NGƯỜI NGHE LỜI (Thứ Hai, Tuần 17 TN-B)

0
171

Tu sĩ Antôn Nguyễn Ngọc Khánh, SVD

Tin Mừng: Mt 13,18-23

“Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó  là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”


Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay là một lời giải thích dụ ngôn “Người gieo giống” của Đức Giêsu. Hơn hết, mục đích của dụ ngôn này nhắm đến những người lắng nghe Lời Chúa và Lời Rao Giảng về Nước Thiên Chúa.

Qua đó, Đức Giêsu cũng mời gọi mọi người nhìn về bốn nhóm người khi nghe Lời Chúa. Hạt giống là Lời được gieo vào bốn loại đất tiêu biểu cho bốn nhóm người, nhưng sau đó có kết quả thì thu được khác nhau vì tùy thuộc vào nơi đất được gieo vãi tức là tâm hồn của người nghe.

Lời được gieo nơi lề đường, đá sỏi và trong bụi gai đều không thể sinh trưởng. Bởi lẽ, nơi những tâm hồn đó có quá nhiều chi phối như thú vui xác thịt, của cải, thiếu sự kiên nhẫn trong khi chờ đợi sự lớn lên của Lời, hoặc nỗi lo lắng sự đời… đã khiến cho Lời chẳng thể nào bén rễ và đâm chồi.

Chỉ duy khi gieo vào nơi đất tốt, là nơi những tâm hồn rất dễ dàng đón nhận và có thiện chí, thì Lời mới dễ dàng được phát triển và lúc đó mới thu được những kết quả như lòng mong ước: hạt một trăm, hạt sáu mươi và hạt ba mươi. Đây là những người nhiệt thành nghe Lời Chúa. Họ nỗ lực, kiên trì đào sâu, cảm nghiệm và sống Lời nhằm thánh hóa bản thân. Họ sẵn lòng buông bỏ tham, sân, si để sống trọn với Lời và vì Lời. Và khi đã có Lời thì họ có thể truyền đạt Lời cho người một cách hoàn hảo, trọn vẹn và đầy sức sống.

Lạy Chúa, xin cho con ý thức về việc nghe Lời Chúa không những chỉ để hiểu, để biết và để nhớ, mà còn là để sống và để biến đổi nên để đồng hình với Chúa Kitô mỗi ngày một hơn. Amen.