SINH THÁI TOÀN VẸN | Arnoldus Nota 10/2021 (tiếng Việt)

0
248

SỰ DẤN THÂN CỦA NHỮNG NHÀ TRUYỀN GIÁO NGÔI LỜI CHO SINH THÁI TOÀN VẸN

Thông điệp Tháng 10 năm 2021 của Ban Lãnh Đạo Dòng Ngôi Lời từ Arnoldus Nota, October 2021, Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD chuyển ngữ

 

Suốt nhiều năm qua, thế giới và con người đã chứng kiến những thảm họa và khủng hoảng sinh thái, từ cháy rừng dữ dội ở California, Hy Lạp, và Úc cho đến lũ lụt chưa từng có ở Đức và Bỉ. Những nhà khoa học về khí hậu không xem những việc này là những sự kiện rời rạc, nhưng là phản ứng của Trái Đất đối với sự ô nhiễm, khai thác mỏ, và ô nhiễm các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ năm này đến năm khác. Danh sách [vấn đề] còn dài.

Thay vì chìm trong thất vọng về những khủng hoảng sinh thái, chúng ta có thể nhắm đến những giải pháp. Một trong số các giải pháp là Nền Tảng Hành Động Laudato Sí (Laudato Sí Action Platform) được phát triển bởi Bộ Phục vụ và Phát Triển con người toàn diện của Vatican (Dicastery for Promoting Integral Human Development). Phần sau đây sẽ mô tả Nền Tảng Hành Động Laudato Sí và bàn luận xem những cộng đoàn tu trì làm thế nào có thể tham gia vào nền tảng này. Chúng ta sẽ khám phá những quan điểm đặc trưng mà những nhà truyền giáo Ngôi Lời có trong khởi xướng này và làm sao để cộng tác.

Nền Tảng Hành Động Laudato Sí bao gồm 7 mục tiêu phân biệt trong hành trình mỗi năm một mục tiêu. Đó là những mục tiêu sau đây: 1/ Đáp lại tiếng kêu của Trái đất; 2/ Đáp lại tiếng kêu của người nghèo; 3/Thúc đẩy nền kinh tế sinh thái; 4/Thực hiện lối sống đơn giản; 5/ Giáo dục sinh thái; 6/ Linh đạo sinh thái; 7/ Sự tham gia của cộng đồng. Đáp lại tiếng kêu của Trái Đất là tiếng gọi giáo dục chính chúng ta về sự khủng hoảng. Ví dụ, chúng ta có ý thức sự biến mất của đa dạng sinh học trên thế giới, hoặc chúng ta có bàn luận những cách cộng tác với nhau để bảo vệ ngôi nhà chung không?

Mục tiêu khác là đáp lại tiếng kêu than của người nghèo. Ở đây, chúng ta được khuyến khích cổ vũ công lý sinh thái (eco-justice), khám phá những mối quan hệ giữa những thách thức mang tính hệ thống mà những cộng đồng đang sống trong nghèo đói và thế giới tự nhiên phải đối mặt. Người nghèo và những người yếu thế bị đẩy vào sống ở những nơi đầy dẫy hiểm họa sinh học. Mỗi mục tiêu của hành trình 7 năm nhằm tái xây dựng và định hình lại những mối quan hệ của chúng ta với ngôi nhà chung.

Nền Tảng Hành Động Laudato Sí nhắm vào bảy thành phần trong Giáo hội và xã hội, bao gồm các gia đình, giáo xứ, giáo phận, các cơ sở giáo dục, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, các tổ chức và các nhóm, các dòng tu, và lĩnh vực kinh tế. Đặc biệt, các dòng tu được khuyến khích tham gia vào sự hoán cải mang tính sinh thái, phát triển tiến trình trong kế hoạch chung.

Ví dụ, trong năm đầu tiên, các dòng tu Công giáo hãy vạch ra và thực hành những kế hoạch đáp lại sự mất mát đáng báo động của đa dạng sinh học toàn cầu, hoặc hãy có kế hoạch sáng tạo những cách thức bảo vệ ngôi nhà chung. Ý tưởng trung tâm là mỗi cộng đoàn tu trì nên có một kế hoạch hành động, kế hoạch có thể thực hiện được, tùy theo khả năng và số thành viên của các cộng đoàn.

Những nhà truyền giáo Ngôi Lời có cơ hội cộng tác vào Nền Tảng Hành Động Laudato Sí theo quan điểm đặc trưng của chúng ta. Khi đáp lại tiếng kêu của người nghèo và tiếng kêu của Trái Đất, chúng ta cộng tác với những cộng đoàn và những tổ chức có nền tảng đức tin vào Kế Hoạch Hành Động Laudato Sí. Hãy có kế hoạch đạt được mục tiêu thông qua bốn cột trụ sau:

– Cá nhân và cộng đoàn cầu nguyện

Giáo dục: thường huấn về khủng hoảng sinh thái và nỗ lực tìm ra những giải pháp

Hành động: lập kế hoạch hành động tạo ra lối sống bền vững và công bình sinh thái

Tích cực ủng hộ những nỗ lực công khai để cổ vũ sự thay đổi mang tính hệ thống

Mỗi cộng đoàn địa phương có thể lập kế hoạch và thực hiện những khởi xướng tập trung vào bốn cột trụ. Chẳng hạn, cộng đoàn có thể soạn buổi cầu nguyện tập trung vào tình yêu Thiên Chúa dành cho và chăm sóc tất cả thụ tạo, hoặc sử dụng một kinh nguyện đã được soạn sẵn. Cách khác là có thể mời diễn giả nói về phát triển bền vững, và làm thế nào để cộng đoàn có thể bắt đầu chương trình tái chế rác. Đây là một vài ý tưởng khả thi, nhưng mỗi cộng đoàn hãy mạnh dạn sáng tạo dựa theo bốn trụ cột này.

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích tất cả các thành viên SVD và những cộng đoàn địa phương hãy cộng tác với những cộng tác viên truyền giáo của chúng ta về những khởi xướng này. Chẳng hạn, các giáo xứ có thể trở thành những người dẫn dắt thực hiện bốn trụ cột này. Những giáo dân có thể cộng tác tích cực, ủng hộ những nỗ lực nhằm cổ vũ sự phát triển bền vững. Những chính trị gia và những nhà lãnh đạo đất nước ở địa phương cần lắng nghe những quan tâm của công dân. Chúng ta phải làm sao cho tiếng nói của mình về những vấn đề sinh thái được lắng nghe. Những nhà truyền giáo Ngôi Lời toàn cầu có thể làm nên sự khác biệt bằng cách dấn thân đưa thông điệp Laudato Sí biến thành hành động.

Chúng ta hãy cùng nhau bắt tay vào hành trình hoán cải (biến đổi) mang tính sinh thái này. Nền Tảng Hành Động Laudato Sí đóng vai trò công cụ để hỗ trợ trong quá trình đáp lại những tiếng kêu than của Trái Đất và của người nghèo. Chúng tôi khuyến khích tất cả anh em SVD và những cộng tác viên truyền giáo hãy lập kế hoạch và thi hành kế hoạch hành động 7 năm nhằm đạt được những mục tiêu của thông điệp Laudato Sí. Ban Lãnh Đạo SVD sẽ cung cấp cho các tỉnh dòng/miền dòng/giáo điểm một kế hoạch phác thảo và những nguồn tài nguyên để giúp từng cộng đoàn địa phương xây dựng kế hoạch riêng cho mình.

Cha Tổng quyền Paulus Budi Kleden và Ban Lãnh Đạo Dòng Ngôi Lời (SVD)