LỜI SỐNG (09/12, Thứ Năm, Tuần 2 MV)

0
84

Tin Mừng: Mt 11,11-15

Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông răng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông  Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Êlia, người phải đến. Ai có tai thì nghe.”

 

SUY NIỆM

KẺ NHỎ NHẤT ( Tu sĩ Phêrô Vũ Đức Thắng, SVD)

Tin Mừng cho biết Gioan Tẩy Giả là người được Chúa sai đến trong sứ vụ ngôn sứ, và ông cũng đã sống hết mình cho sứ vụ. Ông mạnh mẽ rao giảng và làm chứng cho sự thật, thậm chí là còn đánh đổi mạng sống để bảo vệ sự thật trong chân lý của Chúa. Chính những điều này làm cho ông trở nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa và con người. Tuy nhiên, Đức Giêsu khẳng định “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông” (Mt 11, 11).

Thuật ngữ “kẻ nhỏ” trong Tân Ước muốn nói đến những người thuộc về Hội Thánh, những người được Thiên Chúa cứu độ. Thật vậy, qua Bí Tích Rửa Tội, mọi người được trở nên Kitô hữu, nghĩa là trở nên con cái của Thiên Chúa trong Đức Kitô, hay nói cách khác họ được thừa hưởng kho tàng mới do Đức Giêsu mang lại, vượt xa những gì mà các ngôn sứ thời xưa mong đợi. Như vậy, những kẻ bé nhỏ ấy có phần hạnh phúc hơn ông Gioan Tẩy Giả, vì được sống trong giai đoạn lời hứa của Thiên Chúa nên thành tựu nơi chính Đức Giêsu Kitô.

Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu cho ta biết giá trị cao quý của người Kitô hữu và nhắc nhở chúng ta ý thức sống xứng đáng với giá trị cao quý của mình là được trở nên con Thiên Chúa và được cộng tác để xây dựng Nước Trời.

Lạy Chúa, nhờ Bí Tích Rửa Tội chúng con đã thuộc về Chúa. Xin cho chúng con ý thức rằng, cần phải sống xứng đáng với ơn làm con cái Chúa để trở nên công dân của Nước Trời. Xin cho chúng con biết can đảm dấn thân làm chứng cho Nước Chúa qua cuộc sống hàng ngày, hầu đưa dẫn tất cả anh chị em chúng con vào vương quốc của Chúa. Amen.