LỜI SỐNG (26/11, Thứ Sáu, Tuần 34 TN)

0
75

Tin mừng: Lc 21, 29-33

29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

—oOo—

Suy niệm

LỜI TRƯỜNG TỒN

Tu sĩ Antôn P. Nguyễn Ngọc Khánh, SVD

Trời đất, vạn vật sẽ qua đi”

Đã là quy luật của vũ trụ, chẳng thể thay đổi được. Đến cả như con người, thông minh và trí tuệ biết chừng nào cũng không cách nào thoát được vòng xoay “Sinh – Lão – Bệnh – Tử”. Thế nhưng, trong dòng chảy ấy, không phải mọi thứ đều ắt phải biến đổi, đều phải bị trôi vào dĩ vãng.

Đức Giêsu ngang qua bài Tin Mừng hôm nay đã minh định cho chúng ta, dẫu rằng mọi thứ sẽ qua đi nhưng Lời Ngài vẫn sẽ sống mãi với thời gian. Hơn 2000 năm qua, Lời Chúa vẫn không ngừng đi vào từng nền văn hoá, ăn sâu vào tâm thức con người bao thế hệ và ngày một lan rộng khắp cùng địa cầu. Có lẽ, hơn hết, đó như một minh chứng cụ thể và có sức thuyết phục cho lời mà Chúa Giêsu đã nói: “…những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”. Lời Chúa đang mỗi ngày một sống động hơn ngang qua những môn đệ của Ngài, những người đang làm cho Lời ấy được loan truyền khắp mọi nơi bằng nhiều cách.

Là người môn đệ Đức Kitô, hơn hết, Lời Chúa phán hôm nay thực sự là một lệnh truyền. Lệnh truyền vang lên nơi tâm hồn mỗi người, “sống chứng nhân Tin Mừng để Lời Chúa mãi triển nở và không bị rơi vào quên lãng.” Đó chính là sứ vụ của người môn đệ Đức Giêsu. Dĩ nhiên, để thực thi sứ vụ ấy, trước hết, mỗi người phải có Lời trong mình. Bởi lẽ làm sao có thể cho người khác điều mình không có. Bên cạnh đó, chúng ta không quên ý thức rằng sứ vụ đó là một ân ban hơn là gánh nặng. Bởi ngang qua sứ vụ đó, chúng ta được dự phần vào sứ vụ của chính Thầy Chí Thánh Giêsu, Đấng là Lời của Chúa Cha trao ban cho con người.

Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho con khi được đón nhận Lời của Ngài và giờ đây, xin giúp con ý thức được đời sống của mình phải trở nên khí cụ để Lời Chúa được toả lan mọi nơi mọi thời. Amen!