Ngày 26/4: YÊU THƯƠNG THA NHÂN

0
297

 

https://youtu.be/i5tVT5mat6c

Chiều sâu thẳm nơi Thiên Chúa là hoàn tất sự thiện hảo những ý tưởng của con người. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và Ngài có khả năng can thiệp vào chúng bằng ánh sáng của Ngài. Vì vậy mà Ngài cũng có thể làm cho chúng ta có những khả năng để nhận ra Ngài nơi những người khác.

Nếu ta chỉ nhìn thấy nơi người khác toàn những đau khổ là tại vì chúng ta đang có những vết thương nơi đôi mắt mình, Chúa Thánh Thần có thể bày tỏ Ngài và có thể làm cho chúng ta khám phá ra nhiều thứ quý giá nơi những người anh chị em.

Hơn nữa, với Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể từ từ giải thoát ta khỏi sự thờ ơ và hời hợt, và làm cho ta trở nên thông thái, rộng lượng, bao dung, chân thành và quảng đại.

Lời Ngài dạy chúng ta rằng “ai nói mình ở trong ánh sáng nhưng không yêu thương anh em mình, thì người đó vẫn còn ở trong bóng tối” (1Ga 2,9), và rằng “ai không yêu thương là đang ở trong sự chết” (1Ga 3,14). Như thế, chúng ta đang khám phá ra điều rất quan trọng là: Nếu ai muốn ra khỏi sự thờ ơ và trở nên sâu sắc, con đường của người đó là tình yêu dành cho anh chị em mình.

Nếu tôi không gặp được mình nơi những người khác, nếu tôi không yêu họ, nếu tôi không tìm sự hạnh phúc của họ, thì tôi sẽ không tài nào đạt được sự sâu sắc và tôi sẽ tự lừa dối chính mình với những ảo tưởng giả tạo. Ngược lại, nếu tôi là người có khả năng ra khỏi sự than phiền, sự phê bình vô ích, sự ích kỷ và tôi thực hiện một sự đột phá của tình yêu để gặp gỡ bản thân nơi tha nhân, thì bóng tối tan biến và tôi có thể nhìn sáng suốt hơn. Có như thế tôi mới có thể đạt được sự thánh thiện sâu xa thật sự. Đây là một hành động yêu thương sâu xa và cao quý nhất mà con người có thể sống.

Chúa Thánh Thần có thể tuôn đổ tình yêu này vào trong tâm hồn chúng ta và làm cho nó phát triển.

_____________________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]