Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm B

0
665

Bài Ðọc I: Ðnl 4, 1-2. 6-8

“Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: ‘Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt’. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không?”

“Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 4c-5

Ðáp: Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a)

Xướng: 1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống. – Ðáp.

2) Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa. – Ðáp.

3) Người dẫu thề điều chi bất lợi, cũng không thay đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Gc 1, 17-18. 21b-22. 27

“Anh em hãy thực thi lời đã nghe”.

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật.

Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác, anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”.

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng Chủ đề:

SỰ HIỆN DIỆN MỚI CỦA CHÚA GIÊSU

Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD

Trong Cực Ước, Thiên Chúa đến với dân của Ngài bằng dạy dỗ và yêu thương qua miệng các ngôn sứ. Chúng ta có thể nói các ngôn sứ là người trung gian trong bản giao ước song phương giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Bản giao ước nêu ra hai điều kiện rõ ràng và cụ thể. Điều thứ nhất, dân phải tôn thờ, lắng nghe và thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa. Điều thứ hai, như hệ quả của mối tình liên hảo khi dân nghe Thiên Chúa để được Thiên Chúa chăm sóc và bảo vệ dân.

Lời Chúa trong Tân Ước, cụ thể bốn sách Tin Mừng cho người đọc cảm nghiệm được Thiên Chúa hiện diện với dân không qua trung gian nhưng bằng chính Con Một của Ngài, Ngôi Lời Nhập Thể. Ngôi Lời Nhập thể đưa lại một sự hiện diện mới của Thiên Chúa là ban tặng cho con người sự sống đích thực trong chân lý của Ngài.

Chúng ta đi tìm hiểu các bài đọc hôm nay về sự hiện diện của Thiên Chúa bằng tình yêu được thể hiện trọn vẹn trong Đức Giêsu Kitô như thế nào.

Bài đọc thứ nhất trích từ sách Đệ Nhị Luật diễn tả Thiên Chúa đến với dân Ngài là một Thiên Chúa yêu thương và khôn ngoan. Qua ông Môsê, Thiên Chúa nói với dân Ítraen hãy lắng nghe lệnh truyền của Ngài và đưa ra thực hành để được đất hứa làm gia nghiệp, được kể là dân vĩ đại và thông minh giữa môn dân (x. Đnl 4,2.6).

Bài đọc thứ hai trích thư của thánh Giacôbê tông đồ giúp chúng ta cảm nhận về Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống bất diệt. Ngài ban muôn phúc lành cho con người bằng Lời cứu độ của Ngài. Vì thế, thánh nhân tha thiết mời gọi chúng ta đưa lời Chúa ra thực hành ngay trong đời sống bằng việc biểu lộ lòng nhân ái với anh chị em và giữ mình khỏi mọi vết nhơ của trần thế. Đức Giê-su cho chúng ta thấy những vết nhơ đó là gì trong bài Tin Mừng hôm nay?

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã minh chứng sự hiện diện mới của Ngài bằng bài giáo lý mới về tính chân thật trong việc tôn thờ Thiên Chúa. Sự việc xảy ra khi người Pharisêu và một số kinh sư chất vấn Đức Giêsu vì môn đệ của Ngài không rửa tay trước bữa ăn theo truyền thống của tiền nhân (x. Mc 7,1-5). Đức Giê-su đã phản bác lối sống phô trương bên ngoài của họ thiếu tình yêu và tính trung thực. Ngài vạch rõ sự giả trá của những người chỉ tôn kính Thiên Chúa bằng môi miệng, nhưng con tim của họ lại xa Ngài (x. Mc 7,6). Cuối cùng, Đức Giê-su đã rút ra một bài học cho mọi thính giả về việc yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa như thế nào cho phải đạo làm con, Ngài nói:

“Xin mọi người hãy nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ta ra ô uế được; nhưng chính cái từ trong con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độ ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng” (Mc 7,14b-15.21-22).

Kinh Thánh cho biết Đức Giê-su đến không phải để phá hủy lề luật nhưng để kiện toàn và làm cho lời các ngôn sứ nói về Ngài nên trọn. Sự hiện diện mới của Ngài đưa con người đến một chân lý vẹn toàn. Ngài mạc khải cho các môn đệ rằng: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Đám đông dân chúng thán phục về Ngài, “Vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ” (Mt 7,29). Vì vậy, Đức Giêsu không thể có sai lầm khi đưa ra một giáo lý mới. Việc tôn thờ Thiên Chúa trong chân lý và sự thật là trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa, Đấng ở trên trời (x. Mt 5,43-48), là không để cho tâm hồn mình ra ô uế trong tương quan yêu thương với anh chị em. Chính vì thế Đức Giê-su đã thâu tóm mười điều luật thành giới luật trên hết và độc nhất, đó là mến Chúa và yêu người (x. Mt 23,37-39).

Nhìn vào thực tế xã hội hôm nay, chúng ta xót xa cho những điều không thanh sạch phát ra từ lòng người. Hậu quả là đưa con người đến nhận thức và ứng xử kém về chuẩn mực đạo đức xã hội trong tương quan giữa người với người. Căn bệnh “tham” và bệnh “thượng và duy tôi” đã chiếm lấy lòng người. Do đó, xã hội, đoàn thể, gia đình không thể tránh khỏi hận thù, chia rẻ, tham lam, thiếu bình đẳng, thiếu bao dung, tha thứ và thiếu đi sự hiện diện của Đức Giêsu và thánh thần của Ngài.

Xin được lấy mẫu gương sống niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận; ngài đưa ra một quan điểm rõ ràng về thái độ của con người sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Câu chuyện trong tù của Đức Hồng Y đã nói lên rằng Thiên Chúa là gia nghiệp đích thực ngài. Quan điểm tích cực và niềm tin mạnh mẽ vào cuộc sống giúp cho ngài buông “tham sân si” và làm cho lòng mình nên thanh sạch. Đức Hồng Y nêu rõ, “Trần gian là nơi tạm trú, sao còn bo bo dành cho được sở này, chức kia, tiếc đuối chiến bàn, chiếc ghế…? Con sẽ mang nó vào thiên đàng hưởng phúc đời đời sao? Phi lý và điên khùng!” (Đường Hy Vọng, số 672).

Lời Chúa trong thánh lễ Chúa Nhật hôm nay mời gọi mọi người Kitô hữu chúng ta tôn thờ Thiên Chúa bằng tấm lòng chân thật với tâm tình yêu mến và tri ân. Điều làm cho tâm hồn của con người nên thanh sạch và trong sáng là bởi mối tình yêu thương phát xuất từ tâm hồn ngay thẳng trong tương quan với Thiên Chúa và anh chị em của mình. Tôi xin được mượn lời của thánh Tôma Aquinô để làm lời kết cho bài chia sẻ hôm nay: “Đức mến là nữ vương các nhân đức, ai đã có tình mến tất nhiên các nhân đức khác phải theo vào” (1001 Danh ngôn các Thánh, số 854).

 

Bài trướcDòng SSpS: Sự đáp trả của người được yêu trong Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu – Năm 2018
Bài tiếp theoThường Niên – Tuần XXII – Năm B

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.