LỜI SỐNG (Thứ Ba Tuần 25 TN)

0
56

Tin Mừng: Lc 8,19-21

Khi ấy, mẹ và anh em m Đức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

—– o0o —–

Suy niệm

NGƯỜI THÂN CỦA CHÚA (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

MẸ VÀ ANH EM TÔI (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Hoàng Triều, SVD)

Từ bối cảnh Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cho chúng ta một cái nhìn mới về những người được gọi là “mẹ và anh em” của Người. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến một gia đình lớn hơn gia đình ruột thịt. Đó là gia đình của những người được quy tụ bởi Lời Thiên  Chúa.

Trước lời báo tin “có mẹ và anh em Thầy, muốn gặp Thầy.” (Lc 8,20) câu trả lời của Đức Giêsu mang đến cho người nghe một cảm giác hững hờ của Người với những người thân thuộc: “Mẹ và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21) Thật ra, Đức Giêsu không hề có ý chối bỏ gia đình ruột thịt nhưng Người muốn hướng mọi người đến một gia đình lớn hơn, gia đình của những người có cùng một Cha chung trên trời. Nơi đó, “Đức Giêsu là trưởng tử giữa một đàn em đông đúc.”(Rm 8, 29) Nhờ đó, chúng ta được dự phần vào gia nghiệp là hạnh phúc Nước Trời mà Chúa Cha hứa ban.

Dĩ nhiên, để đạt đến điều đó, tiên quyết, chúng ta cần phải thuộc về gia đình của Thiên Chúa và cách thế mà Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta là “lắng nghe và thi hành Lời Chúa”. Điều đó mở ra những thách đố cho những ai muốn tiến bước. Thật vậy, lắng nghe và thực thi Lời Chúa đòi hỏi chúng ta một sự mở lòng đón nhận, yêu mến Lời cách chân thành và can đảm sống những giá trị của Lời giữa lòng thế giới hôm nay. Giữa những đòi hỏi ấy, chúng ta không quên bám víu vào ơn trợ lực của Thiên Chúa, Đấng hằng dẫn lối con cái Người tiến bước.

Lạy Chúa, hạnh phúc biết bao cho chúng con khi được làm con cái Ngài trong gia đình Giáo Hội. Xin Chúa ban thêm sức mạnh để chúng con vững tin vào Lời của Ngài và hăng say đem Lời vào cuộc sống của chúng con. Amen.