
73

Lễ kính Thánh Mátthêu – Tác giả sách Tin Mừng

 

Bài đọc: Ep 4,1-17.11-13

Tin Mừng: Mt 9,9-13

Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! ” Ông đứng dậy đi theo Người.

Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy? ” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

Suy niệm của tu sĩ Phêrô Phan Thái Hiền, SVD

rình thuật Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy dung mạo đích thực của Thiên Chúa. Người đến đem lại niềm hy vọng cho những người tội lỗi. Họ sẽ được Chúa thương yêu và được hưởng ơn cứu độ, vì chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

Đối với người Do Thái, người thu thuế là hạng người bị liệt vào danh sách tội lỗi. Vì thế, ông Mátthêu cũng được kể là người tội lỗi. Nhưng với phương châm “người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần.” Chúa Giêsu đã cứu vớt ông Mátthêu và các bạn bè của ông khỏi tình trạng tội lỗi này. Nhưng đối với Mátthêu, cách đặc biệt, Người muốn chọn ông làm Tông đồ của Người nên trực tiếp gọi ông. Và hành động đáp trả của ông không làm Chúa Giêsu thất vọng “ông đứng dậy đi theo Người.” (Mt 9,10) Hành đông đứng dậy này thể hiện sự dứt khoát với quá khứ tội lội của ông và quyết tâm theo Chúa Giêsu để bắt đầu một cuộc sống mới.

Sau khi gọi và chọn Mátthêu, Chúa Giêsu lại tỏ tình thương đối với các bạn của ông bằng cách Người ngồi ăn chung với họ. Hành động ngồi đồng bàn với người nào là muốn chia sẻ, muốn nói lên tình thân thiện với người đó. Qua hình ảnh ngồi đồng bàn với những người thu thuế và người tội lỗi này, Chúa Giêsu muốn bày tỏ cho chúng ta bộ mặt của một Thiên Chúa nhân hậu luôn hiện diện trong mọi sinh hoạt của con người, dù họ đang trong tình trạng nào đi nữa. Và Ngài cũng muốn trình bày một hình ảnh Thiên Chúa luôn chia sẻ cuộc sống với con người và muốn đi vào kết hiệp thâm sâu với con người.

Lạy Chúa, Ngài đã chủ động mang ơn cứu độ cho ông Mátthêu và các bạn bè của ông để giải thoát các họ khỏi tình trạng tội lỗi. Xin cho con biết nhận ra và đón nhận ơn cứu độ của Ngài mỗi khi con là tội nhân. Đồng thời, xin cho con biết mau mắn đáp trả lời mời gọi của Ngài như ông Mátthêu. Amen.