Lời Chúa + Bài giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ (1-11)

0
661

Bài Ðọc I: Kh 7, 2-4, 9-14

“Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống, và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: “Chớ có tàn phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta”. Và tôi đã nghe biết số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc mọi chi tộc Israel.

Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: “Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Ðấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên”.

Rồi tất cả các thiên thần đến đứng chung quanh ngai vàng, và các trưởng lão cùng bốn con vật sấp mình xuống trước ngai mà thờ lạy Thiên Chúa rằng: “Amen! Chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền và dũng lực cho Thiên Chúa chúng tôi muôn đời. Amen”. Rồi một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi rằng: “Những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến?” Tôi đáp lại rằng: “Thưa ngài, hẳn ngài đã rõ”. Và người bảo tôi rằng: “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ðáp: Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa (c. 6a).

Xướng: 1) Trái đất và muôn loài trên mặt đất là của Chúa, hoàn cầu và muôn vật trên địa cầu. Vì chưng Chúa đã xây dựng nền móng trái đất trên biển cả, và Người đã tạo dựng nó trên các sông ngòi. – Ðáp.

2) Ai sẽ được trèo lên núi Chúa? Ai sẽ được dừng bước trong thánh điện? Ðó là người có bàn tay vô tội và tâm hồn trong sạch, không để lòng xuôi theo sự giả trá. – Ðáp.

3) Người đó sẽ hưởng phúc lành của Chúa và lượng từ bi của Chúa, Ðấng giải thoát họ. Ðấy là dòng dõi của những kẻ tìm Người, những kẻ tìm tôn nhan Thiên Chúa của Giacóp. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Ga 3, 1-3

“Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, các con hãy coi: Tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa và thực sự là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hoá mình cũng như Người là Ðấng Thánh.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mc 11, 28

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các con”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 5, 1-12a

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

DÒNG GIỐNG THÁNH THIỆN

Tu sĩ Gioan Baotixita Trần Vui, SVD

Cách đây ít năm, một triệu phú người Pháp là công tước Alfred de Pierre-Cout đã để lại gia sản hai triệu đô la với di chúc là phải dùng số tiền này để gây giống những người khổng lồ. Các viên chức thành phố Rouen nước Pháp đã tìm kiếm trên thế giới những người nam nữ to con. Cho họ sống từng đôi trong những ngôi nhà gần Rouen. Chương trình này tiến hành được ít năm rồi sau đó thất bại.

Cách đây hơn 2000 năm, Chúa Giêsu cũng muốn gây dựng một dòng giống những người thánh thiện, những người công chính, một dòng giống liên kết với nhau bằng mối giây đức tin. Gia sản mà Chúa Giêsu đã để lại đó là “Tám Mối Phúc Thật”.Hôm nay Giáo Hội mừng kính các thánh nam nữ trên trời là những người thuộc dòng giống đức tin, dòng giống thánh thiện, đã sống trọn vẹn “Tám Mối Phúc Thật”. Chúng ta cùng tìm hiểu xem thế nào là “thánh” và các thánh là ai.

Trước hết, thánh có nghĩa là những gì thuộc về Chúa; những gì được thánh hóa và dành riêng cho Chúa. Ta thấy trong Cựu Ước có những đồ vật được dâng cho Thiên Chúa: thức ăn được gọi là thánh (Lv 21,22);các tư tế là người được dành riêng để phục vụ bàn thờ cũng được gọi là thánh: “Ngươi phải coi nó là thánh, vì nó là người tiến dâng thức ăn dành cho Thiên Chúa của ngươi: đối với ngươi, nó sẽ là thánh, vì Ta là Đấng Thánh, Ta, ĐỨC CHÚA, Đấng thánh hoá các ngươi” (Lv 21,8). Trong phụng vụ, những đồ vật như nhà thờ, bàn thờ, chén, đĩa, áo lễ… cũng được dành riêng cho Chúa và được Ngài thánh hóa bằng việc “cung hiến”, “làm phép” của những người có chức thánh. Đối với tu sĩ, những người dành riêng cho Chúa và cho việc tôn thờ Chúa được thánh hóa mình qua ba lời khấn dòng. Ngoài ra, thánh có nghĩa là chính Thiên Chúa; chỉ duy một mình Thiên Thúa là thánh như trong Kinh Vinh Danh chúng ta thường tuyên xưng: “Chỉ có Chúa là Đấng Thánh.”

Vậy tại sao những con người xác thịt như chúng ta cũng được gọi là thánh mà một số vị đã được Giáo Hội tuyên phong cũng như nhiều vị chưa được tuyên phong?

Các thánh là những con người, được gọi là “thánh” vì các ngài được tham dự vào sự thánh thiện của Chúa. Các ngài bước theo Chúa Giêsu trên đường nhân đức, trên đường trở nên thánh thiện bằng những hy sinh và từ bỏ hằng ngày. Cuộc đời của họ như những tấm gương phản chiếu sự thánh thiện của Thiên Chúa. Họ là những người da trắng hay da màu; các bậc tiến sĩ hay những người nông dân. Họ có thể là những người xa lạ, cũng có thể là những người thân của chúng ta. Họ có thể là những người thuộc Cựu Ước hay Tân Ước, những người Công Giáo, Kitô giáo, Phật giáo, Hồi giáo, hay ngoại giáo… như thánh Gioan đã thấy trong một thị kiến: “Một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ.”“Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7,9.13). Họ đã khao khát thánh thiện, đi tìm chân lý; họ đã ăn ngay ở lành, yêu thương người khác bằng cả con tim. Họ xứng đáng để hưởng gia sản Chúa Giêsu để lại là những lời chúc phúc của Người.Mặc dù họ cũng là những con người như chúng ta, cũng mang thân phận yếu đuối, bất toàn, lầm lỗi; tuy nhiên, họ đã chịu thanh luyện trong cuộc sống và với ơn Chúa giúp, họ đã cố gắng vượt qua được những khó khăn và thử thách để trở nên giống Chúa Kitô hơn, như thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Các thánh cũng là những con người yếu hèn như chúng ta nhưng ánh sáng Đức Kitô đã chiếu xuyên qua tất cả những yếu hèn ấy của thân phận con người.”

Qua bài giảng trên núi, cụ thể là “Tám Mối Phúc” trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Thiên Chúa đã đi bước trước trong việc ban ân sủng của Ngài cho con người; đó là nền tảng của các mối phúc, là gia sản cho con người như: được Nước Trời, được đất hứa làm gia nghiệp, được Thiên Chúa ủi an, được Thiên Chúa cho thỏa lòng, được Thiên Chúa thương xót, được nhìn thấy Thiên Chúa, được làm con Thiên Chúa. Từ đó, con người mới đáp lại cho xứng với những ân huệ ấy bằng cách sống các mối phúc, sống di chúc mà Chúa để lại như: sống nghèo khó trong tâm hồn, hiền lành, sầu khổ, khao khát nên người công chính, xót thương người, có tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, chịu bách hại vì công chính. Vậy không phải do con người sống tốt mà Chúa ban ân sủng nhưng Chúa ban ân sủng trước và do đó con người phải sống tốt cho xứng hợp với ơn đó. Nhìn theo chiều hướng này thì các thánh là những người đã được hưởng gia tài của những ân phúc ấy và các ngài đã đền đáp cách xứng đáng với những ơn phúc bằng cách sống theo những lời Chúa Giêsu di chúc trong “Tám Mối Phúc Thật”. Các ngài đã trở thành dòng giống khổng lồ về đức tin, dòng giống thánh thiện mà Đức Giêsu đã gây dựng, một dòng giống vững bền vì đặt trên nền tảng phúc lành của Thiên Chúa.

Tất cả mọi người chúng ta cũng được mời gọi nên thánh, được mời gọi để hưởng sự chúc phúc mà Chúa ban làm gia sản; chúng ta có bổn phận phải đáp trả lại sự chúc phúc đó bằng cách sống các mối phúc.Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho con người, nhưng Ngài luôn tôn trọng tự do của mỗi người; Thiên Chúa cũng muốn con người hợp tác vào công trình cứu độ bằng những nỗ lực, những hy sinh của mình trong đời sống hàng ngày. Chúng ta được mời gọi nên thánh trong việc làm tròn bổn phận của một công dân, một Kitô hữu, một tu sĩ, một người con hay người cha, người mẹ… Chúng ta được mời gọi nên thánh bằng cách hoàn thiện mình trên con đường của Tám Mối Phúc, của một lối sống để cho ý Chúa luôn thể hiện trong cuộc đời của mình. Khi thực hiện sự đáp trả các mối phúc đó, chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải sự chống đối, ngược đãi…; đó là mối phúc thứ chín. Tuy nhiên, với ơn Chúa, chúng ta sẽ vượt qua tất cả những rào cản ấy để đến được với Đấng Thánh và gia nhập vào dòng giống thánh thiện của Ngài.

Bài trướcSVD JPIC và các Đoàn Thể thăm viếng, chia sẻ cho những người bất hạnh tại một số nơi thuộc vài Tỉnh Thành Miền Trung – năm 2017
Bài tiếp theoSứ điệp Đức Thánh Cha gửi các tu hội đời

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.