Thứ Hai, ngày 30/11/2020

Mùa vọng

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD

Thế giới chưa xong, lịch sử nhân loại chưa kết thúc. Không có gì sẽ ở nguyên trạng như nó đang là. Tương lai thì cũng như hiện tại, ánh sáng và bóng tối tồn tại cùng một lúc. Nhưng tương lai của chúng ta là Chúa Kitô.

Chúa đã đến và Chúa sẽ đến; Ngài luôn là Đấng đang đến. Chúng ta chờ đợi ngày của Chúa, chờ Chúa đến. Mùa vọng có nghĩa là sự đến nơi: sự quang lâm của Đức Kitô trong sự thật và trong sự sáng ngời. 

Và Thiên Chúa chờ đợi chúng ta: Người ban cho chúng ta thời hiện tại như một thời gian của ân sủng, như một con đường dẫn đến tương lai. “Ta là đường,” Chúa Kitô nói với chúng ta như vậy.