Tĩnh Tâm: LỜI CHÚA VÀ THA NHÂN LÀ HỒNG ÂN

0
490

Truyền thông Ngôi Lời Việt Nam

Ngày 5/10/2021, với sự hướng dẫn của cha giảng phòng Phêrô Trần Hữu Thành, cộng đoàn Nhà Chính SVD Nha Trang tĩnh tâm với chủ đề “Lời Chúa và tha nhân là hồng ân”.

Qua đó, nhờ Lời Hằng Sống mà nhà truyền giáo có thể cảm nghiệm và xác định phẩm giá của mình để đón nhận Lời Chúa và ra đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Trong tương quan với tha nhân, chúng ta cũng được gặp gỡ Chúa qua họ, nhất là nhờ tha nhân mà chúng ta thấy mình rõ hơn trong các bổn phận liên đới với nhau, với Chúa và với Hội Thánh.

Hai bài nói chuyện được cha Phêrô soạn kỹ lưỡng, cùng với những trải nghiệm nhiều năm làm giáo sư và linh hướng Đại chủng viện Sao Biển, (nay đang nghỉ hưu tại nhà hưu Gp. Nha Trang), cha Phêrô đã giúp cho Quý Cha, Quý Thầy và các anh em thỉnh sinh làm ấm lại những tháng hè (có lẽ lạnh vì COVID giãn cách) trong tình cộng đoàn và cảm nghiệm ơn hòa giải của lòng Chúa xót thương.

Xin Chúa và Nữ vương Mân Côi cùng đồng hành với chúng con trong những tháng ngày sắp tới.