Giới thiệu sách mới: BỞI QUYỀN BÍNH NÀO?

0
57

Phát hành toàn quốc từ tháng 2/2021 hoặc liên hệ www.gloriabooks.vn

           Richard R. Gaillardetz, Bởi Quyền Bính Nào?: Những nền tảng để hiểu quyền bính trong Giáo Hội Công Giáo, Linh mục Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD chuyển ngữ, (Hà Nội: NXB. Tôn Giáo, 2021). ISBN 978-604-61-7427-1.
Bản quyền dịch sang tiếng Việt từ nguyên tác:
Richard R. Gaillardetz, By What Authority?: Foundations for Understanding Authority in the Church, ấn bản lần thứ hai có chỉnh sửa và bổ sung (Collegeville, MN, USA: Liturgical Press, 2018). ISBN: 978-0814687888

Nhận định của các Đức Giám mục và các Thần học gia:

Như trong phiên bản gốc, giáo sư Gaillardetz cung cấp một phương dược mạnh mẽ cho một phiên bản Công giáo về thuyết nền tảng giáo lý bằng cách trình bày nguồn gốc, sự phát triển và bối cảnh xây dựng của Giáo hội liên quan đến niềm tin và quyền bính mà qua đó Giáo hội giảng dạy về chúng. Sau khi khám phá bản chất của chính quyền bính, Gaillardetz đã cẩn thận phân biệt những sự phát triển căn bản của giáo huấn mang tính thẩm quyền trong Giáo hội và hoạt động quan trọng của việc trình bày và lĩnh hội giáo huấn đó. Được gợi hứng bởi cách tiếp cận của Đức giáo hoàng Phanxicô đối với việc thực thi và cấu trúc quyền bính trong Giáo hội, phiên bản được chỉnh sửa mới này nhìn đến vai trò của sensus fidei (cảm thức đức tin) trong một Giáo hội mang tính thượng hội đồng có chủ đích, phụ thuộc vào sự phân định và đối thoại để trình bày đức tin trong bối cảnh hiện nay.”

 − Đức Giám mục John Stowe, OFM Conv

Giáo phận Lexington, Kentucky, Hoa Kỳ

_____________________________________

Phiên bản mới và mở rộng của Richard R. Gaillardetz cho quyển sách quan trọng vô giá Bởi Quyền Bính Nào? cho thấy đặc tính cẩn thận và sự tiếp cận tinh tế đối với những vấn đề giải thích tín lý và giáo lý. Đặc biệt, việc kèm theo những vấn đề tranh cãi trong mỗi chương làm khôi phục lại những phương pháp học mang tính Kitô giáo xa xưa, giúp làm nên mô hình đối thoại mang tính xây dựng cho một thế giới phân cực ngày càng tăng. Các nhà Giáo hội học, các sử gia, các thần học gia nói chung sẽ có được lợi ích (rồi đến các sinh viên của họ) từ tác phẩm mang tính huấn quyền này.”

− Natalia Imperatori-Lee

Đại học Manhattan

______________________________________________

Richard Gaillardetz cung cấp một hướng dẫn đáng tin, cân bằng, và hệ thống để hiểu những vấn đề then chốt của quyền bính trong Giáo hội Công giáo. Được đặt nền tảng trên lịch sử và hướng theo mục vụ, Bởi Quyền Bính Nào? chứng minh làm thế nào Giáo hội đã thường sàng lọc những giải thích cạnh tranh và xung khắc nhằm tiến đến gần hơn một tầm nhìn của Giáo hội là làm tác vụ và giảng dạy, cho phép thông điệp Tin Mừng triển nở trên thế giới trong những hoàn cảnh đa dạng.

Giá trị đặc biệt của sách nằm ở phần ‘Những Vấn Đề Tranh Luận’ thách thức chúng ta ‘vật lộn’ với những vấn đề còn nan giải. Những vấn đề ở phần này mời gọi các độc giả và những sinh viên đến với quy trình sáng tạo về sự phân định, học hỏi, và giảng dạy [sao cho] phải bao gồm tất cả các thành viên của Giáo hội ở mọi cấp và mọi nơi.”

− Christopher M. Bellitto

Đại học Kean

_________________________________________

Bởi Quyền Bính Nào? của Richard Gaillardetz là một hướng dẫn hay và sự giới thiệu mang tính hiểu biết cho một thế giới phức tạp và thường bị hiểu lầm về niềm tin và giáo huấn Công giáo. Bắt đầu bằng một thảo luận giúp hiểu rõ về những động thái của quyền hành và quyền bính, quyển sách chuyển từ bàn luận về sự hiểu biết mang tính nhân vị và tam vị của Vatican II về mạc khải sang tính quy điển, sự linh hứng, và vai trò quy chuẩn của Sách Thánh; ý nghĩa của truyền thống; hiểu biết về “huấn quyền”; và những hình thức thi hành chức vụ giáo huấn mục vụ của các Giám mục và các Giáo hoàng. Năng lực trình bày của Gaillardetz là sự mô tả về sự tương tác và giao tiếp liên tục của chức vụ giáo huấn mục vụ với ‘cảm thức’ của tất cả những tín hữu, bao gồm cả cộng đồng các thần học gia, khi toàn thể Giáo hội được Thần Khí hướng dẫn, tìm phân định ý nghĩa và những đòi hỏi của Tin Mừng. Đặc biệt hữu ích chính là phần thảo luận nhạy cảm về sự bất đồng trong đời sống Giáo hội. Đây là một quyển sách xuất sắc, nên đọc cho bất cứ ai muốn tìm hiểu về truyền thống Công giáo và đời sống Giáo hội.”

− Catherine E. Clifford

Đại học Saint Paul

_________________________________________

Thật khó tưởng tượng là Gaillardetz có thể hoàn thiện hơn nữa kiệt tác ban đầu của mình, nhưng ông đã hoàn tất nó trong phiên bản có chỉnh sửa và mở rộng cho tác phẩm đầy thuyết phục này. Nhìn qua lăng kính Sách Thánh, huấn quyền, và cảm thức của người tín hữu, Gaillardetz đã cung cấp sự hiểu biết có giá trị cho những phương cách mà Thiên Chúa, ‘Đấng duy nhất có quyền bính thiêng liêng tối hậu trong đời chúng ta’ chọn thể hiện quyền bính thông qua phương tiện của Giáo hội, vừa thánh thiêng vừa mang tính con người. Phiên bản mới này cung cấp cho độc giả sự đánh giá sâu hơn về Giáo hội, cùng lúc vừa là người lãnh nhận vừa là người trung gian của quyền bính Thiên Chúa.”

— Tổng Giám mục John C. Wester

Tổng giáo phận Santa Fe

HÂN HẠNH GIỚI THIỆU CÙNG QUÝ GIÁO SƯ, SINH VIÊN, THỪA TÁC VIÊN MỤC VỤ

VÀ TẤT CẢ BẠN ĐỌC VIỆT NAM