LINH ĐẠO VÀ ĐẶC SỦNG CỦA DÒNG TRUYỀN GIÁO NGÔI LỜI (SVD)

0
1122
Bản đồ: Freepik.com / Đồ họa: Quang Phạm, SVD

Linh đạo đặc sủng của Dòng Truyền giáo Ngôi Lời bắt nguồn từ tầm nhìn của cha thánh Arnold Janssen, một linh mục người Đức, đã thành lập dòng truyền giáo vào ngày 08/09/1875. Nói chung, đây là một vài ý nghĩa:

Linh đạo Dòng Ngôi Lời (SVD)

Linh đạo của các dòng tu Kitô giáo được dựa trên một khía cạnh đời sống của Đức Giêsu, khía cạnh được dùng để hướng dẫn các tu sĩ như những người môn đệ và thi hành tiếng gọi của Ngài để rao giảng Lời Chúa. Một số hội dòng tập trung xem Đức Giêsu như đấng sáng tạo (creator), số khác lại tập trung xem Ngài như thầy giảng hoặc thầy dạy.

Dòng Ngôi Lời tập trung vào Đức Giêsu như là nhà truyền giáo

Thiên Chúa Cha đã sai Đức Giêsu làm nhà truyền giáo giữa con cái của Ngài, nhằm chỉ dạy chúng ta nhờ việc giảng dạy và nêu gương, làm sao để sống công chính, theo thánh ý Chúa. Đức Giêsu sau đó lại sai các môn đệ của Ngài – như những nhà truyền giáo – để rao giảng Tin Mừng và sống như những người môn đệ: “…ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

Khía cạnh truyền giáo của Chúa Thánh Thần, luôn luôn và ở mọi nơi trong sứ vụ ở giữa chúng ta, cũng quan trọng trong linh đạo Dòng Ngôi Lời.

Như những nhà truyền giáo, các thành viên SVD sống lời mời gọi của Chúa và bước theo Ngài, minh chứng cuộc sống của Ngài, như những người môn đệ Chúa Giêsu. Bằng cách này, các nhà truyền giáo Ngôi Lời thực thi sứ vụ rao giảng Lời Chúa, như được phản ánh trong lời cầu nguyện của cha thánh Arnold Janssen:

Nguyện xin ánh sáng Ngôi Lời và ân sủng của Chúa Thánh Thần, xua tan bóng tối mây mờ tội khiên và đêm trường ngờ vực nghi nan. – Cùng xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn ngự trị trong tâm hồn chúng con và tất cả mọi người. Amen.”

Đặc sủng Dòng Ngôi Lời

Từ “đặc sủng” (charism) có nguồn gốc từ Hy Lạp charis nghĩa là ân sủng (grace). Ân sủng của Chúa tuôn chảy trên tất cả chúng ta, và đáp lại, chúng ta là kênh chuyển ân sủng của Ngài ví như những món quà của chúng ta cho tha nhân. Để nói về đặc sủng của cộng đoàn tu trì thì phải nói đến ân sủng (món quà) Chúa ban, hiến tặng cho thế gian.

Dòng Truyền giáo Ngôi Lời (SVD) đặt trọng tâm vào đời sống và giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô và linh đạo của Hội dòng có liên hệ đến Chúa Ba Ngôi. Như Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần cùng tồn tại với sự hài hòa hoàn hảo trong Chúa Ba Ngôi, thì các thành viên SVD nỗ lực sống trong sự hài hòa liên văn hóa (intercultural harmony) vừa ở trong Hội dòng vừa trong sứ vụ cùng với những thành viên từ các văn hóa khác. Như Chúa Thánh Thần bây giờ và luôn luôn ở trong sứ vụ chạm đến cuộc sống của con cái Thiên Chúa, thì các thành viên Dòng Ngôi Lời tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng và chạm đến cuộc sống nơi tha nhân bằng đời sống của những người môn đệ Chúa Giêsu.

Đặc sủng này biến thành hành động theo cách Dòng Ngôi Lời gọi là Đối thoại Ngôn sứ (Prophetic Dialogue), nhằm tác động một cách tôn trọng người khác văn hóa và khác truyền thống. Hội dòng thực hiện điều này bằng cách chào đón, hiểu biết và chấp nhận sự đa dạng văn hóa phong phú của các thành viên trong dòng.  Về mặt sứ vụ, Đối thoại Ngôn sứ được thể hiện bằng cách đến với:

  • Những người tìm kiếm đức tin và những ai chưa có cộng đoàn đức tin
  • Người nghèo và những người bên lề xã hội
  • Người khác văn hóa
  • Người khác truyền thống tôn giáo và những hệ tư tưởng thế tục.

Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD chuyển ngữ

Nguồn: https://www.svdvocations.org/about-divine-word/spirituality-charism

ĐỌC THÊM: ĐẶC SỦNG DÒNG TU (hdgmvietnam.com)

Bài trướcNGƯỜI TÔI TỚ (17/10, Chúa Nhật XXIX TN, B)
Bài tiếp theoTâm tình linh mục phục vụ bệnh nhân Covid-19: Mẹ Maria, Mẹ của các thiện nguyện viên!