Suy niệm LC Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay Năm B

0
120

Thầy Giuse Nguyễn Văn Xuyên – Học viện Ngôi Lời

Bài đọc: Đnl 26,16-19

Tin Mừng: Mt 5,43-48

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt,  và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

—– o0o —–

YÊU THƯƠNG LÀ HOÀN THIỆN

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Vậy làm sao chúng ta có thể trở nên hoàn thiện như Cha trên trời? Phải chăng chúng ta nên miệt mài trau đồi tri thức, kỹ năng, nhân đức… để đạt đến sự thông tuệ, hay ép mình và hãm xác để siêu thoát?

Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường để nên hoàn thiện, đó là: “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. Chính Chúa Giêsu là mẫu gương cho sự tha thứ và yêu thương kẻ thù. Điều này được thể hiện một cách rõ nét trong biến cố tử nạn. Người đã xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ hành hạ, sỉ nhục và đóng đinh Người. Đó là sự tha thứ, yêu thương và hiến trao trọn vẹn. Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy bước theo con đường yêu thương, tha thứ như Người đã đi.

Nhờ sự mạc khải của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được chiêm ngắm tình yêu hải hà của Chúa Cha dành cho tất cả mọi người được thể hiện qua những lời này: “Cha của chúng ta ở trên trời yêu thương tất cả mọi người, Người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, cho mưa xuống trên người công chính cũng như người bất chính.” Đây quả  là một tình yêu không biên giới, không khoảng cách, không phụ thuộc vào họ là ai và đã đối xử với mình như thế nào. Một tình yêu luôn muốn điều tốt lành nhất cho những người mình yêu. Như vậy, qua tình yêu hải hà của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta hãy noi gương Người bằng cách thể hiện tình yêu bao dung, nhân hậu, thứ tha và hy sinh phục vụ tất cả mọi người.

Lạy Chúa, xin cho con học lấy bài học yêu thương và thứ tha của Chúa để mỗi ngày chúng con trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Amen.