[TRỰC TIẾP] THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC và PHÓ TẾ * 08h30′ ngày 04/1/2023 * Dòng Ngôi Lời Việt Nam

0
507

Copy liên kết này để chia sẻ cho mọi người: “https://youtu.be/Fih6WWGLYTI”

 

Khi có lỗi liên kết (link) trong ngày phát sóng, xin vui lòng vào kênh YouTube để cập nhật theo link: https://www.youtube.com/@truyenthongngoiloivn/