QUẢN LÝ ĐIỀU CHÚA MUỐN (5/11, Thứ Sáu, Tuần 31 TN)

0
117

Tin Mừng: Lc 16,1-8

1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’

5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?’ 6 Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’

8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

—– o0o —–

Suy niệm của tu sĩ Phêrô Đỗ Huy Xuân, SVD

Con người sống trong trần gian được Thiên Chúa ban cho quản lý những ân huệ cao quý. Vì thế, mỗi người hãy chăm lo quản lý những điều Chúa muốn nơi mình, tức là những điều mang lại sự sống đời đời.

Ngang qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã kể dụ ngôn về người quản gia bất lương. Khi biết mình sắp bị sa thải, vì đã thao túng quá nhiều của cải của ông chủ, anh liền nghĩ ngay đến cuộc sống tương lai của mình: “Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản gia của tôi?”. Người quản gia đã nghĩ ra kế đó là dùng chính tài sản của ông chủ để mua lấy tình cảm từ những con nợ của chủ. Ở đây, Đức Giêsu không khen anh quản gia này vì hành vi bất lương đó. Nhưng Ngài khen anh vì anh biết lấy tiền của bất chính, gian dối đó để mua lấy hạnh phúc ở đời.

Qua đó, Chúa muốn nói với chúng ta rằng: cuộc sống ở đời này chỉ là tạm bợ, hữu hạn, chỉ có cuộc sống mai sau là cuộc sống vĩnh cửu và bất diệt. Vì thế, chúng ta hãy trở nên con cái ánh sáng trong sự thật để được vào Nước Trời. Do đó, ngay lúc này đây, mỗi người hãy biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng những việc làm bác ái, đồng thời biết sử dụng tiền của Chúa ban để sinh ích cho đời sống thiêng liêng và mua lấy Nước Trời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra sự yếu hèn của bản thân, hầu thoát ra khỏi những sự chóng qua ở đời này mà biết lo tìm phần rỗi cho mình trong cuộc sống mai hậu. Xin cho chúng con biết chọn Chúa và biết quản lý những gì Chúa ban, những điều mang giá trị phù hợp với đời sống của chúng con. Amen.