AI TÍN: Ông Cố Giuse Lâm Văn Đường (Thân phụ Lm. Giuse Lâm Văn Việt và Lm. Giuse Lâm Sơn Tòng)

0
669
Bài trước“Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” (Ga 19,37).
Bài tiếp theoAI TÍN: Bà cố Maria Nguyễn Thị Bương (thân mẫu Lm. Giuse Lê Văn Quốc, SVD)