Thông điệp và Hướng dẫn Mục vụ Ngày Quốc tế các Dân tộc Bản địa 2023

0
5896
Photo: Sumit Arora at https://currentaffairs.adda247.com/

 

Bản tiếng Việt (PDF, 4 trang):

Bản Tiếng Anh (PDF, 4 trang):

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 19 TN)
Bài tiếp theoAI TÍN: Bà Cố Maria Vũ Thị Hồng (Thân mẫu Thầy Phó tế Phêrô Vũ Quốc Dũng, SVD)