Thứ Bảy, ngày 28/10/2017

Một bình luận cho “Hình ảnh Tang lễ Ông cố G.B Nguyễn Kim Toàn – thân phụ Linh mục G.B Nguyễn Kim Hướng, SVD”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.