Ngày 29/06 – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ

0
908

Hôm nay Giáo hội mừng kính hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô, những người được Chúa Thánh Thần chọn lựa để mở rộng Giáo hội vào thời kỳ đầu. Tất cả những hành động của các ngài đều là do sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, Đấng dẫn dắt Giáo hội.

Phêrô và Phaolô cùng  nhắc nhở chúng ta về lời kêu gọi truyền đạt cho anh chị em đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận, vì biết rằng thế giới cần lời loan báo này. Chúng ta tin rằng đức tin có thể sinh ra một thế giới mới. Trên thực tế, Phêrô và Phaolô, với sứ mệnh của họ, đã giúp thay đổi xã hội ngoại giáo thời bấy giờ.

Các ngài dạy chúng ta nuôi dưỡng một niềm hy vọng cộng đồng, bởi vì chúng ta không chỉ hy vọng cho bản thân mình mà còn cho thế giới, và lịch sử nơi chúng ta sống trong. Trên thực tế, đây là động lực thực sự của tình yêu, qua đó sự năng động của Chúa Thánh Thần đặc biệt hiện diện trong lịch sử, đưa chúng ta vào thế giới mà không bị ảnh hưởng.

Chúng ta được mời gọi sống niềm vui trong việc cộng tác với sự tươi mới của Thánh Linh. Nhưng chúng ta phải rời khỏi bến bờ thoải mái và quăng lưới xuống biển (Lc 5,1-11), vượt qua nỗi sợ hãi (Mc 4,35-41) bằng mắt nhìn vào Chúa Kitô (Mt 14,22-33). Đó là niềm vui khi nói với người khác rằng “chúng tôi đã tìm thấy Đấng Thiên Sai” (Ga 1,41,45).

Khi chúng ta cho phép Chúa Thánh Thần—Đấng phát xuất từ trái tim của Đấng Phục sinh—thúc đẩy chúng ta trong nhiệm vụ này, chúng ta chắc chắn trải nghiệm những điều kỳ diệu mà Ngài có thể làm trong lòng mình và chúng ta ngạc nhiên khi thấy những điều mà ân sủng Ngài thực hiện.

Đó là những gì mà Thánh Phaolô đã sống cách mãnh liệt, người đã rao giảng Tin Mừng “không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng quyền năng và với Chúa Thánh Thần, với sự thuyết phục hoàn toàn” (1Tx 1,5). Thánh Phêrô cũng nói về Tin Mừng quý giá này được rao giảng “trong Chúa Thánh Thần” (1 Pr 1:12).

Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần lấp đầy chúng ta bằng sức mạnh đó để thay đổi thế giới.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

*Nguồn: ĐGM.  Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.

Bài trướcNgày 28/06 – HẠNH PHÚC TRONG CHÚA
Bài tiếp theoAnh chị em là bức thư của Đức Kitô