AI LÀ MẸ TA, AI LÀ ANH EM TA? (Thứ Ba, Tuần 16 TN-B)

0
308

Tu sĩ Phêrô Phan Thái Hiền, SVD

Tin Mừng: Mt 12,46-50

Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”


Suy niệm

Tin Mừng Mátthêu hôm nay nói về giá trị của việc thi hành thánh ý Chúa Cha. Những người tuân theo ý Chúa Cha sẽ được trở thành người thân với Chúa Giêsu, là anh em, chị em và là mẹ của Chúa Giêsu.

Trong ba mươi năm sống ẩn dật tại làng quê Nagiarét, Chúa Giêsu sống với cha mẹ của Ngài. Nơi đây, Ngài được hưởng trọn vẹn tình thương của một người mẹ dịu hiền và người cha thầm lặng. Vì thế, Chúa Giêsu cần phải biết ơn và hiếu thảo với cha mẹ Ngài trong thân phận làm người. Nhưng ngang qua bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Mátthêu tường thuật câu trả lời của có vẻ nghe chói tai của Chúa Giêsu: “Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?” Quả thực là thân phận con người và là người thân của Chúa Giêsu khi nghe câu trả lời hàm ý muốn phủ nhận mối quan hệ này, thì chắc chắn hoặc phần nào họ sẽ thất vọng và thậm chí bị sốc. Nhưng ám chỉ tới Chúa Giêsu muốn nói ai làm theo ý Cha của Ngài ở trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ngài. Hiểu trong mạch văn này, chúng ta có thể nói rằng Ngài không phủ nhận hoặc giới hạn mối quan hệ máu mủ với Ngài khi còn sống tại Nagiarét mà thôi nhưng Ngài muốn mở rộng mối quan hệ, muốn cho nhiều người, mọi người trở nên người thân thuộc với Ngài, để nhận biết Ngài là Con Thiên Chúa, và mục đích của Ngài đến thế gian là để thi hành ý muốn của Chúa Cha. Ý muốn đó là làm cho mọi người nhận biết Cha Ngài và hưởng ơn cứu độ nhờ Ngài.

Lạy Chúa, chúng con thường chỉ giới hạn các mối quan hệ của chúng con với những người có quan hệ huyết thống, những người thương yêu chúng con hoặc những người chúng con yêu quý mà thôi. Xin mở rộng con tim của chúng con để biết đón nhận những người anh em khác biệt với chúng con vì chúng con đều là con cái của Cha trên trời. Amen.