LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 1 MV)

0
391

Tin Mừng: Lc 10,21-24

Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

—– o0o —–

Suy niệm

MẠC KHẢI (Tu sĩ Antôn Nguyễn Ngọc Khánh, SVD)

Mạc khải là việc Thiên Chúa tỏ lộ hay vén màn những chân lý siêu nhiên cần thiết cho ơn cứu độ của con người. Mạc khải thần linh đến từ Thiên Chúa và được lưu truyền trong Thánh Kinh và Thánh Truyền.

Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng, nhờ Thánh Thần thúc đẩy, Đức Giêsu đã mạc khải cho con người biết về Chúa Cha. Theo đó, Chúa Cha là “Chúa Tể trời đất”, là Đấng mà chỉ có Người Con và những ai được Người Con mạc khải cho mới biết. Quả vậy, Người Con là cầu nối giữa Chúa Cha và nhân loại. Chúa Cha đến với nhân loại cách hoàn mỹ nhất ngang qua Chúa Con. Và, nhân loại chỉ có thể nhận biết và đến với Chúa Cha khi được Chúa Con mạc khải cho. Không phải ai cũng có thể đến được với Chúa Cha, nhưng chỉ những “người bé mọn” mà thôi. Bởi vì “người bé mọn” là những con người có tâm hồn trẻ thơ, khiêm nhường, biết tín thác trọn vẹn vào quyền uy của Thiên Chúa. Trong khi đó, những người tự cho là thông thái thì không được mặc khải cho bởi họ thường cậy dựa vào lý trí và khả năng của chính mình với những lý lẽ theo kiểu thế gian nên kiêu căng, hững hờ và gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Thế nên, mầu nhiệm Nước Trời thường bị “giấu kín” đối với họ. Qua đó, chỉ những ai thật sự khiêm nhường tin cậy cách trọn vẹn vào Thiên Chúa mới được cho nghe biết về Chúa Cha. Và đó là một mối phúc cho những ai được đẹp ý Thiên Chúa.

Ước gì qua Lời Chúa hôm nay, mỗi người có thể ý thức được rằng chỉ qua và chính nhờ Chúa Con mạc khải thì con người mới có thể nhận biết về Chúa Cha. Do vậy, mỗi người cần hun đúc cho mình một tâm hồn bé mọn, đầy khiêm nhường. Ngõ hầu, Thiên Chúa sẽ mạc khải cho nghe, thấy và nhận biết về những điều “anh em được biết, đang thấy và đang nghe.”

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn khiêm nhường cậy dựa và tín thác vào Con Chúa, là Đức Giêsu Kitô để qua Ngài nhận biết Chúa Cha. Amen.


 

ĐẸP LÒNG CHA (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

NƯỚC TRỜI CHO NGƯỜI ĐƠN SƠ (Tu sĩ Martinô Nguyễn Hoàng Vũ, SVD)

Sự thường, người khôn ngoan sẽ thông hiểu tốt hơn người bình dân ít học. Thế nhưng qua lời nguyện tuyên xưng và tạ ơn của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, Người đã cho thấy điều ngược lại, chính những người bé mọn lại là những người thấu hiểu được mầu nhiệm cao sâu về Nước Trời.

Mầu nhiệm Nước Trời là một huyền nhiệm chỉ có thể cảm thấu nhờ mặc khải của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa luôn quảng đại, Người cho mưa tuôn đổ trên người lành lẫn kẻ dữ. Mặc khải về mầu nhiệm của Thiên Chúa cũng vậy, luôn được trao ban cho toàn thể nhân loại, cả người khôn ngoan lẫn người đơn sơ, ít học. Mặc khải được trao ban nhưng không là vậy, thế nhưng để có thể thấu hiểu thì lại hệ tại vào thái độ của mỗi người chúng ta.

Qua lời nguyện, Đức Giêsu đã cho thấy người khôn ngoan thì không thấu hiểu được mầu nhiệm mà Thiên Chúa mặc khải, nhưng chỉ có nơi những người đơn sơ, bé nhỏ. Người khôn ngoan mà Đức Giêsu nói đến là những người chỉ tin, sống trong niềm kiêu hãnh về sự hiểu biết của chính mình. Họ không mở lòng đón nhận cũng như để cho Lời của Người đến với cuộc đời mình. Nhưng với những với những người có tâm hồn đơn sơ, họ lại là những người có tinh thần khiêm tốn, biết đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Người đơn sơ thì sẵn sàng lắng nghe và mở trí lòng ra đón nhận Lời Chúa, nhờ đó họ có cơ hội cảm thấu mặc khải mầu nhiệm Nước Trời. Nước Trời là dành cho những người như vậy. Thiên Chúa không “giấu” mặc khải về chính Người cũng như tình yêu của Người dành cho nhân loại, nhưng vì con người không muốn mở lòng ra đón nhận tình yêu ấy mà thôi.

Lạy Chúa, xin để Lời của Ngài sống mãi trong con, để con biết trở nên khiêm nhường; để con có thể nhận biết con và con có thể nhận biết Chúa. Amen.

 

Bài trướcTự do của dân Chúa
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 1 MV)