NGÀY THỨ 9 (ngày cuối): GIUSE HÈN MỌN NGÀY NAY * TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE

0
862

Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD