Thứ Ba, ngày 30/10/2018 Lượt xem: 59

VIDEO: Khánh Thành Tượng Mẹ La Vang tại Nhà thờ Hòm Bia Giao Ước (Our Lady of the Ark of the Covenant Church) tại Abu Ghosh, Kyriat Yearim, Jerusalem, Do Thái, ngày 18-10-2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *