Thứ Bảy, ngày 06/08/2016

Bà Cố MARIA TRẦN THỊ MỸ DUNG – Thân Mẫu Tu sĩ Giuse Trương Vĩnh Tường,SVD

Ai Tin - Ba Co Maria (Thay Tuong SVD)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *