Suy niệm LC Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay Năm B

0
289

Lm. Giacôbê Nguyễn Hoàng Long, SVD

Bài đọc: Gr 20,10-13

Tin Mừng: Ga 10,31-42

Người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” Người Do Thái đáp: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.” Đức Giêsu bảo họ: Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao: “Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh’”? Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: ‘Ông nói phạm thượng!’[…].

—– o0o —–

TIN LÀ MỞ LÒNG ĐỂ ĐÓN CHÚA 

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy thái độ của hai nhóm người đối với Chúa Giêsu. Những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ thì muốn ném đá Đức Giêsu bởi họ không tin vào Người. Còn những người dân khác thì tin vào Đức Giêsu vì những lời thánh Gioan đã loan báo về Người.

Tin Mừng thuật lại cho chúng ta thấy những người Do Thái muốn ném đá Đức Giêsu. Họ cho rằng Người phạm thượng khi nói mình là Con Thiên Chúa. Đức Giêsu đã mạc khải cho dân chúng biết về chính Người và về Thiên Chúa một cách chân thật. Người đã làm nhiều việc tốt đẹp nhưng họ vẫn không tin vào Người: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm, vì việc nào mà các ông ném đá tôi”. Những người Do Thái không tin vào Đức Giêsu bởi họ không chịu mở lòng ra để đón nhận những gì Người mạc khải. Trái tim họ chai đá bởi sự cao ngạo về những hiểu biết của mình. Họ giới hạn Đức Kitô trong cái nhìn thiên kiến của mình. Đối lập với những người Do Thái, những người ở bên kia sông Giođan đã tin vào Đức Giêsu bởi những lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả về Người. Đây là những người có thiện chí, họ thành tâm tìm hiểu sự thật về con người Giêsu mà công chúng vẫn đang bàn tán. Họ tin vào sự thật mà thánh Gioan rao giảng về Đức Giêsu. Chính tấm lòng mở rộng đã dẫn họ đến với sự thật và nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa.

Đó là hai thái độ về niềm tin vào Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, còn chúng ta thì sao? Chúng ta đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa như thế nào? Chúng ta có biết mở lòng để nhận ra Chúa hay không?

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết khiêm tốn và tin tưởng nơi Chúa, để chúng con luôn mở lòng đón Chúa trong cuộc đời của mình. Amen.