Arnoldus Nota 1&2/2023: Đường đến Tổng Tu Nghị thứ 19 (2024) của Dòng Ngôi Lời*

0
156

 Cha tổng quyền Paulus Budi Kleden, SVD
Ban Lãnh Đạo Dòng Ngôi Lời

Nhờ nguồn sống và ánh sáng của Ngài, chúng ta được nhìn thấy ánh sáng (Tv 36,10). Bằng lời cầu nguyện của Thánh Vịnh 36, chúng tôi canh tân niềm hy vọng của mình vào Năm Mới chỉ vừa mới bắt đầu. Nhìn lại năm qua, những hoạt động đã làm được, và con đường tìm khởi đầu mới giữa bóng tối và ánh sáng, giữa những hậu quả của đại dịch COVID-19, chiến tranh và sự phân cực, chứng nhân ngời sáng và những lựa chọn rõ ràng để hiện diện giữa những ai yếu ớt trong lịch sử.

Bốn cây nến đại diện cho đại gia đình Arnoldus: Dòng Ngôi Lời, Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh Truyền Giáo, Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh Chiêm Niệm, Các Cộng Tác Viên Truyền Giáo

Năm 2023 mang chúng ta gần hơn đến việc tổ chức Tổng Tu Nghị thứ 19, và đã xác định chúng ta đang hướng về quá trình suy tư và soi sáng. Chúng tôi đã vừa hoàn tất giai đoạn thứ hai trong việc lắng nghe từng Tỉnh Dòng / Miền Dòng / Giáo Điểm (TMG). Những phúc trình từ các TMG cũng đã thêm vào các báo cáo của các nhà đào tạo và những nhóm Cộng tác viên Giáo dân. Họ đã cung cấp cho chúng tôi những xu hướng chính và chiếu thêm ánh sáng vào thực tế của các cộng đoàn địa phương và các hoạt động truyền giáo.

Từ đó, chúng ta canh tân niềm tin rằng sự hiện diện của chúng ta với người dân nơi các tổ chức và trong việc nói chuyện với những ai đối thoại chính, vẫn còn trong quá trình canh tân và biến đổi. Tuy nhiên, nhu cầu liên kết với nguồn ơn gọi truyền giáo thì dường như có tiếng nói nhất trí trong tất cả các TMG. Chúng ta tạ ơn Chúa vì cho phép chúng ta thời gian này để có cái nhìn mới vào đời sống và sứ vụ của mình. Cũng vậy, chúng ta cảm ơn từng cộng đoàn đã nghiêm túc bước vào tiến trình Tổng Tu Nghị này, tiến trình tìm kiếm và lắng nghe.

Trong năm hành trình hướng đến Tổng Tu Nghị, chúng ta hãy dâng hiến chính mình để đào sâu căn tính người tu sĩ truyền giáo, nhận ra những vết thương của chính mình và của thế giới, canh tân sự trung tín của người được thánh hiến, và tìm kiếm những phương thức sáng tạo trong sứ vụ truyền giáo.

Anh em là ánh sáng thế gian (Mt 5,14). Chúa Giêsu chính là ánh sáng chiếu soi tăm tối, kêu gọi và làm cho chúng ta trở thành những người tham gia vào sứ vụ của Ngài. Đào sâu căn tính trong cương vị là cộng tác viên của Ngôi Lời thì phải nhận ra rằng mọi sự phụ thuộc vào Thiên Chúa, Đấng gọi chúng ta cộng tác và sai chúng ta đi đem ánh sáng cho mọi người. Điều đó có nghĩa: chỗ tốt nhất cho chúng ta [làm sứ vụ] luôn là chỗ ánh sáng không được nhận biết vì nhiều lý do. Cuộc sống và sứ vụ của chúng ta phải xua tan đi bóng tối bao lâu chúng ta được kết hợp với Ánh Sáng Ngôi Lời.

Hãy để cho ánh sáng của anh em chiếu giãi trước mặt thiên hạ (Mt 5,16). Đây chắc chắn không phải là ánh sáng của chúng ta chiếu soi, mà thay vào đó là Ánh Sáng của Thiên Chúa, Đấng làm cho đêm đem tỏ rạng như ban ngày (Tv 139,12). Dưới ánh sáng đích thực này mà chúng ta được mời gọi nhận ra những vết thương hở và đang chờ được chữa lành trong lịch sử cá nhân và cộng đoàn, trong lịch sử các dân tộc và xã hội. Ngay cả khi chúng ta không là ánh sáng thì chúng ta cũng tùy mình mà làm chứng về ánh sáng (Ga 1,8).

Không ai thắp đèn rồi lấy thùng úp lên (Mt 5,15). Ánh sáng chiếu soi mọi người trong nhà. Đó là mục đích của cây nến, làm cho ánh sáng lan tỏa đến mọi ngóc ngách. Sự trung tín của chúng ta cho cuộc sống như là những tu sĩ truyền giáo xuyên qua những lựa chọn nền tảng và những yêu cầu mà cuộc sống đòi hỏi nói chung, cũng như những dấu chỉ của thời đại này và ở nơi ta truyền giáo. Cam kết dấn thân của chúng ta sẽ luôn được nhập thể gắn liền với một bối cảnh, và theo cách nào đó thì không thể thay đổi.

Để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,16b). Truyền rao tin mừng là sứ vụ của chúng ta. Ngôi Lời là ánh sáng và rao giảng về Ánh Sáng luôn là cử chỉ yêu thương cho con người ở mọi thời. Tuy nhiên, những đáp trả của chúng ta trước những thách đố trong từng hoàn cảnh sẽ cho biết nhiều về khả năng của mình nhằm tiếp tục mang ánh sáng đến nơi tăm tối. Chúng ta được mời gọi sáng tạo trong hành động để Thiên Chúa Ba Ngôi được nhận biết, yêu mến, và tôn vinh.

Sự tham gia của từng anh em vào quá trình này là cực kỳ quan trọng. Những cuộc gặp chia sẻ niềm tin và cuộc sống trong ánh sáng Ngôi Lời và trong thực tế sẽ là phương pháp của chúng ta. Song, điều kiện nền tảng vẫn là mở lòng cho Chúa Thánh Thần điều Ngài muốn nói và nơi Ngài muốn dẫn chúng ta đi. Chúng ta cũng được mời gọi nhận biết Ánh Sáng của Thiên Chúa chiếu soi cho nhiều người, cho các nhóm và các tổ chức bên ngoài. Đây là lúc mở rộng cái nhìn và mở rộng hiểu biết việc bước đi cùng nhau có nghĩa gì, với tất cả những ai muốn xua tan đêm tối bất trung, bất công và chia rẽ.

Là Ban Lãnh Đạo, chúng tôi mong năm 2023 là năm thành tựu và cam kết dấn thân, luôn luôn nhìn vào Ngôi Lời và Thần Khí, như hai cánh tay của Thiên Chúa, Đấng ban sự sống và duy trì sự sống, Đấng gọi và sai chúng ta, Đấng canh tân và biến đổi mọi thứ.

(Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD chuyển ngữ)

 

________________

* Thông điệp Tháng 1 & 2 năm 2023 của Cha tổng quyền Paulus Budi Kleden, SVD và Ban Lãnh Đạo Dòng Ngôi Lời, trong Arnoldus Nota, January-February 2023, trang 1-2. Nguồn: svdcuria.org