Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm C

0
388

Bài Ðọc I: 2 Mcb 7, 1-2. 9-14

“Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại trong cuộc sống đời đời”.

Trích sách Macabê quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, có bảy anh em bị bắt làm một với mẹ mình, và bị vua cho đánh bằng roi da và roi gân bò, bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu vua rằng: “Bệ hạ còn hỏi han và muốn dò xét chúng tôi làm chi? Chúng tôi sẵn sàng chịu chết hơn là phạm đến lề luật Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ chúng tôi”.

Khi sắp thở hơi cuối cùng, người con thứ hai tâu vua rằng: “Hỡi vua độc ác kia, vua chỉ cất mất mạng sống chúng tôi ở đời này, nhưng Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi, là những kẻ đã chết vì lề luật của Người, được sống lại trong cuộc sống đời đời”.

Sau khi người con thứ hai chết, thì đến người con thứ ba chịu cực hình, tên lý hình bảo cậu le lưỡi, cậu liền le lưỡi, dõng dạc giang hai tay ra và nói một cách tin tưởng rằng: “Tôi được Trời ban cho các phần thân thể này, nhưng giờ đây vì lề luật của Thiên Chúa, tôi khinh chê chúng, bởi tôi trông cậy rằng Người sẽ ban lại cho tôi các phần thân thể ấy”. Nhà vua và những kẻ tuỳ tùng của ông lấy làm bỡ ngỡ thấy lòng mạnh bạo của cậu trẻ coi các cực hình như không.

Người con thứ ba chết rồi, thì người ta bắt người con thứ tư chịu cùng một cực hình. Lúc sắp chết, cậu nói rằng: “Thà chịu chết do tay người đời mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại thì hơn: Phần vua, vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 16, 1. 5-6. 8b và 15

Ðáp: Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa (c. 15b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến lời con kêu cứu, lắng tai nghe tiếng con thốt ra tự cặp môi chân thành. – Ðáp.

2) Bước con đi bám chặt đường lối của Ngài, chân con đã không hề xiêu té. Con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, lạy Chúa, xin lắng tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con. – Ðáp.

3) Xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. Phần con, nhờ công chính, sẽ được thấy thiên nhan, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 2 Tx 2, 15 – 3, 5

“Chúa làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, nguyện xin Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ðấng đã thương yêu chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và lòng cậy trông tốt lành, xin Người khuyên bảo và làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành.

Anh em thân mến, ngoài ra, xin anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Thiên Chúa chóng lan tràn và được vinh hiển như việc đã thể hiện nơi anh em, và để chúng tôi thoát khỏi tay những kẻ lầm lạc và xấu xa: vì không phải hết mọi người đều có lòng tin. Nhưng Thiên Chúa là Ðấng trung thành, Người sẽ làm cho anh em được kiên vững và gìn giữ anh em khỏi sự dữ. Chúng tôi tin tưởng anh em trong Chúa: những điều chúng tôi truyền dạy, anh em hiện đang thi hành và sẽ còn thi hành. Nguyện xin Chúa hướng lòng anh em đến tình yêu Thiên Chúa và lòng kiên nhẫn của Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 21, 36

Alleluia, alleluia! – Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 20, 27-38

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ”.

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề: CUỘC SỐNG MAI SAU

Lm.Giaxintô Võ Thành Châu,SVD

Chuyện kể rằng có một triết gia vô thần đến gặp ông Pascal và nói rằng: “Ông tin linh hồn bất tử và có sự sống đời sau để rồi trong đời sống hiện tại ông sống khắc khổ và đạo hạnh với bản thân, ông sống nhịn nhục và thua thiệt người khác. Nếu không có đời sau, ông là kẻ dại dột.”

Pascal trả lời: “Ông nói đúng. Ông không tin linh hồn bất tử, ông cũng không tin có sự sống đời sau để rồi ông sống hưởng thụ, ăn chơi thác loạn; nhưng nếu có sự sống đời sau thì ông là kẻ dại dột và ngu xuẩn hơn tôi, bởi vì tôi chỉ thiệt thòi đời tạm này, còn ông, ông mất cả cuộc sống đời đời” (Trích dẫn từ Veritas ‘Hãy ra khơi’).

Quan niệm về sự sống của ông triết gia vô thần kia rất giống với nhóm Xađốc mà bài Tim Mừng hôm nay tường thuật. Nhóm này gồm những tư tế Do Thái Giáo bảo thủ, không chấp nhận các ý tưởng mới như chuyện người chết sống lại hay sự hiện hữu của các thiên thần. Họ tin rằng sau cái chết, linh hồn con người vất vưởng như cái bóng nơi âm phủ. Âm phủ là nơi tối tăm, buồn chán, thiếu sự sống.

Trong Kinh Thánh, họ chỉ dựa vào Ngũ Thư, trong đó có sách Đệ Nhị Luật. Sách này có nói đến chuyện một người trong họ hàng gần (Đnl 25,5-10), phải lấy bà vợ góa không con của anh em mình, để có người nối dõi. Nhóm Xađốc đã đưa ra một trường hợp rất hi hữu, để cho thấy chuyện sống lại là vô lý, và ông Môsê cũng chẳng tin chuyện đó. “Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?”(Lc 20,33).

Đức Giêsu đã nặng lời chê trách các tư tế trong nhóm này. Họ đã hiểu cuộc sống đời sau như một thứ kéo dài cuộc sống hiện tại, nơi đó người ta vẫn cưới vợ, lấy chồng, vẫn sinh con đẻ cái như cuộc sống đời này.

Ðức Giêsu vén mở cho ta biết đời sau khác hẳn đời này. Người được sống lại là người bước vào cuộc sống hoàn toàn mới. Họ sống “như các thiên thần trên trời”, nghĩa là sống trọn vẹn cho việc phụng sự Thiên Chúa, với một thân xác đã được biến đổi nên giống thân xác Đức Giêsu Phục sinh. Đời sau người ta không cưới vợ lấy chồng, không cần con nối dõi tông đường. Chúng ta biết sinh hoạt của con người ở đời này được quy về hai mục đích: duy trì sự sống cá nhân và bảo vệ sự tồn vong của giống nòi. Lấy vợ lấy chồng nhằm mục đích thứ hai: đáp ứng nhu cầu nòi giống. Công việc sinh sản và truyến bá nòi giống gắn liền với cuộc sống đời này, không can dự đến thế giới đời sau. Đời sau là thế giới phục sinh, nơi mà nhân loại được viên thành trong Chúa Kitô, việc truyền bá nòi giống không cần thiết nữa.

Trong thế giới đời sau như lời Chúa nói, người ta sống như các thiên thần, nghĩa là người ta bước vào cách sống mới, cách sống bất diệt với Thiên Chúa. Nơi đây người ta chỉ lo phụng sự và ca ngợi Thiên Chúa.

Ngoài ra, Đức Giêsu trưng dẫn sách Xuất Hành để minh chứng có sự sống lại. Thiên Chúa nhận mình là Thiên Chúa của các tổ phụ Ítraen (Xh 3,15). Mà người Do Thái tin là Ngài không gắn mình với các anh hùng đã chết. Các tổ phụ Abraham, Ixaác và Giacóp phải là những người đang sống, nghĩa là những người đã chết và đã được sống lại (Trích dẫn Suy niệm hằng ngày của Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ).

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay gợi ý cho chúng ta hai điều:

Thứ nhất, chết không phải là hết.

Chết là ngưỡng cửa bước sang một cuộc sống mới, cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Con người sẽ được sống lại cả hồn lẫn xác. Đây là niềm tin của Kitô giáo mà ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Từ niềm tin cho đến thực hành niềm tin là một khoảng cách rất xa. Trong thực tế, đời sống mai sau chưa phải là đích điểm để soi sáng hành trình chúng ta đi ở đời này, vì thế mà nhiều khi chúng ta đisai lối, lạc đường. Đặc biệt ngày nay, khi cuộc sống chung quanh chúng ta, người ta sống như không có đời sau, mà luôn hàm ý rằng chết là hết! Mà chết đã là hết thì sống ngày hôm nay có ý nghĩa gì, có giá trị gì, nếu không phải là ăn chơi đi kẻo muộn, chơi cho thỏa thích, hưởng thụ cho đã đi, và hối hả kiếm tiền bằng mọi cách, bất kể luân thường đạo lý vì chết là hết rồi. Còn người Công Giáo chúng ta xác định rõ ràng, chết không phải là hết, mà chết là đi vào cõi sống đời đời với Chúa. Vì thế đời sống hàng ngày của chúng ta sẽ khác và cách sống của ta cũng sẽ khác.

Thứ hai, chết là đi vào cõi sống.

Cái chết dạy ta biết giá trị của sự sống và biết cách sống. Chính Đức Giêsu cho chúng ta biết khi cái chết đến, chúng ta không rời khỏi thế giới của người sống mà đi vào cõi trường sinh. Thân xác ta theo thời gian sẽ tiêu tan thành tro bụi, nhưng sẽ được biến đổi một cách kỳ diệu để chung hưởng hạnh phúc với linh hồn. Vì thế nhạc sĩ Gounod hát lên rằng “Chết là ra khỏi đời này để đi vào cõi sống.” Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng tự tin nói với chị em trước khi chết: “Em không chết, em đi vào cõi sống.” Bà Mary Webb cũng khẳng định: “Cái chết là khung cửa mở vào đường lên trời.” (Trích dẫn trong các Lễ An táng của Linh mục Giuse Đinh Lập Liễm).

Có sống là có chết. Không ai tránh được cái chết. Mọi sự chúng ta có đều là của Chúa nên phải biết sống cho Chúa và chết cho Chúa. Cuộc sống của con người hôm nay quyết định cuộc sống con người mai sau. Nếu cuộc sống hôm nay tốt lành thì số phận mai sau của ta sẽ tốt đẹp. Ngược lại, nếu cuộc sống hôm nay mà xấu xa thì số phận mai sau của ta sẽ vô cùng bi đát. Có thể nói, đời sống vĩnh cửu được gieo mầm ngay trong đời sống hiện tại này. Phúc đức tồn tại và theo ta đi vào vĩnh cửu. Chính vì thế mà Pascal nhắc nhở: “Chẳng có gì quan trọng cho một người bằng tình trạng linh hồn họ. Chẳng có chi đáng khiếp sợ hơn số phận đời đời.”

Tóm lại, Lời Chúa hôm nay khẳng định với chúng ta rằng chết không phải là hết. Chết là đi vào cõi sống. Cõi sống đời sau thì tròn đầy và vĩnh cửu. Đời sống chúng ta có một cùng đích, đó là trở về với Thiên Chúa hằng sống là cội nguồn của ta. Hạnh phúc ngàn đời của ta nằm ở cuối chặng đường gian lao khốn khổ ở đời này.

Xin cho niềm tin vào cuộc sống mai sau là sức mạnh biến đổi chúng ta trở nên con người mới, con người được Chúa Kitô cứu độ để trở nên con cái của sự sống lại. Amen.

 

Bài trướcTổng thống Philippine Duterte nói “Thiên Chúa bảo ông ngừng chửi rủa”
Bài tiếp theoAudio Lời Chúa + Suy niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm C

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.