SVD với ngày thế giới Đa văn hóa 21-05-2022: Đối thoại và Phát triển

0
75
Photo: Planeta.com

ĐỐI THOẠI VÀ PHÁT TRIỂN: NGÀY THẾ GIỚI ĐA VĂN HOÁ (21/05/2022)

Bản dịch của Vp. JPIC-SVD-VIE

DẪN NHẬP

Chúng tôi, những nhà truyền giáo dòng Ngôi Lời, là một cộng đoàn huynh đệ đa ngôn ngữ và đa quốc gia, chúng tôi trở nên dấu chỉ sống động của hiệp nhất và đa diện của Giáo Hội. Được đức Giê-su sai đi, chúng tôi cùng tiến bước trong tình huynh đê đa văn hóa, cùng nhau trao gởi và đón nhận Tin Mừng với sự tôn trọng, hiểu biết, cảm thông và yêu thương.

Đối thoại là từ chối áp đặt sự thật một chiều lên người khác. Chỉ qua đối thoại, chúng ta mới có thể nhìn ra “dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa Ki-tô và hành động của Chúa Thánh Thần” (RM 56) nơi mọi dân tộc và văn hóa. “Chúng ta rõ ràng đối thoại không phải từ vị “thế trung tính” nhưng từ chính đức tin của mình. Cùng với những người cùng đối thoại, chúng ta hy vọng lắng nghe tiếng của Thần Khí của Chúa kêu gọi cùng nhau tiến bước, và như vậy, đối thoại của chúng ta mới mang tính tiên tri. (#52, 12th GC)

Trong một thế giới nơi kỳ thị chủng tộc, phân biệt giai cấp, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, kỳ thị giới tính và bất bao dung trỗi dậy, chúng ta được Thần Khí của đức Giêsu thúc đẩy xây dựng cộng đoàn liên văn hóa. Bằng cách này, chúng ta làm chứng rằng tình huynh đệ giữa con người thuộc mọi chủng tộc, văn hóa, xã hội khác nhau là một việc làm có thể.

Bản Văn Kinh Thánh  (Kh 7:9-10)

“Sau đó tôi nhìn xem, kìa, có một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè. Họ lớn tiếng kêu rằng: “Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng ngồi trên ngai, và thuộc về Chiên Con.”

SUY GẪM

Theo Tin Mừng, con đường đối thoại với “người khác” thật là đau khổ và gian nan. Ngay sau ‘sáng thế ký’, chúng ta thấy có sự va chạm giữa hai nền ‘văn hóa’ qua câu truyện của Cain và Abel, một người làm nông và một người chăn nuôi đã không thể nói chuyện được với nhau.(Gen 4:1-12). Tuy nhiên, kế hoạch của Thiên Chúa là sự đa dạng văn hóa, như chúng thấy qua câu truyện tháp Babel  (Gen 11:1-9).

Mặc dù trong Cựu Ước, chúng ta thấy dường như điểm nhấn là về môt văn hóa duy nhất– rõ ràng đó là quan điểm nhằm bảo tồn một đức tin chân thật của Israel – nhưng cũng có những dấu chỉ cởi mở đối với những người không cùng văn hóa và quốc gia (Isaiah 19:16-25)

Đức Giêsu thành lập cộng đoàn các môn đệ biết tôn trọng và đón nhận những người khác (Mk 9:38-40). Chúng ta nhìn thấy thái độ này qua lệnh truyền hãy đi khắp nơi, công bố Tin Mừng cho mọi người. Công bố có nghĩa là đưa đến sự đối thoại tôn trọng, không làm cho người tham gia đánh mất căn tính của mình và không áp đặt người đó phải thay đổi mình. Giáo Hội ngay từ ban sơ đã hiểu được rằng, chia sẻ tin mừng đòi hỏi sự thích ứng (Acts 10). Chỉ qua cách này thì tầm nhìn của sự Mặc Khải mới được hiện thực.

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO

Sử dụng truyền thông một cách có trách nhiệm để xây dựng các cộng đoàn liên văn hóa và phát triển các nền văn hóa. Truyền thông xã hội có thể là một công cụ thiết yếu trong đối thoại với văn hóa khác nhau.

Tổ chức “Ngày Văn Hóa” để  mỗi nhóm văn hóa có thể trình bày tài năng của họ như âm nhạc, múa, bài ca, sắc phục văn hóa….

Tăng cường vai trò giáo dục, khoa học, truyền thông và thông tin nhằm tạo sự hiểu biết về xây dựng các cộng đoàn liên văn hóa bao gồm và bền vững.

Cũng cố hòa bình và bất bạo động qua sự giáo dục chính thức cũng như không chính thức, nhằm đạt tới những kỷ nằng liên văn  hóa, vi dụ như sự thấu cảm, sự liên đới, sẵn sàng và hiếu khách, phản ánh được tính đa dạng của xã hội hiện nay trong sự đối thoại tích cực, thành thật, và bền vững.

Tổ chức những ban cổ vũ sự thăng tiến văn hóa, có trách nhiệm giúp mọi người học hỏi cái tốt của những văn hóa khác, và được phong phú hóa nhờ những truyền thống và tập tục từ các văn hóa khác. Và cùng lúc, tạo không gian để đặt câu hỏi về những truyền thống, phong tục tập quán và huyền thoại tiêu cực của văn hóa đó và thử thách nó.

Qua đức tin, cầu nguyện và đối thoại xã hội, xây dựng cộng đoàn liên văn hóa. Cởi mở với người khác, nhìn ra sự tốt lành nơi họ, cảm kích những ngôn ngữ khác nhau, biết giá trị những truyền thống văn hóa khác là những điều quan trọng để xây dựng những cộng đoàn này.

Lời Nguyện cho Ngày Thế Giới Đa Văn Hóa, cho Sự Đối thoại Phát Triển.

 

Lạy Cha toàn năng là nguồn mạch sự sống và tình yêu, Cha đã sai Con Cha đến hòa giải nhân loại với Cha, và  để kết  hiệp trong sự bình an tất cả mọi người bị chia rẽ do những bức tường của sự vô cảm, hận thù, kêu ngạo và bất bao dung. Ngôi Lời của Cha mặc khải cho chúng con biết rằng, trong Nước Cha có vô số kể những con người từ mọi quốc gia, tất cả sắc dân và dân tộc, và từ mọi ngôn ngữ. Muôn dân đa dạng này là những người thờ lạy Cha, họ đứng trước ngai tòa và trước Con Chiên, Họ mặc áo trắng và la lên rằng, ơn cứu độ thuộc về Cha. Trên Nước Trời là sự đa dạng và bao gồm, xin cho chúng con cũng biết suy nghĩ như vậy ở dưới đất này.

Xin cho chúng con cũng biết nhìn ra và cảm nhận mọi người như Cha. Xin nhắc  nhở chúng con rằng mọi người không ai tốt lành hơn ai do bởi hình thức và dắc tính thế gian. Xin dạy chúng con biết tôn trọng sự da dạng văn hóa của loài người và thực hành đối thoại. Xin ban cho chúng con ơn sũng của hoa quả do sự chia sẻ đời sống liên văn hóa với nhau, và biết xây dựng nhịp cầu liên văn hóa giữa các dân tộc trong thời đại chúng con. Chúng con cầu xin nhờ đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen

                     

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Link download PDF: Tiếng Việt (bản dịch của Vp. JPIC-SVD-VIE)

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Link download PDF: English – Tiếng Anh