Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Thánh Arnold Janssen – Đấng Sáng Lập Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời

0
536

NGÀY MỪNG KÍNH LỄ THÁNH ARNOLD JANSSEN: 15 – 1

NGÀY THỨ NHẤT (ngày 6/1)

 SỰ YÊU MẾN TIN TƯỞNG THIÊN CHÚA CỦA THÁNH ARNOLD JANSSEN

(Hát Thánh ca thích hợp chủ đề)

Hướng dẫn ( HD): Chúng ta bắt đầu ngày đầu tiên của Tuần Cửu Nhật mừng lễ thánh Arnold qua việc nhớ lại sự tin tưởng của ngài đặt hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Ngài là một con người sống đơn sơ và khiêm hạ, với đức tin mãnh liệt vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài tin chắc chắn rằng một khi mà hoàn tất ý Thiên Chúa thì mọi công việc khác sẽ đâu vào đó. Chúng ta cùng xin Chúa ban ơn cho chúng ta tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa và xin canh tân đức tin, đức cậy và đức mến của chúng ta.

Bài đọc: Isaia 43, 1-7

HD: Lý do mà thánh Arnold Janssen tin tưởng sâu sắc nơi Thiên Chúa đã được phản ánh trong bài đọc, nhiều lần sự tin tưởng Thiên Chúa trong đời sống, thánh nhân đã nói:

CĐ 1: “Trong tất cả điều kiện cho phép, chúng ta phải thực hiện mọi việc có thể, và Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì còn lại.”

CĐ 2: “Nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa, thì hãy ghé vai gánh vác.”

CĐ 3: “Khi chúng ta đã làm tốt nhất, chúng ta hãy tin cậy vào Chúa cho phần còn lại.”

Cầu Nguyện

HD: Sau khi chúng ta đã suy niệm Lời Chúa, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Chúa Cha, là  Chúa Con và là Chúa Thánh Thần qua sự cầu thay nguyện giúp của thánh Arnold. (Sau mỗi lời nguyện xin thưa:) Xin thêm đức tin  cho chúng con.

 1. Lạy Chúa Cha, xin đổi mới tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa.
 2. Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa Cha hằng sống. Xin thêm …
 3. Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn đưa chúng con đến cùng Chúa Cha qua những lời của Chúa Giêsu dạy bảo. Xin thêm….
 4. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin ban cho chúng con qua mẫu gương của thánh Arnold, để chúng con luôn biết, và sống theo thánh ý Chúa. Xin thêm…
 1. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Kết Thúc:

HD: Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã gọi cha thánh Arnold theo Ngôi Lời Nhập thể, trong việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Xin hồng ân Thánh Linh tuôn đổ vào tâm hồn chúng con, với ước nguyện của thánh Arnold: “Nguyện xin ánh sáng Ngôi Lời xóa tan bóng tối mây mù tội khiên. Thánh Thần nguồn mạch ân thiêng, cùng Thánh Tâm Chúa hiển vinh muôn lòng.” Amen.

Hát kết: Ngôi Lời Sứ Vụ Ca

NGÀY THỨ HAI (ngày 7/1)

 SỰ TÔN THỜ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU CỦA THÁNH ARNOLD JANSSEN

(Thánh ca thích hợp chủ đề)

Hướng Dẫn: Thánh Arnold đã hiểu rằng qua Thánh Tâm Chúa Giêsu mà tình yêu muôn thưở của Chúa Cha và Chúa thánh Thần tuôn đổ vào tạo vật. Vì lý do này mà ngài hoàn toàn tin tưởng cầu nguyện. Thánh nhân rất ao ước là tình yêu Thiên Chúa cho loài người đến tận cùng trái đất, như vậy nhiều người sẽ biết và yêu mến Thiên Chúa.  Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa trong tuần cửu nhật này hồng ân được lôi cuốn đến gần hơn với Trái Tim Chúa Giêsu.

Bài đọc: Ga 19, 31-37

HD: Suy gẫm dựa trên đoạn Tin Mừng, thánh Arnold đã được lôi cuốn đến gần hơn với trái Tim Chúa Giêsu và ngài đã công bố:

CĐ 1: “Hãy tìm trú ẩn nơi nhà chầu vĩ đại của yêu thương và hồng ân mà anh em có thể uống từ nguồn nước hồng ân Chúa Thánh Thần.”

CĐ 2: “Tôi ước muốn chỉ cho toàn thế giới biết sự mong đợi nơi Trái Tim yêu dấu và đáng tôn thờ, và tôi làm tất cả những gì có thể để làm vinh danh Trái Tim Chúa hơn .”

Cầu Nguyện:

HD: Sau khi suy gẫm Lời Chúa, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa, qua lời cầu thay nguyện giúp của thánh Arnold. (Sau mỗi lời nguyện xin thưa:) Xin ban cho chúng con trái tim biết yêu thương.

 1.  Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn với nhu cầu của những người sống bên cạnh chúng con. Xin…
 2. Xin cho chúng com một trái khiêm nhu và hiền hòa. Xin…
 3. Xin đổi mới tâm hồn chúng con theo mẫu gương của Thánh tâm chúa Giêsu. Xin…
 4. Xin cho chúng con biết nhận ra Thiên Chúa Ba Ngôi trong tâm hồn mọi người như cha thánh Arnold đã cầu xin. Xin…
 5. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

Kết Thúc:

HD: Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã gọi cha thánh Arnold theo Ngôi Lời Nhập thể, trong việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Xin hồng ân Thánh Linh tuôn đổ vào tâm hồn chúng con, với ước nguyện của thánh Arnold: “Nguyện xin ánh sáng Ngôi Lời chiếu tan bóng tối mây mù tội khiên. Thánh Thần nguồn mạch ân thiêng, cùng Thánh Tâm Chúa hiển vinh muôn lòng.” Amen.

Hát kết: Ngôi Lời Sứ Vụ Ca

NGÀY THỨ BA (ngày 8/1)

 SỰ PHỤC TÙNG CỦA THÁNH ARNOLD JANSSEN VỚI CHÚA THÁNH THẦN

(Thánh ca thích hợp chủ đề)

Hướng Dẫn:  Thánh Arnold đã tự đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để chu toàn sứ vụ mà Thiên Chúa trao cho ngài. ” Tôi đã thánh hiến chính mình, linh hồn và thân xác cho Chúa Thánh Thần.  Tôi xin ngài ơn để nhận biết tình yêu cao cả của ngài để tôi sống và chết chỉ cho ngài. Tôi hy vọng ngài thấy và giúp tôi hành trình qua cuộc sống tránh tội lỗi và sao cho thích hợp với thánh ý Thiên Chúa.”

Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta nhiều hoa trái của Chúa Thánh Thần để chúng ta sống theo gương của thánh Arnold, để chúng ta có thể rộng mở với sự thúc đẩy của cùng một Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng ta.

Bài đọc: CVTĐ 2, 1-13

HD: Phản ánh từ bài đọc, chúng ta suy gẫm  vài ý tưởng của thánh Arnold về Chúa Thánh Thần.

CĐ 1: “Chúa Thánh Thần hoàn tất công trình của Chúa Kitô trong linh hoạt của Giáo Hội,  giúp Giáo hội trở thành hiền thê của chân lý và ban phát sinh lực, đặc biệt qua các bí tích là nguồn của sự cứu độ.”

CĐ 2: “Chúa Thánh Thần sẽ can thiệp mạnh mẽ trong lịch sử nhân loại nếu được cầu xin với lòng thành trong một cách thức công khai.”

CĐ 3: “Chúng ta càng tôn kính Chúa Thánh Thần bao nhiêu thì càng trở nên xứng đáng với ơn lành của Thiên Chúa bấy nhiêu.”

Cầu Nguyện:

Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. (Xin đáp): Chúc tụng Thánh Thần Thiên Chúa.

 1. Cho tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con thúc đẩy các ngôn sứ thi hành sứ vụ loan báo tin của Chúa. Chúc tụng…
 2. Cho tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con mà Đức Maria đã trở thành Mẹ Thiên Chúa. Chúc tụng…
 3. Cho tình yêu của Chúa cha và Chúa Con cho mỗi người chúng ta trong việc cầu nguyện. Chúc tụng…
 4. Lạy Cha chúng con ỡ trên trời…

Kết Thúc:

HD: Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã gọi cha thánh Arnold theo Ngôi Lời Nhập thể, trong việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Xin hồng ân Thánh Linh tuôn đổ vào tâm hồn chúng con, với ước nguyện của thánh Arnold: “Nguyện xin ánh sáng Ngôi Lời xóa tan bóng tối mây mù tội khiên. Thánh Thần nguồn mạch ân thiêng, cùng Thánh Tâm Chúa hiển vinh muôn lòng.” Amen.

Hát kết: Ngôi Lời Sứ Vụ Ca

NGÀY THỨ TƯ (ngày 9/1)

THÁNH ARNOLD JANSSEN VÀ SỰ PHÂN ĐỊNH Ý CHÚA

(Thánh ca thích hợp chủ đề)

Hướng Dẫn (HD): Thánh Arnold đã học được từ gia đình ý nghĩa của sự tin tưởng nơi Thiên Chúa, và điều này đã nâng đỡ ngài trong những năm đầu của đời linh mục, nó đã giúp ngài vươn lên, bên cạnh việc dạy học, và điều hành Hội Tông Đồ Cầu Nguyện.  Sau nhiều thời gian suy nghĩ và cầu nguyện thánh nhân đã  có thể nói chắc chắn: “Đó là ý của Thiên Chúa muốn tôi thành lập một chủng viện truyền giáo.”

Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta có thể theo gương của thánh Arnold, để nhận ra và thực thi thánh ý Chúa.

Bài Đọc: Mác-cô 10, 46-51

HD: Chúng ta cùng tìm hiểu những ý tưởng của thánh Arnold tìm kiếm Thánh Ý Chúa.

CĐ 1: “Luôn luôn chúc tụng thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta phải tôn thờ ý ngài và ấp ủ với tình yêu, nếu như chúng ta muốn làm đẹp lòng Chúa.”

CĐ 2: “Chúng ta hãy tiến lên với sự quả quyết. Chúng ta được vững mạnh bởi Thiên Chúa. Luôn tin tưởng nơi Người và luôn thực thi thánh ý ngài.”

CĐ 3: “Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa nhân từ cho phép chúng ta được nhận ra thánh ý ngài, và ban cho chúng ta niềm vui kiên định trong sự hoàn thành thánh ý ngài.”

Cầu Nguyện:

Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần: Lạy Chúa, xin cho con được thấy.

 1. Xin cho chúng con có thể mang ánh sáng tời những người mù lòa. Lạy Chúa…
 2. Xin cho chúng con biết lắng nghe với tâm hồn rộng mở với những nhu cầu của anh chị em. Lạy Chúa…
 3. Xin cho chúng con biết phúc đáp với đức tin, đức cậy và đức mến với Thánh ý Chúa. Lạy Chúa..
 4. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Kết Thúc:

HD: Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã gọi cha thánh Arnold theo Ngôi Lời Nhập thể, trong việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Xin hồng ân Thánh Linh tuôn đổ vào tâm hồn chúng con, với ước nguyện của thánh Arnold: “Nguyện xin ánh sáng Ngôi Lời xóa tan bóng tối mây mù tội khiên. Thánh Thần nguồn mạch ân thiêng, cùng Thánh Tâm Chúa hiển vinh muôn lòng.” Amen.

Hát kết: Ngôi Lời Sứ Vụ Ca

NGÀY THỨ NĂM (ngày 10/1)

SỰ MẠNH MẼ CỦA THÁNH ARNOLD JANSSEN TRONG THỜI GIAN ĐAU KHỔ

(Thánh ca thích hợp chủ đề)

Hướng Dẫn (HD): Thánh Arnold đã cảm nghiệm sự đau khổ trong suốt cuộc đời và chịu đựng trong thinh lặng. Tuy nhiên, trong những lá thư và những lần nói chuyện ngài thường coi đó như là một sự dấn thân cho Thiên chúa, và với những hồng ân lãnh nhận qua hy sinh, đau đớn và thập giá.

Cảm tạ hồng ân sức mạnh niềm tin của thánh Arnold, ngài đã vượt qua những khó khăn, chịu đựng những sự nhục nhã, những sự ngăn cản và những đối nghịch trong công việc. Noi gương ngài, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua những sự trở ngại trên đường theo Chúa.

Bài đọc: Mác-cô 10, 32-34

HD: Chúng ta cùng tìm hiểu những ý tưởng của thánh Arnold về sự phó thác của cha thánh vào sứ mạnh của Thiên Chúa.

CĐ 1: Trong khi khích lệ một nhà truyền giáo tại New Guine, ngài đã viết: “Tôi cũng có những đau khổ, và thường thì lớn hơn cái mà anh em có thể tưởng tượng. Nhưng tôi cố gắng dâng chính mình trong hy sinh hằng ngày cho Cha trên trời, trong sự hợp nhất với Đấng Cứu Thế, trong Thánh Lễ. Khi những hy sinh đến tôi hôn và ôm ấp, rồi tôi cảm tạ Thiên Chúa.”

CĐ 2: Ngài cũng đã khuyên một vị bề trên tại vùng truyền giáo: “Đừng vội bỏ qua khi phải đối mặt với những đau khổ và thử thách, nhưng hãy cảm tạ Thiên Chúa. Ngài muốn thử thách các tôi tớ của ngài để thấy nếu họ thực sự tin cậy vào ngài.”

CĐ 3: Với các nữ tu, cha Arnold nói: “Những đau khổ mà Thiên Chúa gởi đến cho chúng ta thì không quá sức chịu đựng đâu. Nếu Chúa gởi những đau khổ, ngài cũng ban cho chúng ta sức mạnh để chịu đựng.”

Cầu Nguyện:

Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần canh tân niềm tin của chúng ta nơi Ngài, để chúng ta được lãnh nhận hồng ân sức mạnh cho hành trình mỗi ngày. Như trong Thánh Vịnh 22 mà chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện trên thập giá: Lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ con; xin đừng để quân thù ám hại con.

 1. Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Dù con thảm thiết kêu gào, nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời! Ngày kêu Chúa không lời đáp ứng, đêm van Ngài mà cũng chẳng yên. Lạy Thiên Chúa…
 2. Tưởng mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt rã rời, con tin đau đớn bồi hồi, mêm như sáp chẩy tơi bời ruột gan. Nghe cổ họng khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại cùng nhau. Lạy Thiên Chúa…
 3. Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghéo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu. Lạy Thiên Chúa…
 4. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Kết Thúc:

HD: Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã gọi cha thánh Arnold theo Ngôi Lời Nhập thể, trong việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Xin hồng ân Thánh Linh tuôn đổ vào tâm hồn chúng con, với ước nguyện của thánh Arnold: “Nguyện xin ánh sáng Ngôi Lời xóa tan bóng tối mây mù tội khiên. Thánh Thần nguồn mạch ân thiêng, cùng Thánh Tâm Chúa hiển vinh muôn lòng.” Amen.

NGÀY THỨ SÁU (ngày 11/1)

CHA THÁNH ARNOLD JANSSEN: MỘT CON NGƯỜI KHIÊM TỐN

(Thánh ca thích hợp chủ đề)

Hướng Dẫn (HD): Sự khiêm tốn và cởi mở mà Tin Mừng mời gọi không phải là một dấu chỉ yếu đuối hay tiêu cực, cũng không phải là những gì có từ cá tính con người. Nhưng là một sự vươn lên từ sức mạnh của con người hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, cội nguồn của mọi hy vọng và niềm tin (Mt 6, 25-34). Thánh Arnold đã chia sẻ hồng ân này để nhận biết và tin tưởng nơi Thiên Chúa là cội nguồn mọi sự tốt lành. Từ Thiên Chúa  sức mạnh tuôn trào làm cho mỗi người hoàn thành sứ vụ truyền giáo. Chúng ta theo gương thánh Arnold để có thể  thay đổi tâm hồn, trở nên khiêm nhường và hiền lành như Chúa Giêsu.

Bài Đọc: Ga 13, 4-17

HD: Chúng ta cùng tìm hiểu vài tư tưởng của cha thánh Arnold tin vào những tác động của Thiên Chúa trong đời của cha.

CĐ 1: “Nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa và làm việc bổn phận, ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.”

CĐ 2: “Thiên Chúa chắc chắn sẽ ban cho chúng ta những gì cần thiết vào đúng thời điểm.”

CĐ 3: “Chúng ta không thể đón nhận Thiên Chúa, trừ khi chúng ta trở thành bé nhỏ trong sự nhìn nhận của ngài. Đây là một bài học đầu tiên trong đêm Giáng Sinh.”

Cầu Nguyện:

Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, qua lời cầu giúp nguyện thay của thánh Arnold: Xin biến đổi chúng con thành những tôi tớ hân hoan cho những người hàng xóm láng giềng.

 1. Để chúng con có thể xây dựng một xã hội công bình. Xin biến đổi…
 2. Để lời nói và hành động chúng con có thể giúp ích cho những ai nghèo khổ và sống bên lề xã hôi. Xin biến đổi…
 3. Để việc đối thoại ngôn sứ chúng con có thể xây dựng một xã hội biết tôn trọng những sự khác biệt. Xin biến đổi..
 4. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Kết Thúc:

HD: Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã gọi cha thánh Arnold theo Ngôi Lời Nhập thể, trong việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Xin hồng ân Thánh Linh tuôn đổ vào tâm hồn chúng con, với ước nguyện của thánh Arnold: “Nguyện xin ánh sáng Ngôi Lời xóa tan bóng tối mây mù tội khiên. Thánh Thần nguồn mạch ân thiêng, cùng Thánh Tâm Chúa hiển vinh muôn lòng.” Amen.

Hát kết: Ngôi Lời Sứ Vụ Ca

NGÀY THỨ BẢY (ngày 12/1)

THÁNH ARNOLD JANSSEN: GIEO LỜI CHÚA

(Thánh ca thích hợp chủ đề)

Hướng Dẫn HD: Thánh Arnold yêu mến Lời Chúa rất sâu đậm. Ngài đã cố gắng bằng mọi cách để có thể gieo  Lời Chúa vào những con người khác biệt và trong các nền văn hóa. Theo gương Chúa Kitô, thánh nhân đã cới mở chính thân mình cho công việc của Chúa Thánh Thần. Ngài đã để cho Lời đơm bông kết trái trong ngài. Qua những sinh hoạt truyền giáo, ngài đã gieo Lời, để làm cho nhiều người từ những nền văn hóa khác nhau được nuôi dưỡng bởi Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.

Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta thánh Arnold, là một con người nhiệt tình vì Lời Chúa, đã rao truyền Lời bằng chính đời sống truyền giáo của ngài.

Bài Đọc: Luca 8, 4-16

HD: Chúng ta cùng tìm hiểu vài tư tưởng của cha thánh Arnold về việc sống Lời Chúa của thánh nhân.

CĐ 1: Trong nhật ký thiêng liêng, thánh nhân đã viết: “Thật là hoàn hảo với những ý tưởng cao siêu trong những lời của Kinh Thánh. Đây là nơi mà các thành viên của Hội Dòng phải đến để biết và tôn vinh Lời Chúa. Và như vậy họ sẽ trở thành những thầy dạy, chia sẻ với người khác cái mà họ biết.”

CĐ 2: “Trong qui luật đầu tiên của cơ sớ truyền giáo, thánh Arnold đã viết: “Hiểu biết Lời (nghĩa là Lời của Thiên Chúa) là hiểu biết Ngài là Ngôi Lời của Thiên Chúa, cụ thể là Chúa Con, Ngôi Lời Nhập Thể, là Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. Lời của Chúa Thánh Linh, người linh ứng tất cả mọi lời của các ngôn sứ, tư tế và tông đồ.”

Cầu Nguyện:

Chúng ta cùng cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa, qua sự cầu thay nguyện giúp của thánh Arnold. để Lời Chúa được sống động trong tâm hồn chúng ta: Chúng con tạ ơn Chúa đã ban Lời hằng sống.

 1. Lạy Thiên Chúa Cha, qua lời của ngài mà mọi sự được tạo thành. Chúng con tạ…
 2. Lạy Thiên Chúa Con, ngài đã công bố Tin Mừng của Vương Quốc. Chúng con tạ…
 3. Lạy Thiên Chúa Thánh Linh, ngài tiếp tục biểu lộ lời của Chúa Giêsu. Chúng con tạ…
 4. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Kết Thúc:

HD: Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã gọi cha thánh Arnold theo Ngôi Lời Nhập thể, trong việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Xin hồng ân Thánh Linh tuôn đổ vào tâm hồn chúng con, với ước nguyện của thánh Arnold: “Nguyện xin ánh sáng Ngôi Lời xóa tan bóng tối mây mù tội khiên. Thánh Thần nguồn mạch ân thiêng, cùng Thánh Tâm Chúa hiển vinh muôn lòng.” Amen.

Hát kết: Ngôi Lời Sứ Vụ Ca

NGÀY THỨ TÁM (ngày 13/1)

SỨ VỤ CỦA THÁNH ARNOLD JANSSEN TRONG THẾ GIỚI

(Thánh ca thích hợp chủ đề)

Hướng Dẫn: Sứ mệnh truyền giáo của Chúa Giêsu được trao cho các môn đệ đi đến  với muôn người trên thế giới, và sự rao giảng Tin Mừng đã được từ từ triển nở trong đời sống của thánh Arnold. Và sau cùng đã đơm bông kết trái.

Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa cho hồng ân thánh Arnold, người đã được đầy tràn lòng mến nhiệt tình cho sứ vụ mà Chúa Giêsu đã trao ban cho Giáo Hội, trở thành cùng tận trong nhiều người là sự ủng hộ lớn lao nhất.

Bài Đọc: CVTĐ 13, 1-14

HD: Chúng ta cùng suy gẫm vài tư tưởng của thánh Arnold về sứ vụ truyền giáo là điều mà toàn Giáo Hội quan tâm.

CĐ 1: “Xin Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện và Hằng Sống được tôn thờ nhiều hơn mỗi ngày trên thế giới. Xin cho muôn người và mọi quốc gia biết yêu mến và hiếu biết thánh danh cao cả của Ngài.”

CĐ 2: “Các nhà truyền giáo là những đại sứ của tình yêu Thiên Chúa. Họ được mời gọi để chỉ cho thế giới sự vĩ đại của Thiên Chúa, và xây dựng Vương quốc Tình yêu nơi đâu chưa hiện diện.”

CĐ 3: “Rao giảng Tin Mừng là hành động yêu thương cao thượng nhất cho những người chưa biết Chúa.”

CĐ 4: “Nhà truyền giáo không phải là ánh sáng, mà là người biểu lộ ánh sáng Chúa Kitô.”

Cầu Nguyện:

Chúng ta hãy nhớ lại từ khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội, và đặc biệt khi chúng ta được thánh hiến trở thành những nhà truyền giáo. Chúng ta được mời gọi để phụ giúp trong sứ vụ của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần: Xin canh tân sự dấn thân truyền giáo của chúng con.

 1.  Chúng ta đã lãnh nhận phép rửa trong Thánh Thần, để trở thành một thân thể, trong một sự hợp nhất trong đa diện. Xin canh tân…
 2. Bởi vì chúng ta là những người theo Chúa Giêsu trong Dòng Ngôi Lời, chúng ta sống với hồng ân đa văn hóa và trong tinh thần cộng đoàn quốc tế dưới cùng một Chúa Thánh Thần. Xin canh tân…
 3. Bởi vì việc làm chứng và sự dấn thân của thánh Arnold thúc bách chúng ta chia sẻ niềm tin với những người thuộc những nền văn hóa và cộng đoàn khác nhau. Xin canh tân…
 4. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Kết Thúc:

Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã gọi cha thánh Arnold theo Ngôi Lời Nhập thể, trong việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Xin hồng ân Thánh Linh tuôn đổ vào tâm hồn chúng con, với ước nguyện của thánh Arnold: “Nguyện xin ánh sáng Ngôi Lời xóa tan bóng tối mây mù tội khiên. Thánh Thần nguồn mạch ân thiêng, cùng Thánh Tâm Chúa hiển vinh muôn lòng.” Amen.

Hát kết: Ngôi Lời Sứ Vụ Ca

NGÀY THỨ CHÍN  (ngày 14/1)

ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN CỦA THÁNH THÁNH ARNOLD JANSSEN

(Thánh ca thích hợp chủ đề)

Hướng Dẫn: Mục đích của sự cầu nguyện với thánh Arnold là sự liên hệ lâu dài với Thiên Chúa. Chứng tích của việc này được tìm thấy trong hành trình nhật ký của ngài: “Phản ánh nhãn quan Thiên Chúa chiếu trên bạn và không kết tội bạn đâu.” Một nhân chứng nói về đời sống và việc làm của ngài: “Cái điều kỳ diệu về cha Arnold là ngài sống mỗi ngày trong Thiên Chúa, và đã suy nghĩ trong phạm trù thánh…Có một điều tôi chắc chắn đó là cha Arnold luôn sống trong một sự nhận biết Thiên Chúa hiện diện. Và lòng ao ước của ngài là sống tuân theo thánh ý. Tôi nhớ về ngài là một con người thật đáng ngưỡng mộ và xứng đáng kính trọng.”

Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa cho hồng ân thánh Arnold, người đã yêu mến Thiên Chúa sâu đậm, đã liên hệ với Giáo Hội qua đời sống cầu nguyện và sứ vụ.

Bài Đọc: Mat 6, 5-15

HD: Chúng ta cùng suy gẫm vài tư tưởng của thánh Arnold về sự cầu nguyện.

CĐ 1: Cha thánh Arnold đã  giới thiệu kinh nguyện sau đây cho các thành viên khi thực hiện những công việc quan trọng: “Lạy Thiên Chúa, Chúa Thánh Linh, xin hãy đến trong tâm hồn chúng con. Thúc đẩy và ban sức mạnh cho chúng con với ơn thánh của ngài, để chúng con có thể nhận ra và trung thành theo sự hướng dẫn thánh thiện của ngài.”

CĐ 2: “Cốt lõi của sự cầu nguyện chân thực là đặt niềm tin nơi Thiên Chúa,  vì Ngài là đấng cao cả, Ngài sẽ luôn hướng dẫn và bảo vệ chúng ta.”

CĐ 3: “Trong thời gian cuối đời cha thánh đã cầu nguyện: “Con không biết nếu như đời con đang đến gần sự kết thúc. Tuy nhiên, con cảm thấy rằng có lẻ vậy. Xin Thiên Chúa làm điều ngài muốn nơi con. Con luôn sẵn sàng làm theo thánh ý ngài mọi lúc. Bất cứ điều gì ngài thực hiện thì luôn luôn tốt cho con. Ngay cả khi ngài định những sự khó khăn, ngài luôn luôn vẫn là Thiên Chúa tốt lành của  con. Ngay cả bây giờ, trong lúc đau yếu. Khi mà con không thể làm việc được nữa, bởi vì đôi bàn tay mỏng manh của con đã yếu, con xin tạ ơn ngài. Nguyện xin Thiên Chúa luôn được ngợi khen và được chúc tụng muôn đời.”

Cầu Nguyện:

(Từng người một, đọc lớn tiếng một lời cầu trong Kinh Lạy Cha)

 • Lạy Cha chúng con ở trên trời
 • Chúng con nguyện danh Cha cả sáng
 • Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời
 • Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày
 • Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con
 • Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ
 • Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ

(Sau đó Cộng Đoàn cùng đọc chung lại Kinh Lay Cha.)

Kết Thúc:

CĐ: Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã gọi cha thánh Arnold theo Ngôi Lời Nhập thể, trong việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Xin hồng ân Thánh Linh tuôn đổ vào tâm hồn chúng con, với ước nguyện của thánh Arnold: “Nguyện xin ánh sáng Ngôi Lời xóa tan bóng tối mây mù tội khiên. Thánh Thần nguồn mạch ân thiêng, cùng Thánh Tâm Chúa hiển vinh muôn lòng.” Amen.

Hát kết: Ngôi Lời Sứ Vụ Ca

Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam

Bài trướcNhững mẫu chuyện cho cuộc sống: NIỀM HY VỌNG ƯỚC MƠ
Bài tiếp theoTân Linh mục tạ ơn tại Cộng đoàn Nhà Chính Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.