SỰ KHIÊM HẠ (Thứ Ba, Tuần VII Phục Sinh)

0
82

Tu sĩ Phêrô Phan Thái Hiền, SVD

Tin Mừng: Ga 17,1-11a

Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha.[…]

Suy niệm

Hôm nay, Tin Mừng Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện với Chúa Cha trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha (Ga 17,1). Mục đích của lời cầu nguyện này không nhằm tôn vinh chính Ngài nhưng để tôn vinh Cha của Ngài mà thôi. Với lời cầu xin này, Chúa Giêsu đã thể hiện sự khiêm hạ của Ngài đối với Chúa Cha.

Quả thật, cuộc đời của Chúa Giêsu luôn thể hiện sự khiêm hạ trước thánh Ý Chúa Cha. Sự khiêm hạ này được thể hiện qua sự vâng phục ý muốn của Cha Ngài. Điều này được Tin Mừng thuật lại rằng: “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm” (Ga 17,4). Hoặc trong lời kinh mà Chúa Giêsu dạy rằng: “Xin cho ý Cha được thể hiện ở dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,10). Hoặc trước khi trút hơi thở, Chúa Giêsu nói: “Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn” (Mc 14,36). Hoặc trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philípphê viết rằng: “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8). Với một vài minh chứng trên, chúng ta có thể nhận thấy được sự khiêm hạ của Chúa Giêsu chính là làm cho danh Chúa Cha được rạng ngời. Ngài đã đặt thánh ý Chúa Cha trên ý muốn của mình, và vì yêu Chúa Cha nên Ngài đã sẵn sàng hoàn thành mọi việc mà Chúa Cha muốn, thậm chí chịu chết nhục nhã để cứu chuộc nhận loại.

Lạy Chúa, xin dạy con luôn biết khiêm hạ trước thánh ý Chúa để danh Ngài được tôn vinh. Và cũng xin ban thêm sức cho chúng con để chúng con có thể hoàn thành được công việc mà Ngài muốn chúng con hoàn thành trong trách phận làm con Ngài. Amen.