Bảng Phân Chia Mục Vụ Hè 2016

BẢNG PHÂN CHIA MỤC VỤ HÈ 2016 STT NGƯỜI PHỤ TRÁCH ĐIỂM ĐẾN MỤC VỤ ĐT. LIÊN LẠC ANH EM GIÚP XỨ/CỘNG ĐOÀN 01 Cha Phanxicô Hương (thông qua Cha Inhaxio...

Bảng Phân Chia Mục Vụ Hè 2016

BẢNG PHÂN CHIA MỤC VỤ HÈ 2016 STT NGƯỜI PHỤ TRÁCH ĐIỂM ĐẾN MỤC VỤ ĐT. LIÊN LẠC ANH EM GIÚP XỨ/CỘNG ĐOÀN 01 Cha Phanxicô Hương (thông qua Cha Inhaxio...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 10,1-12 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước,...

Ánh sáng soi đường đường đức tin: Thánh Arnold Janssen và Thánh Giuse Freinademetz

0
♦ Cha Tổng Quyền Paulus Budi Kleden, SVD và Ban Lãnh Đạo Vào ngày 5/10/2023 chúng ta tưởng nhớ kỷ niệm 20 năm phong thánh...

LỜI SỐNG (Thứ Tư Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 9,57-62 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi...
2,850Người theo dõiĐăng Ký