1/9/2022: NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO VIỆC CHĂM SÓC & BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG CỦA THIÊN CHÚA

0
218

Bản tiếng Việt (4 trang):

Bản tiếng Anh (4 trang):

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật 22 Thường Niên C)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu Tuần 22 TN)