Ngày 19/4: NÊN MỘT TRONG TÌNH YÊU

0
88

Khi liên kết với nhau bằng tình yêu chân thành và quảng đại, chúng ta đang phản chiếu Mầu nhiệm Chúa Thánh Thần, đó là Tình yêu được kết hợp giữa Chúa Cha và Chúa Con. Chúng ta hãy nhớ rằng khi yêu thương nhau, chúng ta đang làm một trải nghiệm sâu xa thế nào cùng với Chúa Thánh Thần:

“Tình yêu Thiên Chúa đã tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta cùng với Chúa Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5).

Nhưng điều đó chỉ được thực hiện khi chúng ta thật sự yêu thương nhau, tôn trọng sự đa dạng, chấp nhận những khác biệt của người khác. Chúng ta chia sẻ toàn bộ cuộc sống của mình với họ, nhưng chúng ta không yêu cầu họ phải nên giống như mình.

Sự kết hợp trong sự đa dạng này là phản ánh của Chúa Thánh Thần, bởi vì Ngài liên kết với Cha và Con, là Ba Ngôi riêng biệt, nhưng cùng chia sẻ tất cả với nhau trong một tình yêu vô hạn.

Khi sống kết hợp trong tình yêu, chúng ta tôn trọng và đánh giá cao về nhau, chúng ta đang phản ánh Mầu Nhiệm vô hạn của Ba Ngôi Chí Thánh.