Cha Tim Norton, SVD: Tân Giám mục Phụ tá Tổng Gp. Brisbane, Úc

0
1056
Tân Giám mục Tim Norton, SVD

[SVD-VIE] Vào trưa ngày 11/11/2021 tại Rôma, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông báo bổ nhiệm cha Timothy John Norton, SVD làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Brisbane, Úc châu.

Tiểu sử:

Cha Timothy John Norton, SVD sinh tại Sydney, Úc, ngày 24/07/1958

1985-1991: chủng sinh và tu học

01/06/1986: Tuyên khấn lần đầu

1987-1989: Thực tập tại Mêxicô (chương trình OTP/CTP)

02/03/1991: Được thụ phong linh mục tại Eastwood, Sydney

Các hoạt động mục vụ sau khi được thụ phong linh mục:

1991-1996: Linh mục Phụ tá tại Mexico City, Mexico

1998-2000: Linh hướng và Giám quản Học viện tại Melbourne

2001-2002: Tập sư tại Sydney

2008-2010: Phó Chủ tịch Religious Australia

2005-2013: 3 nhiệm kỳ làm Giám tỉnh Tỉnh Dòng Ngôi Lời tại Úc châu

2014-2020: Giám đốc Đào tạo và Chương trình Canh tân của SVD Centro Ad Gentes, Nemi, Italia.

2021 đến nay: điều phối viên cho các hoạt động tham gia cổ vũ Tính Liên Văn Hóa (Interculturality)

Giáo phận Brisbane:

-Là giáo phận Công giáo Rôma bao gồm vùng đông nam của tiểu bang Queensland, Úc châu.

-Dân số của Tổng giáo phận là 2.258.806 với khoảng 550.000 người Công giáo trong khu vực.

-Tổng Giám mục Mark Coleridge đang là người lãnh đạo Tổng Giáo phận Brisbane

-Giáo phận có 112 Giáo xứ và 124 linh mục đang hoạt động mục vụ.

Xin chúc mừng cha Norton và xin anh chị em cùng với Dòng Ngôi Lời (SVD) cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và cầu nguyện cho cha Norton trong sứ vụ Tân Giám mục để phục vụ Chúa và Giáo hội.

___________________________

Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD tổng hợp

(Theo SVDcuria.org)

Bài trướcHAI BÀ GOÁ NGHÈO (7/11, Chúa Nhật 32 TN-B)
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII TN B (Mc 13,24-32)