Biên tập và thực hiện: Nguyên Vũ – CTV Truyền Thông Ngôi Lời


Biên tập và thực hiện: Nguyên Vũ – CTV Truyền Thông Ngôi Lời


Biên tập và trình bày: Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD


Biên tập và trình bày: Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVDChủ Đề: LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRONG ĐỜI TU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỮA LÀNH