Bổ nhiệm Lm. Antôn Nguyễn Thanh Hà, SVD: Tân Quản xứ, Gx. Mân Côi – Gp. Kontum

0
527
Photo: SVD-VIE Communication

Sáng ngày 20/04/2022, tại thánh đường giáo xứ Mân Côi, giáo phận Kontum, Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kontum, đã chủ sự thánh lễ nhận xứ của linh mục Antôn Nguyễn Thanh Hà, SVD. Cùng đồng tế với Đức Cha Aloisio có cha Giuse Trần Minh Hùng (Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam), đại diện các linh mục Dòng Ngôi Lời và các linh mục của Giáo phận Kontum. Trong không khí vui mừng của Tuần Bát Nhật Phục Sinh, với hoa đèn và các nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên, đông đảo giáo dân vui mừng, tạ ơn Chúa vì trong ngôi nguyện đường khang trang lại có một vị chủ chăn mới là cha Antôn Hà đến kế vị người tiền nhiệm là linh mục Giuse Đặng Xuân Hải, SVD (quản xứ từ 2016).

Giáo xứ Mân Côi thuộc xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Được biết, từ ban đầu (năm 1999) chỉ có khoảng 80 giáo dân đến đây lập nghiệp, nhưng đến năm 2022, tổng số giáo dân của giáo xứ Mân Côi đã là 1.199 người (đa số 2/3 là anh chị em người Thượng (Jrai) và 1/3 là người Kinh). Lược sử giáo xứ, xin bấm vào đây

Xin chúc mừng anh chị em và nguyện xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho linh mục tân quản xứ là cha Antôn và toàn thể anh chị em giáo dân giáo xứ Mân Côi, luôn dồi dào sức sống mới từ Chúa Phục Sinh và thăng tiến đời sống đức tin mỗi ngày một hơn.

Bấm xem Video rước vào Thánh lễ (Video trên FB của Maria Nguyễn Tuyết)

Bài trước“ĐƯỜNG MỘT CHIỀU”
Bài tiếp theoBÌNH AN CỦA ĐẤNG PHỤC SINH (24/4, CHÚA NHẬT II PHỤC SINH, NĂM C)