Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm B

0
811

Bài Ðọc I: 1 Sm 3, 3b-10. 19

“Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời: “Này con đây”, rồi chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli trả lời: “Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli trả lời: “Này con, Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa được mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli biết Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel: “Hãy đi ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: ‘Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe'”. Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước: “Samuel, Samuel!” Và Samuel thưa: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).

Xướng: 1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. – Ðáp.

2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”. – Ðáp.

3) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con. – Ðáp.

4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Cr 6, 13c-15a, 17-20

“Thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại.

Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Ðấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mt 11, 23

Alleluia, alleluia! – Lạy Cha là Chúa trời đất, Chúa đáng chúc tụng, vì đã mạc khải cho các trẻ nhỏ biết những mầu nhiệm nước trời. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 1, 35-42

“Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá”.

Ðó là lời Chúa.

BÀI GIẢNG CHỦ ĐỀ:

ĐI THEO CHÚA   

(Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD)

Cuộc sống có rất nhiều con đường để chúng ta chọn lựa. Có những con đường dẫn chúng ta đi loanh quanh, đi mãi mà không tới đích hay đi vào ngõ cụt. Nhưng cũng có những con đường dẫn chúng ta tới thành công và tới đích. Vậy chúng ta hãy biết phân định, suy xét và chọn lựa thế nào để cuộc đời chúng ta luôn được bình an, đi đúng hướng, đúng đường và tới đích.

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay diễn tả cho chúng ta biết rằng có một con đường dẫn chúng ta tới bình an và hạnh phúc thật. Đó chính là con đường đi theo Chúa, sống như Chúa và thi hành những điều Chúa dạy. Quả vậy, đi theo Chúa chính là bước theo Đức Giêsu. Bởi chính Ngài đã nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Đức Giêsu chính là con đường đích thực dẫn chúng ta tới Chúa Cha và tới hạnh phúc Nước Trời. Như vậy, khi đi theo Đức Giêsu, chúng ta sẽ tới đích và sẽ được thành toàn trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên, để có thể nhận ra con đường của Chúa và đi theo thì không đơn giản chút nào, vì nó đòi hỏi chúng ta phải có một tâm hồn quảng đại biết lắng nghe, biết sẵn sàng hy sinh từ bỏ và mau mắn lên đường.

Đi theo Chúa thì phải có một tâm hồn quảng đại biết lắng nghe

Một tâm hồn quảng đại biết lắng nghe là một tâm hồn thật thà, đơn sơ, giản dị và có đời sống nội tâm lẫn đời sống thiêng liêng sâu sắc. Muốn đi theo Chúa, chúng ta cần phải biết quảng đại và lắng nghe, nếu không, chúng ta sẽ không thể đi được. Trong bài đọc một trích sách Samuel quyển thứ nhất, tác giả cho biết Samuel đã được Thiên Chúa kêu gọi để làm ngôn sứ cho Ngài ngay từ nhỏ. Lúc ấy Samuel chỉ là cậu bé giúp lễ, lo việc nhà Chúa trong đền thờ và ở bên cạnh thầy cả Hêli. Vào một đêm, cậu Samuel đang ngủ trong đền thờ, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa thì Thiên Chúa đã gọi cậu tới ba lần. Lần nào cậu cũng tưởng thầy Hêli gọi và đã đến thưa với thầy, nhưng tiếng gọi đó không phải là của thầy Hêli mà là của Chúa. Sau đó, thầy Hêli cho biết đó chính là tiếng của Chúa và Samuel đã mau mắn đáp lại với Chúa như thầy Hêli đã dạy: “Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe” (1 Sm 3,10).

Thế là Chúa đã gọi và chọn Samuel làm thủ lãnh dân Do Thái thay thế cho thầy cả Hêli và Ngài hằng ở cùng cậu. Qua bối cảnh này, chúng ta thấy Samuel là một người rất đơn sơ, quảng đại, biết lắng nghe và đã sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa. Ban đầu, Samuel chưa nhận ra Chúa, vì lời Chúa chưa được mạc khải cho cậu, nên cậu không phân biệt được đâu là tiếng của Chúa và đâu là tiếng của thầy Hêli. Mãi cho đến khi được thầy Hêli hướng dẫn, cậu mới phản tỉnh và nhận ra được. Lúc này, Samuel đã dùng trực giác và cảm thức đức tin để lắng nghe và đáp lại. Samuel đã lắng nghe không chỉ bằng cảm giác bên ngoài mà còn cả bên trong tâm khảm mình.

Vậy tiếng gọi của Chúa là một huyền nhiệm và luôn vang vọng trong thâm tâm mỗi người. Nếu chúng ta muốn nghe được tiếng Chúa thì phải có sự thinh lặng bên trong tâm hồn. Ngày nay có rất nhiều tiếng gọi và rất nhiều tiếng ồn, khiến lòng ta luôn bị xáo trộn và khó có thể nghe được tiếng nói của Chúa. Thiên Chúa luôn kêu gọi chúng ta mọi nơi mọi lúc. Vì thế, chúng ta hãy tập luyện thế nào để có thể gạt bỏ mọi tiếng ồn, mọi xáo trộn và giữ cho lòng mình tĩnh lặng thì chúng ta mới nghe được tiếng Chúa. Ngài sẽ nói với chúng ta trong sự thinh lặng, trong sự kín đáo và trong một tâm hồn biết tĩnh lặng, không có ngoại cảnh tác động. Samuel đã nghe được tiếng Chúa trong đêm thanh vắng và đã mau mắn đáp từ. Chúng ta hãy noi gương bắt trước Samuel sống đơn sơ giản dị và chìm sâu trong đời sống thiêng liêng, để kết hợp mật thiết với Chúa. Có như thế, chúng ta mới kiên vững đi theo Chúa.

Đi theo Chúa thì phải sẵn sàng hy sinh từ bỏ

Chọn Chúa và đi theo Chúa thì phải đi theo con đường hẹp, còn đường rộng thênh thang thì dẫn đến sự chết và diệt vong. Muốn đi theo Chúa ắt hẳn chúng ta phải sẵn sàng hy sinh từ bỏ. Nhờ có sự hy sinh từ bỏ, tâm hồn chúng ta sẽ được thanh thoát, nhẹ nhàng, thanh cao và dễ dàng bước đi theo Chúa. Tuy nhiên, chúng ta phải hy sinh từ bỏ những gì và từ bỏ như thế nào? Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô sẽ cho chúng ta biết điều đó. Thánh Phaolô khuyên nhủ rằng, Thiên Chúa kêu gọi mọi tín hữu hãy tránh xa thói dâm ô, hãy giữ thân xác cho trong sạch, để xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Những ai kết hợp mật thiết với Chúa, thì trở nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Qua lời khuyên nhủ của thánh Phaolô, chúng ta hiểu rằng muốn đi theo Chúa thì cần giữ cho lòng mình thanh sạch, đừng phạm tội tà dâm. Theo bản tính tự nhiên, thân xác con người rất yếu đuối và dễ sa ngã phạm tội. Chúng ta chỉ thích mình được an nhàn thư thái, đầy đủ tiện nghi và hưởng thụ. Và như thế, chúng ta dễ dàng nuông chiều thân xác, hướng chiều về tội lỗi và thực hiện những thói hư tật xấu. Thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, được chính Đức Giêsu trả bằng một giá rất đắt. Vậy nên, thân xác chúng ta không phải để chiều theo nhục dục, mà để thuộc về Chúa và cho Chúa. Chúng ta đi theo Chúa thì cuộc sống của chúng ta không thuộc về chính mình, nhưng thuộc hoàn toàn về Chúa. Trong cuộc sống, từ bỏ chính mình và những thói hư tật xấu là việc làm khó nhất. Vì thế, thánh Phaolô đã khuyên nhủ, đối với các Kitô hữu đã trở nên một thân thể với Chúa Kitô, phải ý thức đừng làm ô uế thân xác mình, đừng dùng thân xác để phạm tội dâm ô, nhưng hãy dùng nó để tôn vinh Thiên Chúa.

Đi theo Chúa thì phải mau mắn lên đường

Chúng ta biết rằng trước khi làm một điều gì đó thì phải suy xét, lượng định rồi mới tiến tới quyết định chọn lựa. Sau khi đã quyết định chọn lựa, thì không nên thay đổi mà phải cương quyết giữ vững lập trường và thi hành nó cho bằng được. Cũng vậy, ai đã được Thiên Chúa kêu gọi, sẵn sàng hy sinh tất cả, để đi theo Chúa thì phải mau mắn lên đường, không chút nghi nan. Dẫu biết rằng, chúng ta chọn Chúa và đi theo Chúa thì phải đi trên con đường hẹp, con đường mà Chúa đã đi, con đường thập giá và đau thương. Nhưng nếu chúng ta kiên vững bước theo Ngài, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng Nước Trời, là hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Quả vậy, Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay cho ta biết rằng khi Gioan Tẩy giả đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông và thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”, thì hai môn đệ liền đi theo Đức Giêsu. Hành động “liền đi theo” diễn tả một quyết định dứt khoát và mau lẹ. Có lẽ, hai ông đã biết rõ Đức Giêsu là ai, là người như thế nào và hằng ấp ủ muốn đi theo Người. Vậy, khi ông Gioan giới thiệu về Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa vừa đi qua, hai ông đã vội vã theo sau Đức Giêsu và được trở thành môn đệ của Người.

Như vậy ơn gọi đi theo Chúa là một huyền nhiệm và Người kêu gọi cũng rất huyền nhiệm. Thiên Chúa kêu gọi mỗi người mỗi cách và mỗi người mỗi hoàn cảnh đặc thù khác nhau, quan trọng là người được gọi có nhận ra tiếng gọi của Chúa và sẵn sàng bước theo Ngài hay không. Ông Anrê và Gioan đã nhận ra Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, là Đấng Mêsia và là Đấng Cứu Độ trần gian, nên hai ông đã mau mắn đi theo Đức Giêsu, để trở nên môn đệ của Người. Hai ông đã can đảm từ bỏ mọi sự, từ bỏ những điều cao quý và thân thương nhất. Ngay cả việc từ bỏ chính vị thầy cũ của mình là Gioan Tẩy Giả, hai ông cũng dám từ bỏ để đi theo Đức Giêsu, bước vào cuộc sống mới, bấp bênh hơn và phiêu lưu hơn. Chúng ta thấy rằng hành động đi theo Đức Giêsu của hai môn đệ là một cơ duyên, là một diễm phúc, nhưng cũng là một hành động liều lĩnh với sự quyết định dứt khoát và can đảm. Hai ông không biết tương lai phía trước thế nào khi đi theo Đức Giêsu, nhưng hai ông vẫn liều đi theo Người. Tuy nhiên, hành động của hai ông không phải là hành động của những người khờ dại, nhưng là của những người khôn ngoan. Bởi vì, hai ông đã biết từ bỏ những thứ phụ thuộc, tạm bợ, chóng qua và mau tàn, để đạt những điều cao quý, vĩnh cửu và tồn tại mãi. Vậy đứng trước tiếng gọi của Chúa, chúng ta hãy mạnh dạn, can đảm và tiến bước, đừng nghi nan và cũng đừng tính toán thiệt hơn theo kiểu người đời, nhưng hãy bắt chước hai môn đệ bỏ lại tất cả những thứ không cần thiết và tạm bợ để theo Chúa.

Tóm lại, đi theo Chúa là một ơn gọi rất thiêng liêng, cao quý và tuyệt hảo nhưng cũng đầy gian nan và thách đố. Con đường theo Chúa là một con đường hẹp, đòi hỏi người theo Chúa phải lội ngược dòng. Vậy nên, chúng ta là người được Chúa kêu mời, chúng ta hãy để tâm nghe tiếng Chúa, sẵn sàng hy sinh từ bỏ mọi sự và mau mắn lên đường. Lạy Đức Giêsu, cuộc sống ngày nay rất xô bồ và náo động, chúng con khó có thể nghe được tiếng Chúa kêu mời và hoán cải. Xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn biết lắng nghe và can đảm hy sinh để đi theo Chúa. Amen.


 

CUNG CÁCH GIỚI THIỆU VỀ CHÚA GIÊSU

Lm. Giuse Nguyễn Gia Hoàng, SVD

Ngày nay, trên các phương tiện truyền thông có rất nhiều cuộc thi ca nhạc, nhiều trò chơi truyền hình hay các phóng sự thực tế. Để có được sự thành công, những chương trình này cần đến sự cộng tác của rất nhiều người: ban biên tập, đạo diễn, biên đạo múa, ca sỹ… Đóng góp phần không nhỏ chosự thành công này còn có một nhân vật khác, đó là người dẫn chương trình hay người ta thường gọi tắt là MC. Muốn giới thiệu cho sự xuất hiện của một người thì người dẫn chương trình phải giới thiệu một khuôn mặt hấp dẫn, đôi khi cũng cần nói quá hay tâng bốc lên để làm nổi trội người mình muốn giới thiệu.Thánh Gioan lại không theo khuôn thức đó. Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật II thường niên B hôm nay, thánh nhân đã giới thiệu Đức Giêsu là nhân vật chính cho người khác một cách rất đỗi bình thường: “Đây là chiên Thiên Chúa…”

Trong phần phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn chúng ta đọc “Chiên Thiên Chúa” nhiều lần. Có lẽ không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của cụm từ này. Nhưng khi Gioan giới thiệu Đức Giêsu cho nhóm môn đệ của mình: “Đây là Chiên Thiên Chúa” thì chắc hẳn họ hiểu rất rõ ý nghĩa của nó, bởi chiên là một con vật được nhắc đến nhiều trong tập tục vượt qua của người Do Thái. Họ lấy máu chiên bôi lên khung cửa với ý nghĩa nhờ máu chiên, họ thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự thù nghịch cùng Thiên Chúa.

 Ý nghĩa về hình ảnh con chiên trong thời xa xưa của dân Do Thái, nay được Gioan giới thiệu và làm sáng tỏ nơi Đức Giêsu. “Đây là Chiên Thiên Chúa”, tượng trưng cho sự giải thoát, lễ hy sinh đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Nếu xưa kia hình ảnh con chiên chỉ là tượng trưng, tiên báo cho sự giải thoát khỏi tội lỗi, thì nay điều ấy được thực hiện nơi Đức Giêsu là Con Chiên vô tội. Nếu xưa kia nhiều con chiên đã bị giết trong các nghi lễ cũ mà không có sức xóa bỏ tội thiên hạ, thì nay chỉ cần một Con Chiên duy nhất bị giết mà cả nhân loại được ơn tha tội. Con Chiên đó là Đức Giêsu “Đấng xóa tội trần gian”.

Chính vì để xóa tội của chúng ta mà Đấng vô tội đã chịu hạ mình xếp hàng giữa những người tội lỗi để xin Gioan làm phép rửa. Cũng chính vì để xóa tội chúng ta mà Người phải chịu đồng số phận, đồng bản án với hai tên trộm cướp. Người đã hạ mình xuống để ta được nâng lên. Người trở nên nghèo hèn để ta được giàu có. Người chấp nhận làm con loài người để ta được làm con Thiên Chúa. Người trở nên yếu hèn để ta được nên mạnh mẽ. Người chịu nhục nhã để ta được vinh quang. Người nhận lấy thân phận nô lệ để ta được tự do. Người cam lòng chịu chết để trả lại cho ta sự sống. Quả thật, chỉ có Con Chiên hiền lành, hy sinh và khiêm nhường mới đền thay được tội lỗi cho cả nhân loại. Chỉ có Đấng vô tội mới có thể chết thay cho tội nhân.

Nếu hôm nay phải giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác, chúng ta sẽ giới thiệu như thế nào? Có nhiều cách để giới thiệu Chúa cho người khác, tùy theo sáng kiến mà Chúa soi sáng cho mỗi người. Nhưng có lẽ cách tốt nhất, cụ thể nhất, hữu hiệu nhất là dùng chính đời sống gương mẫu, đời sống tốt đẹp của chúng ta. Chính nếp sống đạo đức, thánh thiện, ngay thẳng, chân thành của chúng ta là một tấm gương phản chiếu hình ảnh Đức Giêsu trước mặt mọi người. Một đời sống tốt đẹp có sức lôi cuốn hơn nhiều so với một lời nói suông hay mộtbài giảng hùng hồn nhưng vô nghĩa.

Chúng ta đã được hân hạnh biết Chúa và tin theo Chúa. Nhưng nếu biết chỉ để biết thôi chưa đủ, chúng ta phải đem cái biết ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Chúa Giêsu đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy” (Ga14,23) mà giữ lời Thầy có nghĩa là hãy thực hành những điều Thầy dạy, là giới thiệu Thầy cho mọi người ở “khắp tứ phương thiên hạ”, “là làm phép rửa cho họ”, đưa họ trở về với Thầy. Đây cũng là lời mời gọi mà Thiên Chúa muốn Samuen thực hiện như chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất. Trong đêm tối, Chúa đã gọi Samuen, muốn ông làm tiên tri và thay thế vai trò của thầy cả Hêli. Samuen đã mau mắn đáp trả lời mời gọi ấy: “Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớChúa đang lắng nghe” (1Sm 3,10). Được biết Chúa là một hồng ân nhưng không, vì thế, chúng ta cũng hãy chia sẻ hồng ân ấy cho người khác để họ tin theo Chúa và cùng được hưởng ơn cứu độ.

Đáp lại tiếng gọi lên đường làm chứng và giới thiệu Chúa cho mọi ngườicần phải có sự can đảm và liều mạng vì nhiều lúc Chúa trao cho ta sứ mạng đòi hỏi nhiều hy sinh, đau khổ, gian nan thử thách, có khi phải hy sinh cả mạng sống nữa. Nhưng chúng ta hãy vững tin vì Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên mọi bước đường chúng ta đi.

Xin kết thúc bằng một câu chuyện đơn sơ nhưng rất cảm động về tình yêu thương, sự sẻ chia trong cuộc sống. Đây là cách giới thiệu Chúa của một cô bé học sinh lớp 6 tại một vùng quê nghèo.

Vào một chiều tháng chín trời mưa tầm tã, cô bé đi học về muộn, ba mẹ cô rất lo lắng nên khi thấy cô vừa bước vào cổng, ba mẹ cô bé liền hỏi:

– Con đã đi đâu và làm gì?

Cô bé đáp:

– Trên đường về, con dừng lại giúp bạn con ạ. Xe đạp của bạn ấy bị hỏng.

– Nhưng con đâu có biết sửa xe?

– Đúng ạ, nhưng con dừng lại để giúp bạn ấy khóc.

Cũng như cô bé đó, không phải ai trong chúng ta cũng biết sửa xe đạp. Nhưng chúng ta biết chia sẻ những nỗi lo âu và sợ hãi. Cuộc sống là một con đường rất dài, sẽ còn nhiều lần gặp cảnh “hỏng xe” lắm. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ và an ủi.

Hy vọng rằng chính cuộc sống của chúng ta là lời chứng sống động và những chia sẻ, những việc làm nhỏ nhoi của chúng ta sẽ là chiếc cầu nối để đưa Chúa đến với người khác và đưa những người lầm lạc trở về với Chúa.

 

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên – Năm B (Ga 1,35-42)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 2 TN–B)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.