Ngày 19/05: SUY NIỆM VỀ BÀI CA TIẾP LIÊN

0
352

 

Tôi đề nghị bạn hãy thực hành lời cầu nguyện này, đây là một phần của giờ cầu nguyện cổ xưa của Giáo hội, được dùng để cầu nguyện trên toàn thế giới trong Chủ nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, và trong những ngày kế tiếp chúng ta sẽ suy niệm và cầu nguyện từng phần một:

“Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến,

và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra.

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến.

Đến ban ân huệ, đến chiếu soi tâm hồn.

 Lạy Ðấng An Ủi tuyệt vời,

là khách trọ hiền lương của tâm hồn.

 Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,

 là niềm bình an trong lúc lệ rơi.

 Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,

xin chiếu soi ngập tràn tâm hồn tín hữu.

 Nếu không có Chúa trợ phù,

thì còn chi thanh khiết, còn chi vô tội.

 Xin Chúa rửa sạch bợn nhơ, tưới gội chỗ khô khan,

Xin chữa cho lành những thương tích.”

 

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]