LỜI SỐNG (Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm A)

0
111

Bài đọc 1: Cv 2,1-11; Bài đọc 2: 1Cr 12,3b-7.12-13

Tin Mừng: Ga 20,19-23

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

—– o0o —–

Suy niệm
ƠN THÁNH THẦN (Tu sĩ Đaminh Trần Vĩnh Trung, SVD)

Trong thế giới vật chất này, con người luôn cảm  thấy  bất  an  về  rất  nhiều mối đe dọa. Các Tông đồ cũng vậy, họ sợ người Do Thái truy lùng nên đã trốn trong một căn phòng đóng kín. Thời khắc tuyệt vọng ấy, Đức Giêsu đã hiện ra và nói: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”, để vực dậy một tinh thần đang chết mòn vì sợ hãi cho các môn đệ.

Sách Công vụ Tông Đồ thuật lại: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2, 1-4). Thật vậy, Chúa Thánh Thần đã luôn hiện diện và hoạt động tích cực trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ, Ngài thúc đẩy các Tông đồ từ tình trạng thất vọng, yếu nhược trở nên nhiệt thành, từ chỗ giới hạn về Lời Chúa lại trở nên đầy khôn ngoan, và từ tình trạng nhút nhát, sợ hãi đã trở nên can đảm công khai làm chứng cho Tin Mừng.

Cũng vậy, Kitô hữu hôm nay luôn được mời gọi sống theo Thánh Thần. Như Thánh Phaolô xác quyết: “Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc xác thịt, còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí” (Rm 8, 5). Hẳn nhiên, chúng ta sẽ được lãnh nhận những hiệu năng phát xuất từ thần khí, đó là thần khí khôn ngoan và hiểu biết, lo liệu và sức mạnh, thông minh và đạo đức, cùng ơn kính sợ Thiên Chúa, gọi là bảy ơn Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ hoạt động khiến ta rung động trước Lời Chúa, để khám phá ra tính cách thời sự của Tin Mừng trong cuộc sống xã hội ngày nay.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài đến thổi vào cuộc đời chúng con luồng sinh khí mới, hầu chúng con được canh tân và biến đổi để trở thành những tông đồ nhiệt thành trong thời đại hôm nay. Amen.


 

THỔI HƠI THÁNH THẦN (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)