Suy niệm LC Thứ Năm Tuần I Mùa Chay B

0
123

Thầy Phanxicô Nguyễn Quốc Vương – Học viện Ngôi Lời

Bài đọc: Et 14,1.3-5.12-14

Tin Mừng: Mt 7,7-12

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn  là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao? “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó.

       o0o      

HÃY KIÊN TRÌ

Một trong ba việc lành mà người Kitô hữu cần phải làm trong Mùa Chay Thánh là cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện phải mang tinh thần như thế nào? Ngang qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy có tinh thần kiên trì khi cầu nguyện: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Mt 7,7).

Thế nhưng, cuộc sống ngày nay, với một xã hội của công nghệ, một xã hội thực dụng hay nói mạnh hơn là một xã hội theo kiểu “mì ăn liền”, thì việc kiên trì khi cầu nguyện hay bất cứ công việc gì, có lẽ không phải là chuyện dễ dàng. Cái gì cũng muốn cho nhanh, cho được và có kết quả ngay. Vậy, để kiên trì khi cầu nguyện, Chúa Giêsu muốn chúng ta phải có lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài là người Cha đích thực luôn yêu thương và săn sóc chúng ta. Có lòng tin tưởng và kiên trì cầu xin trong mọi hoàn cảnh, mọi công việc và mọi dự định là cách để ta nhận ra ý định Thiên Chúa muốn chúng ta làm hay không? Bởi, nếu ta không kiên trì cầu nguyện, thì chúng ta dễ có xu hướng làm theo ý của ta hơn là theo thánh ý của Chúa.

Chúa Giêsu đã đưa ra một thực tế với tình cảm cha mẹ con cái trong gia đình. Cha mẹ nào cũng muốn điều tốt lành cho con cái và làm mọi cách để con cái có được những gì xem là tốt nhất, nếu không thì cũng phải bằng bạn bằng bè. Tình phụ tử và tình mẫu tử đó xuất phát từ đâu nếu chẳng phải là từ Thiên Chúa là Đấng nhân lành?

Lạy Chúa, xin cho chúng con hoàn toàn tin tưởng vào Chúa và kiên trì chạy đến với Ngài trong mọi biến cố của cuộc đời. Xin giúp chúng con nhận ra ý định và ơn Chúa ban cho dù đó là những thành công hay thất bại trong cuộc sống. Amen.