LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 3 TN)

0
44

Tin Mừng: Mc 3,31-35

Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

—– o0o —–

Suy niệm

NGƯỜI THÂN CẬN (Tu sĩ Giuse Trần Văn Hiếu, SVD)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đáp lại lời thông báo  của  các môn đệ bằng một câu nói có vẻ vô tình và lạnh nhạt: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (x. Mc 3,33). Phải chăng Người lại từ chối người thân là mẹ và anh em mình để đi yêu thương người ngoài? Hay Người muốn điều gì qua câu nói trên?

Khi nhắc đến người thân như bố, mẹ, anh em, … là chỉ những người gần gũi và quan trọng đối với mỗi người. Như thế Đức Mẹ hẳn nhiên rất quan trọng đối với cuộc đời của Đức Giêsu. Do đó, đối với Người, tuy lúc bấy giờ có bận rộn hay đúng hơn có danh tiếng và tầm ảnh hưởng trên dân, nhưng Người không bao giờ quên công ơn rất lớn của Mẹ. Câu nói: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” không phải là lời chối bỏ sự cao cả của người mẹ mà là lời khẳng định chính Đức Mẹ mới thực sự là người thân cận và quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của Đức Giêsu. Bởi vì không ai lắng nghe và thực hiện ý Thiên Chúa bằng Đức Mẹ. Như thế, những người lắng nghe và thực hành lời Chúa chính là những người thân không thể thiếu của Đức Giêsu.Ngoài ra, Người còn muốn người thân cận của mình không chỉ giới hạn trong gia đình hạt nhân nhưng mở rộng ra toàn nhân loại. Một nhân loại không có sự phân biệt giai cấp, chủng tộc nhưng là những người cùng tuân hành thánh ý của Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi ta ý thức tương quan giữa bản thân với Chúa và tha nhân. Chúa mời gọi chúng ta trở thành những người thân cận của Người và mỗi người là anh em của nhau. Tuy vậy, trong cuộc sống, chỉ vì một chút địa vị hay danh vọng mà chúng ta đã từ khước lời mời của Chúa và gạt bỏ đi mối liên hệ với người khác.

Lạy Chúa, Chúa đã đến với nhân loại để hàn gắn những đổ vỡ và giúp chúng con được gần nhau hơn. Xin cho chúng con gạt bỏ được cái tôi ích kỷ và biết lắng nghe nhau. Amen.