CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TỪ HỘI THẢO CÁC CỘNG TÁC VIÊN GIÁO DÂN NGÔI LỜI

0
138

(18/02 – 02/03/2024, tại Nemi, Rôma)

 Sau đây là một số điểm đã được thảo luận trong Hội Thảo và các khía cạnh được rút ra để xem xét hoạt động trong tương lai của các nhóm cộng tác giáo dân.

 1. Đào Tạo

Để củng cố các nhóm cộng tác viên giáo dân Ngôi Lời (SVD), việc đào tạo là rất quan trọng. Đào tạo như thế nào?

A. Đào Tạo Cơ Bản

Việc đào tạo cơ bản/ban đầu cho các cộng tác viên giáo dân SVD (có thể được thực hiện trong thời gian từ 6-12 tháng) đòi hỏi một phương pháp đào tạo toàn diện kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết với thực hành, tham gia và theo dõi.

Bằng cách cung cấp chương trình đào tạo cơ bản, có cấu trúc rõ ràng, các cộng tác viên giáo dân được chuẩn bị để phục vụ một cách hiệu quả và tận tâm trong cộng đoàn SVD.

Phải làm gì:

 • Tập trung vào lịch sử và linh đạo của Thế Hệ Sáng Lập (Các Tiền Nhân)
 • Các đặc sử/đoàn sủng của SVD
 • Bốn chiều kích đặc trưng và giới thiệu khái niệm Đối Thoại Ngôn Sứ
 • Học hỏi và chia sẻ Kinh Thánh
 • Các cách thức/yếu tố gây quỹ
 • Các tương tác với các thành viên SVD
 • Thăm mục vụ truyền giáo và các Hoạt Động Xã Hội

Thực hiện như thế nào:

 • Thiết lập các mục tiêu rõ ràng
 • Suy nghĩ nội dung họp, ấn định ngày họp ít nhất mỗi tháng một lần, họp tại chỗ hoặc trực tuyến và thiết lập một lịch trình làm việc
 • Mời gọi những người đáng tin cậy và tận tâm tham gia đào tạo
 • Cần có sự đồng hành thiêng liêng bởi vị Linh Hướng của nhóm
 • trình bày những thích ứng với các kế hoạch đào tạo nếu cần thiết.
 • lượng giá tiến trình đào tạo

Đối với Thư Ký Truyền Giáo, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào, Cố Vấn, ngài có thể hỗ trợ các cộng tác viên giáo dân trình bày một cách nghiệm túc, thể hiện tầm nhìn, sứ mạng, đặc sủng và các chiều kích đặc trưng.

B. Thường Huấn/Đào Tạo Thường Xuyên

Việc đào tạo thường xuyên các cộng tác viên giáo dân SVD đòi hỏi sự tương tác giữa các vị lãnh đạo cộng đoàn SVD và các cộng tác viên giáo dân để:

 • Tăng các cường kỹ năng và sự hiểu biết để tập trung vào 4 chiều kích đặc trưng,
 • Tạo điều kiện cho việc học hỏi Kinh Thánh,
 • Học hỏi về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội và giáo lý cũng như các Thông Điệp của Đức Giáo Hoàng liên quan đến sứ vụ truyền giáo,
 • Thực hiện việc đánh giá về sự tham gia của các cộng tác viên giáo dân bằng cách xem xét bối cảnh của các không gian truyền giáo khác nhau,
 • Khuyến khích một đổi mới sự cam kết với tư cách là thành viên của hội dòng truyền giáo, tiến hành các cuộc tĩnh tâm, hội thảo, thực hiện các dự án trong cộng đoàn,
 • Thu hút và tạo cơ hội cho giới trẻ bằng cách thảo luận các chủ đề về sự thay đổi thế hệ,
 • Tăng trưởng về mặt thiêng liêng và sống đời cầu nguyện, chầu Thánh Thể, Thánh Lễ hàng ngày,
 • Xây dựng một nhóm/đôi và thiết lập cảm thức thuộc về,
 • Thăm Steyl, Oies và trao đổi các chuyến thăm tới các giáo xứ và nhà khác của SVD.
 • Giải thích về các hoạt động gây quỹ
 • Tổ chức các trại hè về truyền giáo
 1. Logo Cho Các Cộng Tác Viên Giáo Dân Của SVD

Phổ biến lời kêu gọi có một Logo chung tới tất cả Các Cộng Tác Viên Giáo Dân/Đoàn Thể của SVD.

Tiến trình:

 • Bản tóm tắt về ý tưởng chủ đạo và thông số kỹ thuật của logo sẽ được gửi đến tất cả các nhóm.
 • Trao đổi với các nhóm về thời hạn và tiêu chí đánh giá.
 • Các nhóm nộp logo kèm theo bản tóm tắt ngắn gọn về thiết kế của mình.

Điều kiện tham dự: Dành cho tất cả các nhóm – cho mỗi cộng tác viên giáo dân.

Chọn lựa:

 • Tất cả các logo sẽ được gửi đến David Meneses (Mexico) và anh ấy sẽ đánh mã số cho mỗi logo.
 • Thời hạn hoàn tất thủ tục: trong vòng 4 tháng.
 • Bình chọn trực tuyến để chọn ra logo đẹp nhất. (ngày bỏ phiếu sẽ được thông báo tới tất cả các nhóm)
 • David chuẩn bị và chia sẻ biểu mẫu trên Google; và đối chiếu các kết quả bỏ phiếu cuối cùng.
 • Điều kiện bỏ phiếu – mỗi phiếu bầu cho một thành viên.
 • 3 Logo có số phiếu cao nhất sẽ được chọn vào vòng lựa chọn cuối cùng.
 • Trong trường hợp cần có bất kỳ sửa đổi nhỏ nào đối với 3 logo được chọn vào vòng cuối cùng ở trên, chúng tôi sẽ thông báo cho nhóm tương ứng để gửi lại những thay đổi được yêu cầu trước (ngày).
 • Sau đó, 3 logo trên sẽ được gửi đến Cha Stanislaus Lazar và ngài sẽ trình với Bề Trên Tổng Quyền và Hội Đồng Tổng Quyền để lựa chọn 1 logo chung cho Các Cộng Tác Viên Giáo Dân SVD.
 1. Cấu Trúc Của Các Cộng Tác Viên Giáo Dân

Cấu trúc như sau:

 • Mỗi nhóm bầu ra một ban điều hành gồm các chức vụ sau: Chủ tịch/Trưởng nhóm, Phó Chủ tịch/Phó nhóm, Thư ký, Thủ quỹ. Ban điều hành này chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động; đồng thời ban điều hành này cũng sẽ đóng vai trò liên lạc chính với những người lãnh đạo của các cộng đoàn (SVD).
 • Mỗi nhóm có một vị Linh Hướng để hướng dẫn và đồng hành thiêng liêng với nhóm.
 • Cần có các cuộc gặp gỡ và hội họp của các nhóm địa phương cho việc đào tạo ban đầu và liên tục.
 • Khuyến khích các cuộc họp với các nhóm khác trong tỉnh Dòng.
 • Cần có các cuộc họp ở tầm mức các tiểu vùng (sub-zones) và vùng (zone) của các nhóm địa phương để cập nhật và chia sẻ thông tin về sự phát triển, các hoạt động và khó khăn.
 • Trong vòng 3 năm tới, tất cả các VÙNG phải có ít nhất một cuộc họp để bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, Thủ quỹ và thành viên – Hội Đồng Vùng – vào năm 2027.
 • Sau khi các cuộc bầu cử VÙNG hoàn tất, một đại diện quốc tế gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký, Thủ quỹ và thành viên sẽ được bầu vào Hội Đồng Quốc Tế – vào năm 2029.
 1. Tăng Cường Các Bản Tin Của Các Cộng Tác Viên Giáo Dân SVD
 • Bản tin hiện tại được thực hiện tốt và họ đánh giá cao tất cả các biên tập viên và những người đóng góp.
 • Các bản tin sẽ trở nên thú vị bằng cách xác định mối quan tâm của Các Cộng Tác Viên Giáo Dân.
 • Để đảm bảo nội dung được tập trung, phù hợp và đa dạng; các bài viết nên ngắn gọn và chứa thông tin đa dạng và hữu ích, các sự kiện sắp tới, lời chứng, các suy tư về linh đạo, thông tin về các dự án họ tham gia, v.v.
 • Gửi các bài viết hay và hình ảnh độ nét cao.
 • Các bản tin để chúng ta đọc và khuyến khích người khác cùng đọc.
 • Duy trì tính định kỳ và nhất quán: lịch trình công bố/xuất bản cũng sẽ giúp việc nộp bài đúng ngày.
 • Cần có người đọc tiếng Tây Ban Nha – Mexico (Jose Felix) để kiểm tra và chỉnh sữa.
 • Trong trường hợp không nhận được bản tin, các thành viên gửi địa chỉ email của mình đến BIÊN TẬP VIÊN BẢN TIN để danh sách gửi thư được cập nhật. svdlaicos@gmail.com
 1. Khai Thác Công Nghệ Để Phổ Biến Chức Năng Của Các Cộng Tác Viên Giáo Dân SVD (SLP); Phát Triển Ứng Dụng (APP) hoặc Cổng Thông Tin

Lúc đầu, những người tham gia ưu tiên thiết kế Ứng Dụng dành cho Các Cộng Tác Viên Giáo Dân SVD trên các dòng của Ứng Dụng SVD (bằng các ngôn ngữ khác nhau). Nó sẽ hấp dẫn và dễ đọc, tiết kiệm chi phí và có thể tải xuống trên các thiết bị di động. Sau đó, họ thành lập một Nhóm Nòng Cốt và nhóm này gặp nhau để thảo luận về ưu và nhược điểm của Ứng Dụng và Cổng Thông Tin và chọn một Cổng Thông Tin. Nhóm Nòng Cốt đã trình bày chi tiết những nội dung trên cho những người tham gia, bao gồm một số ý kiến đóng góp của họ và cách họ đạt được những nội dung sau.

5.1. Tổng Quát

  • SLP sẽ có Cổng Thông Tin riêng có cả nội dung Tĩnh và Động.
  • Nội dung tĩnh được trình bày cho công chúng và nội dung này sẽ hoạt động như một công cụ Cổ Võ/Quảng Cáo SLP. Cổng thông tin này sẽ liên kết với trang Web của SVD.
  • Nội dung động sẽ chỉ dành cho các thành viên SLP và những người ra quyết định từ SVD và họ phải đăng nhập vào cổng bằng mã / PIN cụ thể.
  • Trong khi phát triển, mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để biến Cổng Thông Tin này thành một Cổng Thông Tin được bảo mật.
  • Để bắt đầu, cổng thông tin này sẽ có tùy chọn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
  • Điều phối viên từ Nhóm > Tỉnh > Tiểu Vùng và Vùng phải được bổ nhiệm và họ sẽ tham gia vào mọi giai đoạn phát triển, đồng thời sẽ hỗ trợ huy động nội dung và tài chính cần thiết cho Cổng Thông Tin SLP.

5.2. Nội Dung Tĩnh

  • Nội dung tĩnh mở ra cho mọi người/công chúng
  • Bao gồm Tầm nhìn, Sứ vụ, mục đích, mục tiêu, lịch sử, mạng lưới, hoạt động, đóng góp, bản tin, dự án đang thực hiện, quan điểm của người thụ hưởng, nguồn lực cần thiết …
  • Nội dung này sẽ được cập nhật thường xuyên hoặc hai tháng một lần.

5.3. Nội Dung Động

  • Nội dùng động này chỉ dành cho các thành viên được ủy quyền và không mở ra cho công chúng.
  • Hoạt động của SLP như một tổ chức diễn ra ở đây.
  • Các lĩnh vực như các chương trình giới thiệu, đào tạo trực tuyến, báo cáo, đề xuất dự án, phê duyệt, giao dịch tài chính, giải quyết vấn đề, v.v. sẽ được trình bày tại đây.
  • Những người ra quyết định hoặc những người chịu trách nhiệm có thể biết những gì đang xảy ra hàng ngày trên khắp thế giới.

5.4. Chuẩn Bị Sơ Đồ Trang Web (6 đến 12 tháng)

  • Nói một cách đơn giản, mỗi lần nhấp hoặc di chuyển chuột qua cửa sổ bật lên trong Cổng Thông Tin đều được đưa vào sơ đồ trang web và dựa trên nội dung này phải được thu thập/huy động.
  • Sơ đồ trang web sẽ cho chúng ta ý tưởng về tất cả những gì có sẵn trong Cổng Thông Tin.
  • Sơ đồ trang web rất quan trọng để nhận được báo giá hoặc giá cả từ Nhà Thiết Kế và Nhà Phát Triển.
  • Sơ đồ trang web đã chuẩn bị sẽ được chia sẻ với tất cả các thành viên, các đề xuất sẽ được đưa vào và SƠ ĐỒ TRANG WEB cuối cùng sẽ được gửi đến Thư Ký Truyền Giáo, Rome để phê duyệt lần cuối.

5.5. Nội Dung

  • Việc thu thập nội dung sẽ dựa trên Sơ Đồ Trang Web sẽ được chia sẻ với mọi thành viên của SLP.
  • Mỗi nhóm SLP sẽ gửi nội dung của họ (Văn bản, hình ảnh tĩnh, video) đến điều phối viên SLP của tỉnh/miền/giáo điểm. Vị này sẽ chỉnh sửa nội dung và đưa cho người phụ trách website.

5.6. Quyết Định “Nhà Thiết Kế và Nhà Phát Triển” (Vendor)

  • Chúng tôi sẽ tìm kiếm nhà cung cấp ở cả bốn Vùng và nơi thành viên Nhóm Nòng Cốt sinh sống.
  • Cung cấp Sơ Đồ Trang Web kèm theo các chi tiết yêu cầu cho nhà cung cấp và yêu cầu họ cung cấp báo giá/giá cả cho chúng ta.
  • Sau khi nhận được bảng báo giá, dựa trên giá cả, kiến thức nền tảng và khả năng của họ, chúng ta sẽ chọn một nhà cung cấp cũng như cho họ ứng trước một khoản tiền nếu cần.

5.7. Huy Động Tài Chính

  • Chúng ta cần tài chính để thiết kế và phát triển Cổng Thông Tin cũng như bảo trì thường xuyên. Việc bảo trì có thể được thực hiện bởi nhà cung cấp phải trả tiền hoặc bởi thành viên SLP sẵn sàng dành thời gian mà không phải trả tiền hoặc trả một khoản tối thiểu.
  • Tính đến thời điểm hiện tại, SLP có khoảng 15.000 thành viên trên toàn thế giới. Để bắt đầu, mỗi thành viên SLP đóng góp một Euro trở lên và điều đó sẽ mang lại cho chúng ta khoảng hơn 15.000 Euro. Số tiền này đủ để phát triển cổng thông tin này.
  • Làm sao để thu số tiền này sẽ được quyết định.

5.8. Nhóm Nòng Cốt

AFRAM : Nelson Raul (Angola)

ASPAC : Arlene Cariaga Bueno (Philippines)

CHÂU ÂU: Joanne Dziemianczyk (Ba Lan)

NAM MỸ: David Meneses (Mexico)

Điều phối chung & kiểm soát dự án: Michael Peria (Ấn Độ)

(Linh Hướng): Cha Stanislaus Thanuzraj Lazar, SVD (Thư Ký Truyền Giáo, Rome)

Việc duy trì Ứng Dụng/Cổng Thông Tin (APP/Portal) sẽ do Nhóm Nòng Cốt quyết định. Chúng ta có thể bắt đầu APP/Portal càng sớm càng tốt.

 1. Chia Sẻ và Báo Cáo

Những người tham gia Hội Thảo sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ trong nhóm của mình. Sau sáu tháng, họ sẽ báo cáo về một số hoạt động mà họ đã tham gia sau quá trình học tập tại Hội Thảo. Tương tự như vậy, họ cũng sẽ gửi một báo cáo khác sau một năm.

Lm. Ant. Nguyễn Huy Quyền, SVD chuyển ngữ

 

Tải file PDF tại đây>>>

Bài trướcLá thư và mục vụ Tuần Thánh từ Uganda
Bài tiếp theoĐẠI LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA TẠI GX. AN MỸ 2024