LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 10 TN – B)

0
47

(Bài đọc 1: St 3,9-15 ; Bài đọc 2: 2Cr 4,13-5,1)

Phúc Âm: Mc 3, 20-35

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Người đã mất trí”. Và những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ nói “Người bị thần ô uế ám”. Và mẹ cùng anh em Người đến và đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình với Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”.

Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?”

Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Ðây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.


 

Suy niệm:

GIA ĐÌNH MỚI (Tu sĩ  Giuse Trần Minh Kiểm, SVD)

Để hiểu được rốt ráo ý nghĩa và thực hành được những gì Đức Giêsu rao giảng, không phải ai cũng hiểu được ngay cả người thân của Ngài. Vì thế, người thân của Người đã hay tin và liền đi bắt Người vì họ cho rằng Người mất trí. Thoạt nghe, đoạn đối thoại giữa Đức Giêsu với người báo tin là “có mẹ và anh em của Người đang tìm Ngài”. Đức Giêsu đã hỏi lại: “Ai là Mẹ và anh em Ta”?

Câu nói trên làm chúng ta dễ có cảm nghĩ Đức Giêsu hững hờ, lạnh nhạt đối với đấng sinh thành dưỡng dục mình. Nhân cơ hội hiếm có này, Người đã giúp họ hiểu rằng: ngoài tình mẫu tử và huynh đệ theo huyết nhục, còn có một thứ tình mẫu tử và huynh đệ thiêng liêng, được hình thành do việc làm theo ý của Thiên Chúa: “Những ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là mẹ và anh em Ta”. Đức Giêsu không từ chối mẹ và anh em mình, và lời nói đó cũng không làm Đức Mẹ buồn được vì không ai làm theo ý Thiên Chúa hơn mẹ của Người. Đức Maria không những là Mẹ của ĐGS theo huyết nhục, mà Ngài còn là Mẹ theo như mạc khải mới của Đức Giêsu. Khi nhìn lại Những sự kiện xảy ra trong biến cố Truyền Tin, trong ngày sinh hạ Đức Giêsu, trong suốt cả cuộc đời ẩn dật kéo dài ba mươi năm, cũng như trong cuộc đời công khai kéo dài ba năm của Người, và nhất là qua cái chết đau thương của Người trên thập giá… Tất cả nói lên rằng, không ai có thể tuân theo thánh ý Thiên Chúa bằng mẹ. Sự tuân phục theo thánh ý Thiên Chúa, đã được Đức Maria thực hiện một cách rõ ràng qua hai tiếng xin vâng qua biến cố Truyền Tin.

Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một chân trời mới: chúng ta thuộc về một gia đình cao sang hơn gia đình trần gian này. Đó là được làm con Thiên Chúa, được hưởng một gia bảo to lớn là Lời Chúa và cái quan trọng hơn, quý giá hơn, đó là Ngài hằng ở với ta.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả mỗi người chúng ta biết nghe Lời Chúa nói với chúng ta qua Thánh Kinh, qua thiên nhiên, qua lịch sử, qua gương sáng của người khác, qua các sự kiện xảy ra trong đời sống, để tất cả trở thành những phần tử trong gia đình của Chúa. Amen


 

PHẠM ĐẾN THÁNH THẦN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 10 Thường Niên – Năm B (Mc 3,20-35)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 10 TN)