Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A

0
666

PHẦN KIỆU LÁ:

Bài Phúc Âm: Mt 21, 1-11

“Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi các ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê, giáp núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó với con lừa con. Các con hãy mở dây, dẫn về đây cho Thầy; và nếu có ai bảo các con điều gì, thì hãy nói: Chúa cần đến chúng, và Ngài sẽ gởi trả lại ngay”. Mọi việc này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri đã phán:

“Các ngươi hãy bảo thiếu nữ Sion rằng: Kìa vua ngươi nhân ái đến cùng ngươi, ngồi trên lừa mẹ và lừa con, là con của con vật chở đồ”.

Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo. Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng và đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: “Hoan hô con vua Ðavit! Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời!”

Khi Ngài vào thành Giêrusalem, thì cả thành phố náo động và nói rằng: “Người đó là ai vậy?” Dân chúng trả lời rằng: “Người ấy là Tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nadarét, xứ Galilêa”.

Ðó là lời Chúa.

PHẦN THÁNH LỄ:

Bài Ðọc I: Is 50, 4-7

“Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn”.

(Bài ca thứ ba về Người Tôi Tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

Ðáp: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a)

Xướng: 1) Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: “Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương”. – Ðáp.

2) Ðứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được mọi đốt xương con. – Ðáp.

3) Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm… Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Ðấng phù trợ con, xin kíp ra tay nâng đỡ. – Ðáp.

4) Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội, con sẽ ngợi khen Người. “Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống Israel!” – Ðáp.

Bài Ðọc II: Pl 2, 6-11

“Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Pl 2, 8-9

Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

Bài Thương Khó: Mt 27, 11-54 (bài ngắn)

C. Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đứng trước tổng trấn Phi-latô, và quan hỏi Người rằng:

S. “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?”

C. Chúa Giêsu đáp:

J. “Ông nói đúng!”

C. Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo Người thì Người không trả lời chi cả. Bấy giờ Philatô bảo Người:

S. “Ông không nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao?”

C. Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên.

Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tù tuỳ ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi tiếng tên là Baraba. Vậy Philatô nói với dân chúng đã tụ tập lại đó rằng:

S. “Các ngươi muốn ta phóng thích ai, Baraba hay Giêsu mà người ta vẫn gọi là Kitô?”

C. Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp Người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng:

S. “Xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy”.

C. Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi giục dân xin tha Baraba và giết Chúa Giêsu. Quan lại lên tiếng hỏi họ:

S. “Trong hai người đó các ngươi muốn ta phóng thích ai?”

C. Họ thưa:

S. “Baraba!”

C. Quan lại lên tiếng hỏi họ:

S. “Vậy đối với Giêsu gọi là Kitô, ta phải làm gì?”

C. Họ đồng thanh đáp:

S. “Ðóng đinh nó đi!”

C. Quan lại hỏi:

S. “Nhưng người này đã làm gì nên tội?”

C. Chúng càng la to:

S. “Ðóng đinh nó đi!”

C. Bấy giờ Philatô thấy mất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói:

S. “Ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi”.

C. Toàn dân đáp:

S. “Hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi”.

C. Bấy giờ quan phóng thích Baraba cho họ, còn Chúa Giêsu thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá.

Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giêsu vào trong công đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh Người. Họ lột áo Người ra, khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu Người và trao vào tay mặt Người một cây sậy, họ quỳ gối trước mặt Người mà nhạo báng rằng:

S. “Tâu vua dân Do-thái!”

C. Ðoạn họ khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy đập trên đầu Người. Khi đã chế nhạo Người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho Người và điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người thành Xyrênê tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thánh giá cho Người.

Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Họ cho Người uống rượu hoà với mật đắng, Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã đóng đinh Người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo Người, để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: “Chúng đã chia nhau áo Ta, còn áo ngoài của Ta, chúng đã bắt thăm”. Rồi họ ngồi lại canh Người. Họ cũng đặt trên đầu Người bản án viết như sau: Người này là Giêsu, vua dân Do-thái. Lúc ấy, cùng với Người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả.

Những người đi ngang qua, lắc đầu chế diễu Người và nói:

S. “Kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi, nếu là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá đi!”

C. Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo Người rằng:

S. “Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình! Nếu nó là vua dân Do-thái, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa, nếu Ngài thương nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói: “Ta là Con Thiên Chúa!”

C. Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với Người cũng nhục mạ Người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giêsu kêu lớn tiếng:

J. “Eli, Eli, lema sabachtani!”

C. Nghĩa là:

J. “Lạy Chúa con, lạy Chúa con! sao Chúa bỏ con!”

C. Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng:

S. “Nó gọi tiên tri Elia”.

C. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển, nhúng đầy dấm và cuốn vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. Nhưng có kẻ lại bảo:

S. “Hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không?”

C. Ðoạn Chúa Giêsu lại kêu lên lớn tiếng và trút hơi thở.

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)

Bỗng nhiên màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đá nứt ra. Các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu, thấy đất chuyển động và các sự xảy ra, thì thất kinh sợ hãi và nói:

S. “Ðúng người này là Con Thiên Chúa”.

Bài giảng chủ đề:

ĐƯỜNG THẬP GIÁ

Lm. Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD

Đức Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt từng viết: “Lễ Lá có một khởi đầu vui nhưng lại có một kết cục buồn. Khởi đầu Chúa Giêsu long trọng vào thành Giêsusalem. Kết cục, Chúa Giêsu chịu kết án, chịu khổ hình và chết trên thập giá. Con đường vào thành của Người là con đường vinh quang vương giả. Nhưng con đường lên Núi Sọ lại là con đường của kẻ tội đồ.”

Lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh, tuần thương khó và bước vào hành trình thập giá của Đức Kitô. Bản án thập giá là án tử. Đón nhận bản án thập giá là chấp nhận sự chết. Tử tù Giêsu đã biến sự chết thành niềm hy vọng cho mọi người trong niềm hy vọng sống lại sau cái chết của mình. Và như thế, với Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu thập giá là con đường tình yêu mà ai muốn hướng đến sự sống đều phải đi qua.

  1. Thập Giá Chúa

Hơn hai ngàn năm qua, cái chết của Chúa Giêsu được xem như là một tội ác của người Do Thái và người Rôma. Mọi người đổ lỗi cho Giuđa bán thầy, than trách Phêrô chối Chúa, lên án Philatô đã không dám lên tiếng bảo vệ chân lý và người vô tội, kết án Hêrôđê đã bẻ cong sự thật khi hướng về đám đông cuồng tín kêu gào đóng đinh Chúa Giêsu. Tuy nhiên, với niềm tin của người Kitô hữu, cái chết của Chúa Giêsu là một một mầu nhiệm, một kết cục của công trình cứu độ.

Để xóa đi đau khổ và giải thoát đau khổ cho con người, Đức Giêsu phải đi vào con đường đau khổ của thập giá. Và từ trong chính đau khổ của thân xác và tinh thần mà Đức Giêsu đã cảm nhận sự đau đớn của con người khi bị tội lỗi thống trị. Con đường thập giá phải đi qua để hướng đến vinh quang phục sinh; đó là niềm hy vọng của mọi Kitô hữu. Đi qua đau thương để đến hạnh phúc, đi qua gian khổ để đến vinh quang và đi qua sự chết để đi vào sự sống lại.

Một sự thật phũ phàng và đau đớn trong hành trình thập giá của Chúa là những đồ đệ thân tín phản bội và dân chúng chối từ. “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Mt 26,21). Ông Phêrô “chối Chúa trước mặt mọi người” (Mt 26,71). Giuđa “nộp Đức Giêsu” (Mt 26,16.48). “Các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết” (Mt 26,56). Dân chúng gào thét “Đóng đinh nó vào thập giá!” (Mt 27,23.25.26). Quả thật, Chúa Giêsu đã không thoái thác nhưng đón nhận con đường đau khổtheo thánh ý Chúa Cha. Chính trong thinh lặng và cầu nguyện thông hiệp với Cha, Đức Giêsu đã vâng phục thánh ý Cha và khám phá được dịu ngọt của tình yêu Thiên Chúa. “Lạy Cha, nếu có thể được xin cất chén đắng này cho con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39).

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lên thập giá để nhận ra ơn cứu độ, như xưa dân Israel“nhìn lên con rắn đồng để được chữa lành”(x. Ds 21,9). Như viên đại đội trưởng nhìn lên thánh giá Chúa và thốt lên “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa” (Mt 27,54), chúng ta nhìn lên thánh giá để thấy được tình yêu bao la của Thiên Chúa, và để thấy được án phạt của tội lỗi. Quả thật, khi tội lỗi đã bị kết án, Chúa Giêsu chỉ muốn chúng ta nhìn thấy được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu không ngừng tha thứ, một tình yêu vượt lên trên mọi khát vọng của con người. Chính vì thế, việc suy gẫm về sự im lặng vô tội của Chúa Giêsu trước tòa Philatô làm cho mỗi người chúng ta nhận thức rõ hơn tội lỗi của mình và tự hỏi phải chăng mình đã và đang đóng góp vào việc xét xử và đóng đinh Chúa. Trong Kinh Tin Kính,chúng ta tuyên xưng rằng “vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,…Người chịu đóng đinh vào thập giá.”

  1. Thập Giá Cuộc Đời

Trên thập giá Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta bài học yêu thương cho đến cùng:“Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Chúa Giêsu được sinh ra để đem yêu thương mà hóa giải đau khổ của con người. Sứ mạng này đã dẫn Người đến con đường đau khổ của thập giá và qua đó Người đã biến con đường thập giá thành con đường tìnhyêu.

Hành trình thập giá cuộc đời chúng ta đôi lúc cũng diễn tiến như hành trình ngày Lễ Lá; chúng ta cùng đi vào đoàn người cầm lá tung hô Chúa qua các Thánh Lễ, giờ kinh và những sinh hoạt giáo xứ trong nhà thờ thật dễ dàng. Tuy nhiên, để tiếp tục đi theo Chúa vào cuộc đời khi khó khăn thử thách đến, khi phải đối diện với những hy sinh và chọn lựa đứng về chân lý trong cuộc sống, thì nhiều lúc chúng ta cũng dám chối Chúa như thánh Phêrô, hay đứng về sự gian dối như dân chúng, hoặc tệ hơn nữa là bán Chúa như ông Giuđa. Vì thế, con đường thập giá cuộc đời chúng ta có lúc vui có lúc buồn, lúc vinh quang lúc tủi nhục; theo Chúa trên đường lên Giêrusalem thì cũng phải can đảm theo Chúa lên đồi Canvê thập giá và sẵn sàng làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời.

Trong suốt Tuần Thánh này, Giáo Hội mời gọi chúng ta tham dự vào cuộc thương khó của Chúa, tìm cách đến bên thập giá Chúa, nhớ lại những giây phút Chúa đối diện với đau khổ, nhớ lại từng chặng đường thập giá Chúa đi qua, nhớ lại từng lời nói yêu thương của Chúa, nhớ lại từng ánh mắt dịu dàng Chúa nhìn thẳng vào tâm hồn chúng ta. Đặc biệt, chúng ta nhớ lại hành động yêu thương của Chúa khi vác thánh giá nặng là tội lỗi của loài người chất lên thân xác của Chúa mang đầy thương tích vì tội lỗi chúng ta. Chỉ vì yêu nhân loại tội lỗi mà Chúa đã biến thập giá trở thành thánh giá và biến đau khổ thập giá thành giá cứu chuộc con người.

Bước vào hành trình thập giá trong cuộc thương khó của Chúa trong Tuần Thánh này, mỗi người chúng ta có dám đón nhận thập giá cuộc đời trong ý thức rằng mình cùng vác thập giá với Chúa và cùng gánh lấy thập giá đau khổ của anh chị em mình hay không? Dân chúng đứng về phía sự gian dối khi gào thét “tha Baraba.” Sống trong một xã hội hưởng thụ và đầy những sự gian dối, chúng ta có dám mạnh dạn nói không với lối sống buông thả và vô đạo đức để chọn Chúa và chọn chân lý của Ngài hay không?

Đi theo Chúa, chúng ta không vác thánh giá một mình, vì có Chúa là bạn đồng hành cùng vác thập giá với chúng ta. Hơn nữa, Chúa đã qua thập giá và đau khổ để đến vinh quang phục sinh, chúng ta cùng theo Ngài trên hành trình thập giá cuộc đời để cùng đạt đến vinh quang phục sinh với Ngài. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng ta để mỗi người vác trọn thánh giá cuộc đời mình trên hành trình theo Chúa.

 

Bài trướcTòa Thánh công bố lịch trình chuyến đi đầy nguy hiểm của Đức Thánh Cha sang Ai Cập
Bài tiếp theoTuần Thánh – 2017 – Năm A

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.