(8/9, Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria, lễ kính)

0
289

Sinh nhật lần thứ 147 của Dòng Ngôi Lời (được thành lập ngày 8/9/1875 tại Steyl, Hà Lan)

___________________________________

Bài đọc: Mk 5,1-4a hoặc Rm 8,28-30

Tin mừng: Mt 1, 1-16.18-23

1 Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: 2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram; 4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê; 6 ông Gie-sê sinh Đa-vít. Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn. 7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa; 8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Babylon. 12 Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơ-khon-gia sinh San-tiên; San-tiên sinh Dơ-rúp-ba-ven; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do; 14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp; 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.

18 Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”


Suy niệm 

NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ 5 (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


Ý ĐỊNH CỦA CHÚA (Tu sĩ Phêrô Phan Văn Thắng, SVD)

Người xưa có câu: “tốt khoe, xấu che”, nghĩa là cai gi đep, tôt thi khoe ra cho ngươi khac thây; con cai gi là xâu xa không mấy tốt đẹp thi cô găng giâu giêm, che đây để khỏi bị người khác chê cười, làm ảnh hưởng đến thanh danh.

Hôm nay, lễ Sinh Nhật Ðức Maria, bài Tin Mừng nhắc nhớ chúng ta một ý nghĩa đặc biệt về gia phả của Chúa Giêsu. Ngang qua các nhân vật được nhắc tới trong gia phả chúng ta thấy rằng, gia phả của Chúa Giêsu là một dòng lịch sử cũng được thêu dệt bởi nhiều người tội lỗi. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa nhưng lại được sinh ra trong một gia phả có những người tội lỗi và bất trung. Nhưng trên những điều xấu xa, tội lỗi của con người, Thiên Chúa đã thực hiện ý định của Người một cách nhiệm mầu. Người không loại bỏ những con người tội lỗi ra khỏi chương trình cứu độ. Bởi lẽ, Người đến là không phải để “kêu gọi người công chính mà kêu gọi người tội lỗi”; đến là để tìm và cứu những người tội lỗi. Bởi thế, Người đã chọn những con người yếu đuối và tội lỗi để thực hiện chương trình cứu độ của Người.

Chính Chúa Giêsu cũng đã hành xử với con người theo cung cách của Chúa Cha. Người đã chọn các môn đệ xuất thân từ vị thế thấp hèn, tội lỗi, nghèo khổ, thậm chí Phaolô một người bách hại Giáo Hội của Người. Chính trong dòng lịch sử tội lỗi ấy, Thiên Chúa đã chọn mẹ Maria làm Mẹ Chúa Giêsu. Bởi được sinh ra trong lịch sử nhân loại tội lỗi, mẹ mới có thể cảm thông, sẻ chia những yếu đuối bất toàn của phận người. Mẹ chính là nơi nương tựa cho những người tội lỗi.

Lạy mẹ Maria, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con để chúng con cảm nhận được phúc lộc mà Thiên Chúa đã ban. Xin mẹ dẫn dắt và che chở chúng con, để mỗi ngày chúng con luôn cất cao lời xin vâng thánh ý Chúa như mẹ. Amen.


 

TỰ DO TRONG VÂNG PHỤC (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Căn, SVD)

Theo quan điểm của thánh Augustinô: “Khi dựng nên con người, Thiên Chúa không cần con người, nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài cần đến sự cộng tác của con người.” Thiên Chúa dựng nên con người có tự do và với sự tự do đó, con người có quyền lựa chọn tin nhận hoặc khước từ Ngài.

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, Thiên Chúa không lấy mất sự tự do để rồi ép buộc Đức Maria và Thánh Cả Giuse phải chấp nhận sự tiền định của Ngài. Thiên Chúa để cho hai Đấng tự do thưa tiếng “xin vâng” và cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài.

Hôm nay là ngày lễ mừng sinh nhật của Đức Maria, Giáo Hội mời gọi chúng ta gẫm suy hai tiếng “xin vâng” của Đức Maria, để Mẹ đón lấy Ngôi Lời của Thiên Chúa bằng cả tâm hồn và thân xác của mình. Và cũng nhờ hai tiếng “xin vâng” ấy mà Thánh Giuse đã trở nên bạn trăm năm của Đức Maria và làm cha nuôi của Chúa Giêsu.

Cũng vậy, cuộc sống của chúng ta không chỉ có những điều thuận ý, hợp tình nhưng còn có những điều bất trắc, trái ý. Chúng là những thử thách nhằm tôi luyện đức tin, để đức tin của chúng ta ngày càng trở nên tinh ròng hơn. Nói cách khác, đó chính là lúc mỗi người chúng ta được mời gọi cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Quả thật, đức tin không những cần thiết cho phần rỗi của con người, mà còn để con người biết vui tươi đón nhận những biến cố trong đời sống theo thánh ý Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa. Vì Ngài đã dựng nên chúng con và cứu độ chúng con ngang qua công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, hiệp cùng với Đức Maria và Thánh Cả Giuse. Xin giúp chúng con luôn biết noi gương các Ngài và thưa tiếng xin vâng theo thánh ý Chúa muốn trên cuộc đời của chúng con. Amen.