THÁI ĐỘ LẮNG NGHE (Thứ Sáu, Tuần 16 TN-B)

0
96

Tu sĩ Phaolô A Hoá, SVD

Tin Mừng: Mt 13,18-23

“Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó  là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”


 

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa Giêsu giải nghĩa dụ ngôn “người gieo giống” cho các môn đệ. Chúa Giêsu đã đưa ra sự đối lập giữa “nghe mà không hiểu” và “nghe và hiểu” để chỉ thái độ của người đón nhận hay từ chối Lời Chúa. Vậy, đâu là thái độ lắng nghe Lời Chúa của tôi?

Thật vậy, “nghe và hiểu” là thái độ của người đón nhận Lời Chúa bằng cả tâm hồn và đời sống. Người ấy hoàn toàn để cho Lời Chúa biến đổi mình, để sống một đời sống mới. Và như thế, hạt giống Lời Chúa nơi người ấy sẽ sinh hoa kết quả đến bất ngờ: “Kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục”, tùy theo “mảnh đất” tốt đến mức nào? Ngược lại, “nghe mà không hiểu” là thái độ của người không đón nhận Lời Chúa; hoặc có đón nhận, nhưng khi gặp gian nan thử thách, lo lắng sự đời và vinh hoa trần thế đã chiếm hết không gian của tâm hồn, đến nỗi không còn chỗ cho Lời Chúa.

Quả thật, qua dụ ngôn “người gieo giống” chúng ta nhận ra sự khiêm nhường và quảng đại của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa đầy quyền năng lại cho con người tự do để đón nhận hay từ chối Lời Người. Thực tế cho thấy, lắm lúc chúng ta đã lợi dụng sự tự do Chúa ban để đi tìm những giá trị khác ngoài Người. Cũng có khi chúng ta tự biến mình như kẻ câm điếc để rồi không thể nghe và không để cho Lời chúa có cơ hội sinh hoa trái. Là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi lắng nghe và sống Lời Chúa mỗi ngày. Do đó, chúng ta hãy ý thức đọc, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, có như thế Lời Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta và sinh hoa kết trái.

Lạy Thánh Thần Thiên Chúa xin soi sáng, hướng dẫn và khai mở lòng trí cho chúng con, để chúng con có thể nghe, hiểu và thực hành Lời Chúa hằng ngày.